TurkuCRC:n ja VSSHP:n tutkimuspalveluiden tutkimustiedote 2/2021, 3.2.2021

 Lääketieteellisen tiedekunnan apuraha tieteelliseen tutkimukseen

 

Aino Tabermanin ja Urpo Huunosen testamenttilahjoituksiin perustuvat apurahat reumatutkimukseen.

Apuraha on tarkoitettu lääketieteen tutkijoille, joiden tutkimusalana on kliininen reumatutkimus. Apurahaa voivat hakea Turun yliopistossa tai Turun yliopistollisessa keskussairaalassa lääketieteellistä tutkimusta tekevät henkilöt, jolla on tutkimuksellinen yhteys Turun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan.

 

HAKUAIKA: 3.2.- 22.2.2021

 

APURAHAKAUSI: Apuraha tulee käyttää vuoden 2022 loppuun mennessä.

 

APURAHAN SUURUUS: Apurahoja on jaettavana enintään 75000 euroa. Hakijan tulee ilmoittaa hakemansa summa hakulomakkeella.

 

HAKEMINEN: Apurahahakemus jätetään sähköisesti Webropol-järjestelmän kautta viimeistään 22.2.2021 klo 23:59:59 mennessä. Apurahahakemukseen tulee liittää hakijan CV, julkaisuluettelo ja tutkimussuunnitelma (enintään 5 sivua).

 

Hakulomake: https://link.webropolsurveys.com/S/2AEADA62A1F70809

 

PÄÄTÖS: Määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset arvioidaan arviointipaneelin toimesta. Tutkimusprojektin tulee liittyä reumatauteihin. Etusijalla ovat hakijat, joilla on osoitettua kokemusta laadukkaasta kliinisestä reumatutkimuksesta tai alan lupaava uusi hanke. Arvioinnissa huomioidaan erityisesti ko. tutkimuksen odotettavissa oleva merkitys alalle.

Rahoituspäätökset tehdään maaliskuussa 2021.

Apurahapäätöksestä tiedotetaan hakijoille henkilökohtaisesti.

Apurahan käytöstä on toimitettava vapaamuotoinen selvitys viimeistään helmikuussa 2023.

 

LISÄTIETOJA: Varadekaani Markus Juonala (markus.juonala@utu.fi) tai hakuprosessiin liittyen henkilöstö-suunnittelija Kristiina Nuutila (kanuuti@utu.fi)

 

 

Artikkelin julkaiseminen avoimena maksutta LWW/ Wolter Kluwer Lippincottin lehdissä / free open access publishing in LWW/Wolter Kluwers journals

 

FinELib-konsortio on solminut Wolters Kluwerin kanssa sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista rajoitettu määrä artikkeleita avoimena maksutta CCBY- tai CCBY-NC-ND-lisensseillä. Turun yliopiston/TYKSin tutkijoilla on tänä vuonna (2021) mahdollista saada 12 artikkelia julkaistua maksutta avoimena eli täysin ilman maksua. vuonna 2021 TY:n koodi, joka annetaan Wolters Kluwerin maksujärjestelmässä alla olevien ohjeiden mukaisesti, on FinTurku21.

 

Julkaiseminen Wolters Kluwer Health / Lippincott -lehdissä - ohjeet kirjoittajille (sisältää mm lehtilistan, joissa OA-koodia voi käyttää):

 

https://finelib.fi/oa-julkaiseminen-wolters-kluwer-lippincott-lehdissa/

 

Open Access Publishing in Wolters Kluwer Lippincott journals

 

FinELib consortium’s agreement with Wolters Kluwer Health offers authors an opportunity to publish their articles under the CC BY or CC BY-NC-ND license with a free open access.

 

You need a code and that is for the  University of Turku/TYKS :  FinTurku21.

 

You find more information through these links:

https://finelib.fi/open-access-publishing-in-wolters-kluwer-lippincott-journals/

 

Lisätietoja:

Jouni Leinonen

tietoasiantuntija/information specialist

Turun yliopiston kirjasto / Turku University Library

20014 Turun yliopisto / 20014 University of Turku

+358 (0)29 4503 710 / +358 (0)50 353 7545

jouni.leinonen@utu.fi

 

 

Ystävällisin terveisin

 

Susanna Laurén

Tutkimuspäällikkö, Turun kliininen tutkimuskeskus, TurkuCRC

Käyntiosoite: TYKS, rakennus 9, huone 221 p. 050 438 3709

18.2.2021 Forskningsskötare 1