Tyksin erityisvastuualueen tutkimustoimikunta julistaa haettavaksi vuoden 2018 valtion tutkimusrahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen. Hakuaika on 21.8-18.9.2017.

Tyksin erityisvastuualueen (erva) valtion tutkimusrahoitus jaetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesti yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimushankkeille kilpailutettuna rahoituksena. Erityisvastuualue kattaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Vaasan sairaanhoitopiirin toiminta-alueet.

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteena on

  1. edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tehtävän korkeatasoisen ja vaikuttavan terveyden tutkimuksen kautta
  2. edistää terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta
  3. tuottaa uutta tietoa sekä huolehtia sen levittämisestä ja hyödyntämisestä terveydenhuollossa ja muualla yhteiskunnassa.

Rahoitusta voi hakea yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä ohjeiden mukaisesti. Ennen lähettämistä tutkijan tulee varmistaa toimintayksikkönsä johdolta, että hän voi olla organisaationsa osahakijana, koska lain mukaisesti rahoituksen hakijoina voivat olla Tyksin erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja (Terveydenhuoltolaki, 1326/2010 ja STM:n asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista, 1125/2013).

Hakemukset arvioidaan lääketieteen ja terveystieteen tutkimuksen asiantuntijoista koostuvissa hanketyöryhmissä. Keskeisinä arviointiperusteina ovat tutkimushankkeen tieteellinen taso ja merkitys terveyden- ja sairaanhoidon sekä terveyspalvelujärjestelmän kehittämisen kannalta.

Hakuohjeissa on tarkemmat tiedot hakukriteereistä ja -menettelyistä. Hakuohjeet löytyvät osoitteesta http://www.vsshp.fi/fi/tutkijoille/rahoitus/Sivut/Rahoituksen-haku.aspx

Hakuaika päättyy maanantaina 18.9.2017 kello 15.45.

Lisätietoja antavat työryhmien puheenjohtajat tutkimusylilääkäri Päivi Rautava (kliininen tutkimus), puh. 050 300 5846 ja professori Helena Leino-Kilpi (palvelujärjestelmä- ja vaikuttavuustutkimus), puh. 050 342 4384.

 

HUOM!

 

Tutkimusrahoitushaku vuodelle 2018 on avattu, hakuaika päättyy maanantaina 18.9.2017 klo 15.45.

Uutta tällä kierroksella:

- Pakollisena ORCID-tunnus, hakuohjeissa on lisätietoa.

- Aiemmin käytössä ollut ns. suurhankkeiden kategoria on poistettu, hakea voi korkeintaan 60.000 euroa (sis. yk-osuuden). Tällä kierroksella on mahdollisuus hakea rahoitusta myös konsortioihin.

Hakuohjeet löytyvät sairaanhoitopiirin nettisivuilta http://www.vsshp.fi/fi/tutkijoille/rahoitus/Sivut/Rahoituksen-haku.aspx,

ruotsinkieliset sivulta http://www.vsshp.fi/sv/tutkijoille/rahoitus/Sidor/Rahoituksen-haku.aspx

 

Tohtoritutkinnon hakulomakkeessa kysytään väitöskirjan rekisteröintivuotta, mikä on edellytys rahoituksen myönnölle. Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan haku tohtoritutkinnon opinto-oikeutta varten on 1.-20.9. eli nyt jätetyt hakemukset eivät ehdi sada päätöstä hakuajan päättymiseen mennessä. Tutkimusrahoitushaussa hyväksytään ne hakijat, jotka ovat hakeneet opinto-oikeutta 20.9. mennessä ja tästä on merkintä hakemuksessa.

Ehdollisen rahoituspäätöksen vuodelle 2018 tai vuosille 2018-2019 (päätös vuodelle 2017 liitteenä) saaneilla on mahdollisuus täyttää väliraportti eli lomake B, jolla he selvittävät projektin etenemistä. Väliraportilla on sama jättöaika kuin uusillakin hakemuksilla. Väliraportin jättäminen ajoissa on ehdoton vaatimus rahoituksen saamiselle.

25.8.2017 Planeringschef