Valtion tutkimusrahoitus, hankerahaa, yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen vuodelle 2017 julistetaan haettavaksi

Hakuaika päättyy maanantaina 20.3.2017 klo 15.45.

Tyksin erityisvastuualueen (ERVA) valtion tutkimusrahoitus jaetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesti yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimushankkeille kilpailutettuna rahoituksena. Erityisvastuualue kattaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Vaasan sairaanhoitopiirintoiminta-alueet. Rahoitus korvaa aiemman ns. evo-rahoituksen.

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteena on
1) edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tehtävän korkeatasoisen ja vaikuttavan terveyden tutkimuksen kautta
2) edistää terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta
3) tuottaa uutta tietoa sekä huolehtia sen levittämisestä ja hyödyntämisestä terveydenhuollossa ja muualla yhteiskunnassa.

Rahoituksen hakijoina voivat olla Tyksin erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja.

Hakemukset arvioidaan Vaasan keskussairaalan tieteellisessä työryhmässä. Keskeisinä arviointiperusteina ovat tutkimushankkeen tieteellinen taso ja merkitys terveyden- ja sairaanhoidon sekä terveyspalvelujärjestelmän kehittämisen kannalta. 

Vaasan keskussairaalan tieteellinen työryhmä jakaa tällä kertaa 65 827 euroa.

Lähetä hakemukset suunnittelupäällikölle Pia Wik

Osoite:
Vaasan keskussairaala
Pia Wik
Sairaanhoidonhallinto X7
Hietalahdenkatu 2-4
65 130 Vaasa

Hakulomake

Hakulomakkeen täyttöohjeet

 

Lisätietoja 
suunnittelupäällikkö Pia Wik, puh (06) 2131809, pia.wik@vshp.fi

 

7.2.2017 Planeringschef