Tyksin erityisvastuualueen tutkimustoimikunta julistaa haettavaksi vuoden 2021 valtion tutkimusrahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen

 

Tyksin erityisvastuualueen (erva) valtion tutkimusrahoitus jaetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesti yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimushankkeille kilpailutettuna rahoituksena. Erityisvastuualue kattaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Vaasan sairaanhoitopiirin toiminta-alueet.

 

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteena on

  1. edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tehtävän korkeatasoisen ja vaikuttavan terveyden tutkimuksen kautta
  2. edistää terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta
  3. tuottaa uutta tietoa sekä huolehtia sen levittämisestä ja hyödyntämisestä terveydenhuollossa ja muualla yhteiskunnassa.

 

Rahoitusta voi hakea yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä ohjeiden mukaisesti. Ennen lähettämistä tutkijan tulee varmistaa toimintayksikkönsä johdolta, että hän voi olla organisaationsa osahakijana, koska lain mukaisesti rahoituksen hakijoina voivat olla Tyksin erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja (Terveydenhuoltolaki, 1326/2010 ja STM:n asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista, 1125/2013).

 

Hakemukset arvioidaan lääketieteen ja terveystieteen tutkimuksen asiantuntijoista koostuvissa hanketyöryhmissä. Keskeisinä arviointiperusteina ovat tutkimushankkeen tieteellinen taso ja merkitys terveyden- ja sairaanhoidon sekä terveyspalvelujärjestelmän kehittämisen kannalta.

 

Hakuohjeissa on tarkemmat tiedot hakukriteereistä ja -menettelyistä. Hakuohjeet löytyvät osoitteesta http://www.vsshp.fi/fi/tutkijoille/rahoitus/Sivut/Rahoituksen-haku.aspx

 

Hakuaika päättyy maanantaina 14.9.2020 kello 15.45.

 

Lisätietoja antavat tutkimusylilääkäri Päivi Rautava, puh. 050 300 5846, professori Helena Leino-Kilpi, puh. 050 342 4384 ja professori Matti Laato, puh 02 313 0000.

10.8.2020 Planeringschef