Valtion tutkimusrahoitus, projektirahaa 2017, yliopisto-

tasoiseen terveyden tutkimukseen julistetaan haettavaksi

 

Hakuaika päättyy 12.3 klo 15.45.

 

Tyksin erityisvastuualueen (ERVA) valtion tutkimusrahoitus jaetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesti yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimushankkeille kilpailutettuna rahoituksena. Erityisvastuualue kattaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Vaasan sairaanhoitopiirintoiminta-alueet. Rahoitus korvaa aiemman ns. evo-rahoituksen.

 

1 § Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (718/2013) mukaisesti yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteena on 1) edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tehtävän korkeatasoisen ja vaikuttavan terveyden tutkimuksen kautta, 2) edistää terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta, 3) tuottaa uutta tietoa sekä huolehtia sen levittämisestä ja hyödyntämisestä terveydenhuollossa ja muualla yhteiskunnassa.

 

Rahoituksen hakijoina voivat olla työntekijät terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävässä kunnassa tai kuntayhtymässä Vaasan sairaanhoitopiirissä (Vaasan keskussairaala, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto ja Vaasan sairaanhoitopiirin alueella toimivat terveyskeskukset).

 

Päätökset tutkimusmäärärahojen jaosta tekee Vaasan sairaanhoitopiirin alueelta koottu työryhmä. Myönnetty tutkimusrahoitus on käytettävä parin vuoden aikana. Tutkimusrahoitus on tällä kertaa noin 60 000 euroa.

 

Hankerahaa voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 

  • palkat (tutkijat, tutkimusapulaiset ym.)
  • laboratorio- ja kuvantamiskulut, lääkkeet
  • tutkimuslaitteet, kemikaalit, koe-eläimet, atk-toiminta
  • tutkimustyöhön tarvittava kirjallisuus, julkaisukustannukset sekä matkakustannukset kongresseihin, joissa pidetään projektiin liittyviä esitelmiä (hankerahoista ei makseta kongressimatkojen päivärahoja)
  • muut tieteellistä tutkimustoimintaa edistävät toiminnat ja hankinnat

 

Tohtorin tutkintoa suorittaville (väitöskirjaprojektit) myönnetyt hankerahat on tarkoitettu ensisijaisesti tutkimusvapaan pitämistä varten (tutkijan palkka).

 

Palkkauksessa noudatetaan Vaasan sairaanhoitopiirin palvelussuhteen ehtoja. Kaikki palkkakustannukset sivukuluineen katetaan ao. projektin hankerahalla.

 

Toiminnassa noudatetaan sairaalan tavanomaista hankintakäytäntöä ja sairaanhoitopiirin hankintaohjeita.

 

Projektin vastuuhenkilö vastaa siitä, ettei hankkeelle myönnettyä määrärahaa ylitetä.
  

Vaasan sairaanhoitopiirinalueen organisaatioiden hakijat toimittavat hakemuksensa Vaasan keskussairaalan suunnittelupäällikkö Pia Wikille.

  

Yhteystiedot:    
Suunnittelupäällikkö Pia Wik
Sairaanhoidonhallinto
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa
sähköposti: pia.wik@vshp.fi
puh. 2131809

 

Hakulomake

Hakuohjeet 

 

  

Hakuaika päättyy 12.3.2018 kello 15.45.

21.2.2018 Planeringschef