Valtion tutkimusrahoitus, projektirahaa 2019, yliopisto-

tasoiseen terveyden tutkimukseen julistetaan haettavaksi

 

Hakuaika päättyy 11.3. klo 15.45.

 

Tyksin erityisvastuualueen (ERVA) valtion tutkimusrahoitus jaetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesti yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimushankkeille kilpailutettuna rahoituksena. Erityisvastuualue kattaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Vaasan sairaanhoitopiirin toiminta-alueet. Rahoitus korvaa aiemman ns. evo-rahoituksen.

 

1 § Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (718/2013) mukaisesti yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteena on 1) edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tehtävän korkeatasoisen ja vaikuttavan terveyden tutkimuksen kautta, 2) edistää terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta, 3) tuottaa uutta tietoa sekä huolehtia sen levittämisestä ja hyödyntämisestä terveydenhuollossa ja muualla yhteiskunnassa.

 

Rahoituksen hakijoina voivat olla työntekijät terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävässä kunnassa tai kuntayhtymässä Vaasan sairaanhoitopiirissä (Vaasan keskussairaala, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto ja Vaasan sairaanhoitopiirin alueella toimivat terveyskeskukset).

 

Päätökset tutkimusmäärärahojen jaosta tekee Vaasan sairaanhoitopiirin alueelta koottu työryhmä. Myönnetty tutkimusrahoitus on käytettävä parin vuoden aikana.

Hankerahaa voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 

  • palkat (tutkijat, tutkimusapulaiset ym.)
  • laboratorio- ja kuvantamiskulut, lääkkeet
  • tutkimuslaitteet, kemikaalit, koe-eläimet, atk-toiminta
  • tutkimustyöhön tarvittava kirjallisuus, julkaisukustannukset sekä matkakustannukset kongresseihin, joissa pidetään projektiin liittyviä esitelmiä (hankerahoista ei makseta kongressimatkojen päivärahoja)
  • muut tieteellistä tutkimustoimintaa edistävät toiminnat ja hankinnat
  •  

Tohtorin tutkintoa suorittaville (väitöskirjaprojektit) myönnetyt hankerahat on tarkoitettu ensisijaisesti tutkimusvapaan pitämistä varten (tutkijan palkka).

Palkkauksessa noudatetaan Vaasan sairaanhoitopiirin palvelussuhteen ehtoja. Kaikki palkkakustannukset sivukuluineen katetaan ao. projektin hankerahalla.

Toiminnassa noudatetaan sairaalan tavanomaista hankintakäytäntöä ja sairaanhoitopiirin hankintaohjeita.

 

Projektin vastuuhenkilö vastaa siitä, ettei hankkeelle myönnettyä määrärahaa ylitetä.

 

Vaasan sairaanhoitopiirin alueen organisaatioiden hakijat toimittavat hakemuksensa Vaasan keskussairaalan suunnittelupäällikkö Pia Wikille.

 

 

Yhteystiedot:     
Suunnittelupäällikkö Pia Wik
Sairaanhoidonhallinto, X6
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa
sähköposti: pia.wik@vshp.fi
puh. 2131809

 

Hakulomakkeet ja -ohjeet voivat pyytää Pia Wikiltä tai löytyvät täältä:

Hakulomake

Hakuohjeet

 

Hakuaika päättyy 11.3.2019 kello 15.45.

7.2.2019 Redaktion_Toimitus