Valtion tutkimusrahoitus, projektirahaa 2021, yliopisto- tasoiseen terveyden tutkimukseen julistetaan haettavaksi, 16.11-10.12 Tyksin erityisvastuualueen (ERVA) valtion tutkimusrahoitus jaetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesti yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimushankkeille kilpailutettuna rahoituksena. Rahoituksen hakijoina voivat olla työntekijät terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävässä kunnassa tai kuntayhtymässä Vaasan sairaanhoitopiirissä. Päätökset tutkimusmäärärahojen jaosta tekee Vaasan sairaanhoitopiirin alueelta koottu työryhmä. Myönnetty tutkimusrahoitus on käytettävä parin vuoden aikana

Rahoituksen hakijoina voivat olla työntekijät terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävässä kunnassa tai kuntayhtymässä Vaasan sairaanhoitopiirissä (Vaasan keskussairaalan, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston ja Vaasan sairaanhoitopiirin alueella toimivat terveyskeskukset). Info ja lomakkeet löytyy myös VKS www sivuilta sekä intrasta

Liiteet

  1. VTR-info
  2. Ohje
  3. Hakemuslomake

 

Hälsningar,

Tony Pellfolk

Utvecklingsdirektör

Vasa sjukvårdsdistrikt

16.11.2021 Forskningsskötare 1