Työnhakijalle

Vaasan keskussairaalassa työskentelee noin 2 400 henkeä potilashoidon ja erilaisten tukitoimintojen parissa. Sairaalan suurin henkilöstöryhmä on hoitohenkilöstö, johon kuuluu 1 385 henkeä. Lääkäreitä on 224. Sairaalassamme on myös suuri määrä opiskelijoita, joista suurin osa opiskelee lääkäriksi tai hoitajaksi.

Sairaala arvostaa henkilöstön hyvinvointia ja panostaa erilaiseen työhyvinvointia tukevaan toimintaan. Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan sisäiseen, alueelliseen ja ulkoiseen koulutukseen osaamisen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Tykytoiminta on monipuolista ja sitä tarjotaan sekä sairaala- että yksikkötasolla. Tarjontaan kuuluvat erilaiset jumpparyhmät, liikuntakampanjat ja liikuntasetelit.

Vaasan keskussairaalan toimintaa leimaa jatkuva kehitystyö ja monet käynnissä olevat kehityshankkeet. Sairaalassamme harjoitetaan myös aktiivista tutkimustoimintaa, joka rahoitetaan suurimmaksi osaksi valtion varoin.

Vaasan keskussairaalassa myös henkilökunta on hyvässä hoidossa!