Sairaala järjestää tarvittaessa kieliopetusta eri ammattiryhmille. Kieliopetus tapahtuu pääsääntöisesti työajalla ja on sairaalan taholta merkittävä panostus täydennyskoulutukseen.

Yhteyshenkilö: Sabina Bäckman

24.5.2018 Redaktion_Toimitus