Aster Bothnia -hanke on päättynyt marraskuussa 2021

Aster Bothnia -hanke on päättynyt marraskuussa 2021

Aster-projektissa valmisteltiin uusia toimintatapoja ja työvälinettä

Neljän sairaanhoitopiirin ja kuntayhtymän yhteinen Aster-projekti ja Vaasan sairaanhoitopiirin alueellinen Aster Bothnia –hanke päättyivät marraskuussa 2021.

Aster-projektin tavoitteena oli hankkia ja ottaa käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä, joka olisi palvellut 700 000 asukkaan väestöpohjaa ja toiminut työvälineenä 25 000 sote-ammattilaiselle.

Yhteisessä Aster-projektissa olivat mukana Vaasan sairaanhoitopiirin lisäksi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (ESSOTE), Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun Sote) sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP), joka toimi myös projektin isäntäorganisaationa.

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan valmistelua oli tehty jo useita vuosia Keski-Suomessa ja hankintailmoitus julkaistiin 2017. VSHP liittyi mukaan yhteishankintaan 2018. Noin kolme vuotta kestäneen kilpailutusprosessin tuloksena järjestelmätoimittajaksi valittiin Cerner Ireland Ltd.

Aster-asakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja valmistelu eteni suunnitteluprojektiin (3/2020 -9/2021). Syksyllä 2021 tilaajaorganisaatiot tekivät päätöksiä etenemisestä toimitusprojektivaiheeseen. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto päätti, että KSSHP vetäytyy projektista. Projektin jatkuminen olisi edellyttänyt kaikkien neljän tilaajaorganisaation myönteistä päätöstä edetä toimitusprojektivaiheeseen. 

Aster-yhteistyö päättyi ja Aster Bothnian alueellinen hankeorganisaatio purettiin.

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa edistetään osana Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelua ja kehittämistä.

Lisätiedot

Kimmo Tiira, Alueellinen IT-johtaja
kimmo.tiira(a)vshp.fi