Antti luotsaa yhteistyötä Sote-tukipalveluiden työvirrassa

Yhteisessä Aster-yhteistyöorganisaatiossa työskentelee joukko sote-ammattilaisia, jotka ovat siirtyneet projektityöhön tilaajaorganisaatioista. Yksi heistä on Vaasan sairaanhoitopiirin palveluksesta Asteriin siirtynyt tuoteomistaja, Antti Isotalo.

Kun uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutukseen ja hankintaan liittyi Keski-Suomen lisäksi myös Essote, Siun Sote ja Vaasan sairaanhoitopiiri, sovittiin myös yhteistyön periaatteista. Neljän tilaajan yhteistyötä ja uuden järjestelmän hankintaan liittyvää työtä koordinoimaan perustettiin Aster-yhteistyöorganisaatio. Vaikka se sijaitsee Jyväskylässä ja on hallinnollisesti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alainen, sen palvelukseen rekrytoitiin sote-ammattilaisia kaikkien tilaajien palveluksesta.

Suuruutta ei kannata säikähtää

Antti Isotalo aloitti sote-tukipalveluiden tuoteomistajana elokuussa 2020. Proviisorin työ Vaasan keskussairaalan sairaala-apteekissa vaihtui tiiviiseen yhteistyöhön tilaajaorganisaatioiden edustajista muodostuvan sote-tukipalveluiden tiimin ja järjestelmätoimittajan ammattilaisten kanssa.

Antti korostaa, että Aster-yhteistyöorganisaatio edustaa kaikkia tilaajia tasapuolisesti. Tavoitteena on koko ajan pysyä kartalla kunkin tilaajan omista ja kaikkien yhteisistä tavoitteista, jotta kaikille toimiva ratkaisu löydetään.

- Kullakin alueella on luonnollisesti omat erityispiirteensä, on kyse sitten sote-integraation syvyydestä, maakunnan palveluiden pirstaloitumisesta, alueen väestön puhumista kielistä tai palveluiden rakenteista. Uskon silti vahvasti, että ratkaisut kaikkiin asioihin on löydettävissä aina, kun löytyy tahtoa ymmärtää ja tulla ymmärretyksi.

Jo vuosia vireillä olleeseen hankkeeseen latautuu luonnollisesti paljon toiveita, odotuksia ja pelkojakin. Isojen kokonaisuuksien työstäminen vaatii aikaa, malttia ja priorisointia.

- Kaikkea ei voida tehdä samaan aikaan, hän muistuttaa.

- Tähän työhön lähtiessäni toki tiesin, että projekti on iso ja kokonaisuudet ovat laajoja, mutta ehkä silti pidän isoimpana yllätyksenä sitä, kuinka valtaisa Aster-projekti on. Suuruutta ei mielestäni kannata säikähtää, sillä lopulta kyse on vain siitä, että asiat on pilkottava pienemmiksi tehtäviksi ja löydettävä niille tekijät.

Keskitytään olennaiseen

Työ uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnassa on jaettu kuuteen pääprojektiin eli työvirtaan, jotka ovat sosiaalihuolto, terveydenhuolto, sote-tukipalvleut, sähköinen asiointi, raportointi ja analytiikka ja sote-integraatio. Näitä työvirtoja täydentää vielä tekninen projekti eli niin kutsuttu ei-toiminnallinen työvirta. Näitä kokonaisuuksia johtavat asiakasorganisaatiossa tuoteomistajat ja heidän vastinpareinaan työskentelevät projektipäälliköt kaikissa neljässä tilaajaorganisaatiossa.

Tuoteomistajat ovat linkkejä tilaajien ja järjestelmätoimittajan välillä. Antin vastuulla on muun muassa huolehtia, että sote-tukipalveluiden työvirta etenee aikataulussa. Hän huolehtii eri työvirtojen välisestä yhteistyöstä ja siitä, että sote-tukipalveluita koskevat tarvittavat päätökset saadaan tehtyä.

Sote-tukipalveluihin kuuluu esimerkiksi taloushallinnon, resurssien ja kapasiteetin hallintaan liittyviä tehtäviä sekä laaja kirjo kliinisiä ja ei-kliinisiä tukipalveluita.

- Meidän työvirran alla on asioita laskutuksesta, ajanvaraukseen ja vainajalogistiikasta lääkerekistereihin, Antti kertoo.

Koska tukipalvelut muodostuvat hyvin monipuolisesta toimintojen joukosta, haasteena on löytää kustakin aihealueesta olennaisimmat asiat, joihin järjestelmän kehittämisessä keskitytään.

- Nykytila sekä tulevaisuuden tavoitteet täytyy löytää aihealue kerrallaan, on kyseessä sitten yhteisten rekisterien tuomat mahdollisuudet maksukattotietojen seuraamiseen tai kootut tilannekeskustiedot kaikista yksiköistä, että saamme ylläpidettyä selkeää kuvaa käytössä olevista ja vapaista resursseista, Antti toteaa.

Tieto liikkuu videopalavereissa

Kuten monilla muillakin työpaikoilla, myös Aster-projektissa työskennellään etänä korona-tilanteen vuoksi. Antti osallistuu päivittäin työpajoihin ja videopalavereihin. Aiheesta riippuen kokoonpanossa on esimerkiksi Aster-organisaation ja järjestelmätoimittajien edustajia, projektipäälliköitä ja asiantuntijoita Vaasan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireistä, Essotesta ja Siun Sotesta.

Antti kiitteleekin heitä erinomaisesta yhteistyöstä.

- Luonnollisesti kukaan ei voi tietää kaikesta kaikkea. Tilaajaorganisaatioiden asiantuntijoiden monipuolinen osaaminen on avainasemassa, että määrittelytyötä saadaan tehtyä asiakkaiden, käyttäjien ja organisaatioiden näkökulmasta oikeaan suuntaan.

Takaisin hankekuulumisiin