Uusi työväline auttaa jäsentämään myös sosiaalihuollon ammattilaisten työtä

Camilla SundbergKiinnostus järjestelmäkehitykseen ja pääkäyttäjän tehtävät avasivat Camilla Sundbergille ovet Aster Bothnia -hankkeeseen. Sosiaalihuollon projektipäällikkönä hän on linkki alueen ammattilaisten ja Aster-organisaation välillä ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa tulee tiivistymään projektin edetessä.

Miten päädyit mukaan hankkeeseen?
Olen työskennellyt sosiaalihuollossa lähes 15 vuotta, viimeisimmät 10 vuotta Pietarsaaressa. Olen aina ollut kiinnostunut asiakastietojärjestelmistä ja olen oman työni ohella toiminut useamman vuoden Pietarsaaren alueella käytettävän järjestelmän yhtenä pääkäyttäjänä.

Minulta kysyttiin kiinnostusta osallistua uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehitystyöhön ja vinkattiin palveluarkkitehdin avoimesta tehtävästä. Täytin hakupaperit ja sitten alkoi jännittäminen. Muutaman haastattelun jälkeen sain tiedon toukokuussa 2020, että minut oli valittu palveluarkkitehdiksi 2M-IT:lle ja sitä kautta töihin Aster Bothnia -hankkeeseen. Varsinainen työ alkoi elokuussa 2020.

Keväällä 2021 minulle tarjottiin mahdollisuutta siirtyä sosiaalihuollon projektipäälliköksi. Pienen pohdinnan jälkeen päätin ottaa tämän haasteen vastaan, ja maaliskuusta saakka olen hoitanut Aster Bothnian sosiaalihuollon projektipäällikön tehtäviä. Olen oppinut paljon, mutta vielä on paljon opittavaa.

Millaisiin aihepiireihin työsi keskittyy juuri nyt?
Suunnitteluprojekti on jo kääntymässä loppusuoraa kohti eli juuri nyt työhön kuuluu erilaisten yhteenvetojen tekeminen suunnitteluprojektista. Koonnit toimivat pohjana suunnitelmille, joita teemme jo toimitusprojektia varten.
Sosiaalihuollon projektissa käsitellään vielä viimeisiä kokonaisuuksia, kuten kotihoidon selkeyttämistä ja monialaisen työskentelyn työkaluja. Näiden aihepiirien parissa jatketaan toimitusprojektissa.

Suunnitteluprojektissa on käyty läpi vain tiettyjä osa-alueita, mutta toimitusprojektissa koko Pohjanmaan sosiaalihuollon palvelukentän prosessit ja toiminnallisuudet käydään läpi, jotta pystymme välittämään toimittajalle Pohjanmaan tarpeet ja tahtotilan. Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa tulee tässä työssä myös korostumaan, kun työstämme yhdessä tulevaisuuden työtapoja.

Kenen kanssa teet tiiviisti yhteistyötä ja miksi?
Erittäin tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat alueellamme työskentelevät ammattilaiset ja asiantuntijat, jotka ovat mukana hanketyössä. Ilman heidän asiantuntemustaan emme pääse kehitystyössä eteenpäin! Meillä on viikoittain kysymyksiä tai työpajoja, joihin tarvitaan kentän asiantuntijoiden näkemystä. Heillehän tätä järjestelmää ja uusia toimintatapoja tehdään.

Aster Bothnian sisällä teen yhteistyötä muiden projektipäälliköiden kanssa. Pääprojektit ovat hyvin erilaisia ja yhteistyötä tarvitaan, jotta saamme sote-integroidun järjestelmän ja sellaiset toiminnallisuudet, joita tarvitsemme. Jotta kokonaisuus toimisi yhteen, tarvitaan myös tiivistä yhteistyötä arkkitehtuuriin ja sovellusasiantuntijoihin.

Myös Aster-tasolla eli muiden tilaajaorganisaatioiden edustajien kanssa tehdään yhteistyötä. Meillä on viikottain yhteisiä työstöaikoja ja palavereja, joissa käydään läpi kaikille tilaajaorganisaatioille yhteisiä asioita.

Kerro esimerkkejä Aster-järjestelmän merkittävistä hyödyistä sosiaalihuollon ammattilaisille?
Sosiaalihuollon ammattilaiset tulevat hyötymään tavasta, jolla järjestelmä tukee työntekoa. Kun ammattilainen tai asiakas itse syöttää tietoja järjestelmään, järjestelmä jäsentelee, auttaa löytämään ja hyödyntämään tietoja. Uusi järjestelmä mahdollistaa ns. päätöksenteon tuen eli ohjaa työntekijää päätöksenteon vaiheissa. Järjestelmä muokataan Pohjanmaan asiakasprosessien mukaisesti ohjaamaan työntekijä eteenpäin asiakkuuden eri vaiheissa. Tämä tukeutuu THL:n palveluprosesseihin.

Monialaisen yhteistyön työkalut ovat hyödyksi myös sosiaalihuollon ammattilaisille. Järjestelmä tulee helpottamaan tiedon jakamista eri sosiaalipalvelujen mutta myös sosiaali- ja terveydenhuollon välillä, lain sallimissa rajoissa. Suunnitteilla on myös yhteistyöalusta, jossa ammattilaiset voivat keskustella ja työstää yhteisiä asioita asiakkaan ja potilaan palveluihin liittyen.

Mikä tuo vastapainoa työllesi?
Viihdyn kotona ja vastapainoa työlle tuovat ihan arkiset asiat, kuten vaikkapa kävelylenkki koiran kanssa. Näin keväällä tykkään laittaa sormet multaan eli kasvien esikasvatus ja niiden seuraaminen syötäviksi vihanneksiksi ja kukkiviksi kukiksi tuo iloa. Toisinaan otan käsiini lankaa ja puikot ja niillä syntyy vaikkapa villapaita. Kesällä koko perhe nauttii saaristossa liikkumisesta tervantuoksuisella puuveneellämme.

Takaisin hankekuulumisiin