”Järjestelmä ei saa määrittää, miten teemme töitä”

Carola Wisur-HokkanenTerveydenhuollon projektipäällikkö Carola Wisur-Hokkanen tuntee terveydenhuollon arjen. Matka hoitotyöstä asiantuntijaroolin kautta projektityöhön on kartuttanut taitoa katsoa toimintaa kokonaisuutena. Sote-toiminnan kehittäminen kokonaisuutena onkin juuri se, mihin Carola haluaa kollegoitaan kannustaa.

Olit yksi hankkeen ensimmäisistä työntekijöistä. Milloin tulit mukaan projektiin ja mitä juuri silloin oli meneillään?
Tulin mukaan projektiin vähitellen. Aluksi autoin keräämään tarvittavia taustatietoja, mutta marraskuusta 2018 olen työskennellyt täysipäiväisesti projektissa. Kun tulin mukaan, työstettiin hankintavaiheen materiaaleja. Jaottelimme palvelukokonaisuudet osa-alueisiin, joita asiakas- ja potilastietojärjestelmän tulee sisältää tai joita siihen tulisi kehittää, jotta sote-ammattilaisemme pystyvät tuottamaan kaikkia palveluita, joita Pohjanmaalla tarjotaan.

Asterin suunnitteluprojekti on juuri alkanut. Millaisten asioiden parissa työskentelet juuri nyt?
Parhaillaan kokoan materiaaleja substanssiasiantuntijoidemme ryhmätyöskentelyä varten. Juuri alkaneessa suunnitteluprojektissa teemme määrittelyä ryhmätyönä. Määrittelytyö tarkoittaa nykytilan kuvaamista ja kehityskohteiden tunnistamista, jotta voimme tulevaisuudessa tarjota sujuvampaa, tehokkaampaa, ja asiakas- ja potilaskeskeisempää palvelua ja hoitoa.

Mitkä ovat hanketyön suurimmat haasteet suunnitteluprojektin aikana?
Aika on suurin haaste. Aikatauluun täytyy sovittaa yhteistyö alueen substanssiasiantuntijoiden kanssa, muiden tilaajaorganisaatioiden, yhteisen asiakasorganisaation sekä järjestelmätoimittajan kanssa. Projektityöhön liittyy aina myös oman kokonaisuuteni etenemisestä raportointia ja seurantaa. On pidettävä niin paljon lankoja käsissä samaan aikaan, mutta juuri se tekee tästä työstä kiinnostavaa.

Sinulla on pitkä työkokemus hoitotyöstä Vaasan keskussairaalassa. Jos ajattelet entisiä kollegoitasi, millaisia vaikutuksia uudella järjestelmällä voi olla heidän työhönsä?
Kyllä, olen työskennellyt sairaanhoitajana, kliinisenä erikoissairaanhoitajana, hoitotyön asiantuntijana medisiinisen klinikkaryhmän hallinnossa, opetusylihoitajan sijaisena ja viimeisimpänä hoitotyön asiantuntijana sairaanhoidon hallinnossa.

Tärkeintä on katsoa toimintaa kokonaisuutena. Pelkkä järjestelmän vaihtaminen ei sinällään auta, ellemme kehitä myös toimintaa. Toiminnan täytyy muodostua sujuvista työskentelyprosesseista, joita järjestelmä tukee – ei päinvastoin. Järjestelmä ei saa määrittää, miten teemme töitä.  Moderni järjestelmä voi esimerkiksi automatisaatiolla sujuvoittaa hoitohenkilöstön työtä. Esimerkiksi samaa asiaa ei tarvitse kirjata useaan eri paikkaan. Uusi järjestelmä voi mahdollistaa myös sen, että pystymme tulevaisuudessa itse kehittää ohjelmaa ilman, että tarvitsemme järjestelmätoimittajaa tekemään muutoksia meitä varten.

Mitä jokaisen sote-sektorin työntekijän tulisi tässä vaiheessa tietää Aster Bothniasta?
Toivon, että kaikki sote-ammattilaiset näkisivät, millainen mahdollisuus tässä tarjoutuu! Kaikki voivat osallistua ja kehittää, vaikuttaa ja muovata alueen uusia yhteisiä toimintatapoja. Jokaisen osallistumisen määrä voi vaihdella projektin eri vaiheissa.

Mikä tuo työllesi vastapainoa?
Kuntoilu – kuntosalitreeni on hyvää vastapainoa tälle työpöydän ääressä istumiselle. Tai sitten rentouttava kruisailu vuoden 1974 jenkkiauton kyydissä perheen kanssa.

Takaisin hankekuulumisiin