VSHP:n hallitus esittää valtuustolle Aster-toimitusprojektiin siirtymistä

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli kokouksessaan 30.8. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimitus- ja palvelusopimuksen hyväksymisestä ja Vaasan sairaanhoitopiirin etenemisestä hankkeen toimitusprojektiin.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa tekevät yhteistyössä Vaasan sairaanhoitopiiri, Essote, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Siun Sote.  Jokainen alue tekee syksyn aikana itsenäisen päätöksen toimitusprojektivaiheeseen siirtymisestä.

VSHP:n hallitus hyväksyi esityksen äänin 11-2 ja esittää edelleen valtuustolle Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimitus- ja palvelusopimuksen hyväksymistä. Tämä tarkoittaa käytännössä toimitusprojektiin siirtymistä eli uuden järjestelmäkokonaisuuden rakentamista, testausta ja käyttöönottoa.

Hallituksen hyväksynnän sai myös VSHP:n oma erillinen hankintaoptio. Se tarkoittaa omaa asiakas- ja potilastietojärjestelmäympäristöä, jossa neljän alueen yhteisen järjestelmäosuuden valmistuttua Vaasan sairaanhoitopiiri jatkaa itsenäisesti järjestelmäkehitystä.

Kliinikkoryhmä määrittelemään kriittisiä pisteitä 

Sairaanhoitopiirin johtaja toi esitykseen lisäyksen hallituksen käsiteltäväksi. Marina Kinnunen esitti hallitukselle, että hän nimeää välittömästi hallituksen päätöksen jälkeen kliinikkoryhmän, jonka tehtävänä on määritellä asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoprosessin kriittiset pisteet, jossa ryhmä saa arvioida järjestelmän kyvykkyyttä ja esittää näkemykset ollaanko valmiita siirtymään prosessissa eteenpäin ja käyttöönottoon. Ryhmä muodostuu lääketieteen, sosiaalihuollon, hoitotyön ja hammashuollon edustajista sekä asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen johtajasta. Ryhmän puheenjohtajana toimii hyvinvointialueen johtajaylilääkäri ja varapuheenjohtajina johtajaylihoitaja sekä sosiaalijohtaja. Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen johtajan tulee erityisesti arvioida riskejä asiakas- ja potilasturvallisuuden näkökulmasta. Työryhmän työ käynnistetään välittömästi nimeämisen jälkeen.

Hallitus hyväksyi lisäyksen.

Valtuusto päättää lokakuussa 

Hallituksen esitys viedään VSHP:n valtuuston kokoukseen keskusteltavaksi 13.9., jotta uudella valtuustolla on riittävästi aikaa perehtyä Aster-hankkeeseen. Valtuusto päättää toimitusprojektiin siirtymisestä ylimääräisessä kokouksessa 4. lokakuuta.

Takaisin Ajankohtaista-sivulle