Työpanostamme tarvitaan nyt!

Aster Bothniasta on kattava lääkäriedustus kaikissa Aster-yhteistyöorganisaation ryhmissä. Keväällä käynnistyneet Medical Network eli lääkäriverkosto sekä Medical transition team jatkavat toimintaansa syksyllä.

Vaasan sairaanhoitopiiristä Medical transition teamissa ovat mukana Vaasan kaupungin ylihammaslääkäri Hanna Kangasmaa ja Mustasaaren kunnan ylilääkäri Sofia Svartsjö. Ryhmässä pohditaan muutosjohtamista kliinisen työn näkökulmasta.

”Koen tärkeänä ryhmään osallistumisen ja yhteistyön rakentamisen Aster-projektiin osallistuvien organisaatioiden välillä. On hyvä, että valmistautuminen tuleviin muutoksiin on aloitettu ajoissa. Meillä on tärkeä rooli hyvän hengen luomisessa.”

Suunta on Kangasmaan mielestä ainut oikea.

”Näen tämän projektin välttämättömyydeksi Pohjanmaan hyvinvointialueen kannalta. Kenttä on nyt hyvin sirpaleinen. Pääsemme oikeasti sinne asiakaskeskeisyyteen vasta yhteisen järjestelmän avulla.”

Aster-yhteistyöorganisaation eli neljän tilaajaorganisaation yhteisen työskentelyn lisäksi Kangasmaa on osallistunut alueelliseen työskentelyyn Aster Bothnian työpajoissa.

”Toki moni suun terveydenhuollon ryhmään osallistunut oli ennestään tuttu, mutta yhdessä työskennellessämme olemme tutustuneet paremmin. On antoisaa kuulla, millaisia toimintamalleja muilla paikkakunnilla on ollut käytössä. Tämä palvelee myös hyvinvointialueen tulevaa työtä.”

Johtava hammaslääkäri Hanna Kangasmaa

Vaasan kaupungin johtava hammaslääkäri Hanna Kangasmaa kehottaa ammattilaisia tarttumaan rohkeasti Aster Bothnian tarjoamiin mahdollisuuksiin kehittää omaa työtään. "Tästä tulee juuri niin hyvä kuin me itse tästä tehdään!"

Erityistarpeet esiin

Kangasmaa kannustaa kaikkia Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia suhtautumaan tulevaan avoimin mielin.

”Meillä on nyt mahdollisuus vaikuttaa ja työpanostamme tarvitaan nyt. On tärkeää, että lääkärit ovat alusta asti mukana suunnittelemassa. IT-ammattilaiset osaavat kyllä koodata ja tehdä järjestelmän, mutta meille tärkeät nyanssit jäävät toteutumatta, jos emme itse osallistu.”

Kangasmaa on valittu tulevan Pohjanmaan hyvinvointialueen johtavaksi hammaslääkäriksi ja luonnollisesti hän katsoo käynnissä olevaa kehitystyötä erityisesti suun terveydenhuollon näkökulmasta. Jokaisella erikoisalalla niin terveydenhuollossa kuin sosiaalihuollossakin on omat erityistarpeensa, jotka ammattilaisten on tuotava esiin.

Kangasmaa odottaa positiivisella mielellä osallistumista Aster-projektiin syksyn ja tulevan talvikauden aikana. Moni asia tulee ammattilaisille ymmärrettävämmäksi, kun konkretiaa saadaan lisää työn edetessä. Silloin sitoutuminen ja hyötyjen näkeminenkin helpottuvat.

”On tärkeää, että saamme järjestelmän, joka kykenee vastaamaan myös niihin muuttuviin tarpeisiin, joita meillä väistämättä tulee olemaan niin oman toimintamme kehittymisen kuin muuttuvan lainsäädännönkin kautta”, Kangasmaa toteaa.

Syksyllä ryhmien tahti tiivistyy

Aster-yhteistyöorganisaation työryhmät palaavat kesätauolta elo-syyskuun aikana. Medical transition teamin lisäksi myös kaikkien neljän tilaajaorganisaation ylilääkärien kokoontumiset jatkuvat.

”Johtajaylilääkäri Peter Nieminen osallistuu näihin tapaamisiin Vaasan sairaanhoitopiirin edustajana. Myös omien asiantuntijalääkäriemme säännölliset kokoontumiset täällä Aster Bothnian alueella jatkuvat syksyllä”, terveydenhuollon muutosjohtaja Mirjam Jern-Matintupa kertoo.

”Nythän ollaan vielä alussa tässä pitkässä projektissa, mutta kaikkien ammattiryhmien merkitys ja rooli kasvavat, kun alueellinen määrittelytyö jatkuu syksyllä ja siirrytään eteenpäin toimitusprojektivaiheeseen”, Jern-Matintupa muistuttaa.

Jern-Matintupa ja Kangasmaa kehottavat Pohjanmaan lääkäreitä kuten myös muita ammattilaisia ottamaan yhteyttä Aster-työssä mukana oleviin kollegoihin matalalla kynnyksellä.

”Jos omassa työssä huomaa jonkin kehityskohteen tai -tarpeen, kannattaa kertoa siitä suoraan Aster Bothnian hanketoimiston edustajalle tai kollegalle, joka on mukana asiantuntijana Aster Bothnian ryhmissä.”