”Aikataulu voi olla tiukka, mutta laadusta ei tingitä”

Johanna Becker

Hyvä suunnittelu ja joustavuus ovat projektiassistentti Johanna Beckerin eväät sujuvaan hanketyöskentelyyn. Johanna on pirteä järjestöaktiivi ja hanketoimiston moniosaaja, joka tietää vastaukset työkavereiden kiperiinkin käytännön kysymyksiin.

Mitä projektiassistentin työnkuvaan kuuluu?
Työhöni kuuluu hankkeen hallinnollisia tehtäviä ja avustan niissä muita hankkeessa työskenteleviä. Tehtäviini kuuluu myös viestintää, käännöstöitä ja yleisiä sihteerin tehtäviä. Tässä työssä täytyy olla järjestelmällinen, tarkka ja helposti lähestyttävä. On hyvä osata lukea tilanteita, analysoida ja käsitellä tietoa. Työ on todella vaihtelevaa, eikä koskaan voi tietää, mitä työpäivä tuo tullessaan.

Missä työskentelit ennen siirtymistäsi Aster Bothnia-hankkeeseen ja mistä kokemuksista on eniten hyötyä tässä työssä?
Ennen kuin aloitin Aster Bothnia -hankkeessa, työskentelin Vaasan keskussairaalan HR-yksikössä ja hallinnon sihteeripalveluissa. Sitä ennen tein töitä työllistymisasioiden parissa. Koen, että aiempi työkokemus on luonut ymmärrystä erilaisten prosessien etenemisestä ja kokonaisuuksien hallinnasta. Kokemus on myös vahvistanut sen, että hyvä suunnittelu, mutta samalla joustavuus löytää ratkaisuja ovat sitä ”hyvää pelisilmää”, jota tarvitaan.

Mistä sinulle muodostuu työn mielekkyys Aster Bothnia -hankkeessa?
Hanketyöskentely on minulle uusi kokemus. Nyt on ollut kiinnostavaa oppia, miten hanketyöskentely etenee. Koen, että meillä Aster Bothniassa on inspiroiva ja vuorovaikutteinen työilmapiiri, motivoituneet ja sitoutuneet kollegat, toimiva yhteistyö ja selkeä, yhteinen tavoite. Sekin motivoi, että tehdään työtä välillä tiukassa aikataulussa, mutta laadusta ei tingitä.

Olet paljon yhteydessä eri sidosryhmiin ja esimerkiksi hankkeeseen osallistuviin asiantuntijoihin. Kuvaile tunnelmia, millä mielellä hankkeeseen osallistutaan ja millaista palautetta olet kuullut?
Monet ovat olleet kiinnostuneita hankkeesta ja halunneet osallistua ja antaa oman työpanoksensa tähän. Tuntuu, että kaikki tunnistavat yhteisen ja yhtenäisen tietojärjestelmän tuomat hyödyt. Se, että samalla kehitetään myös työ- ja toimintatapoja, tuntuu olevan valtaosalle positiivinen juttu, vaikka on kyse laajasta ja pitkäkestoisesta prosessista.

Mikä tarjoaa työllesi vastapainoa?
Vapaa-aikaa vietän yhdistystoiminnan ja perheen parissa. Olen aktiivinen eri järjestöissä, muun muassa yleisurheilu-, hiihto- ja vanhempainyhdistyksessä. Aktiivinen ja sujuva arki takaa sen, että työasiat eivät jää mieleen pyörimään. Nyt kesällä vapaa-aika kuluu lasten harrastuksissa ja toivon, että ehdin myös viettää aikaa minulle tärkeiden ihmisten kanssa.

Takaisin hankekuulumisiin