Sovellusasiantuntija etsii, välittää ja tuottaa tietoa

Sovellusasiantuntija Juha Pajukoski on mukana varmistamassa, että järjestelmätoimittaja ymmärtää suomalaisen toimintaympäristön vaatimukset ja erityispiirteet. Poliklinikkatyöstä järjestelmätuki- ja kehityshankkeisiin siirtyneen Juhan työpanos on suunitteluprojektin aikana kohdistunut erityisesti ajanvaraukseen liittyviin tehtäviin.

Miten päädyit mukaan hankkeeseen?
Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja olen työskennellyt erikoissairaanhoidossa pääasiassa kirurgian poliklinikalla. Vuodesta 2008 olen työskennellyt potilastietojärjestelmien tuki- ja kehityshankkeissa. Oma esimieheni 2M-IT:llä vinkkasi minulle Aster Bothnia –hankkeesta 2019, että tässä voisi olla sinulle kiinnostava ja sopiva tehtävä. Seuraavana syksynä aloitin sitten virallisesti hankkeessa.

Minulla on yli 10 vuoden kokemus toiminnanmuutos- ja järjestelmäuudistusprojekteista. Kun olin poliklinikkatyössä ja minua kysyttiin mukaan potilashallinnon kehittämiseen, ajattelin, että osaanko minä. Tunnistan siis sen tunteen, jos joku epäilee, voiko osallistua. Jokainen on kuitenkin sen oman työnsä asiantuntija, joten kannattaa lähteä rohkeasti mukaan.

Millaisia tehtäviä sinulle kuuluu sovellusasiantuntijan roolissa?
Tässä suunnitteluprojektivaiheessa olen ollut mukana esimerkiksi tilaajien ja toimittajien välisissä työpajoissa. Näissä työpajoissa olemme muun muassa perehdyttäneet järjestelmätoimittajaa suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Olemme siis ohjaamassa heitä oikean tiedon ja ohjeiden ääreen ja olemme varmistamassa, että he ymmärtävät oikein suomalaisen toimintaympäristön vaatimukset.

Olemme käyneet läpi uudelle järjestelmälle asetettuja vaatimuksia ihan konkreettisten esimerkkien kautta. Esimerkiksi, mitä hoitotakuu tarkoittaa aikoja varaavan ammattilaisen työskentelyssä.
Sovellusasiantuntijalla on myös ymmärrystä ja kokemusta siitä, miksi ja millaiseen tarpeeseen nykyiset järjestelmät on hankittu ja miten ne toimivat. Se on tärkeää tietoa uusien toimintatapojen ja järjestelmän suunnittelussa.

Millaisiin aihepiireihin työsi keskittyy?
Olen keskittynyt erityisesti ajanvaraukseen liittyvään työskentelyyn, joka on todella iso kokonaisuus. Olen selvittänyt muun muassa Kelalta Kanta-palveluun liittyviä linjauksia ja THL:ltä hoitotakuuseen ja kirjaamiseen liittyviä asioita. Välillä otamme suoraan yhteyttä esimerkiksi terveyskeskuksessa tai sairaalassa työskenteleviin ammattilaisiin, kun haluamme tarkennusta johonkin asiakokonaisuuteen.

Ajanvaraus on haastava kokonaisuus, ei pelkästään toimintaprosessien, mutta myös teknisten ratkaisujen ja lainsäädännön näkökulmasta. Olemme ratkoneet esimerkiksi sitä, miten teknisesti toteutamme ajanvarauksen tapaamiseen, johon asiakkaan tai potilaan kanssa osallistuu sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon ammattilaisia. Tällainen tapaus voisi olla vaikkapa asiakkaan palveluasumisen tarvetta arvioiva ryhmä, jossa on mukana sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon ammattilaisia, yhteensä 5-10 henkilöä.

Nyt aihepiirejä on käsitelty vielä varsin yleisellä tasolla, mutta toimitusprojektivaiheessa sukelletaan kunnolla sinne syvään päähän eli aletaan käydä läpi työnkulkuja ja toiminnan prosesseja tarkemmalla tasolla. Toimitusprojektissa tarvitaan selkeästi enemmän myös alueen ammattilaisten asiantuntemusta.

Mitä ammattilaisten haasteita sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisellä järjestelmällä voidaan taklata?
Kun kaikki asiakas- ja potilastiedot ovat eri järjestelmissä, suurin muutos tulee olemaan tietojen käytettävyys. Se nousee ihan uudelle tasolle. Enää ei lähetetä fakseja, kun tiedot ovat järjestelmässä reaaliaikaisesti. Potilaalle ei tule turhaa odottelua sen takia, että tietoja joudutaan pyytämään erikseen toisesta yksiköstä. Tietojen käytössä huomioidaan Suomen lainsäädäntö ja asetukset.

Nykyään sekä ammattilaiset että potilaan hoitavat paljon asioita puhelimitse ja vain virka-aikana. Tulevaisuudessa moni asia hoituu asiointiportaalin ja ammattilaisilla taas järjestelmän kautta. Asiointiportaali parantaa myös asiakkaan ja potilaan mahdollisuuksia osallistua hoidon ja palvelun suunnitteluun.

Mitä tuo vastapainoa työllesi?
Tykkään laittaa ruokaa, leipoa ja kokeilla uusia reseptejä. Aina en onnistu, mutta sitten täytyy kokeilla jotain muuta. Minulla on oma viljelypalsta, ulkoilen ja tykkäisin myös matkustella. Toivottavasti se on taas pian mahdollista!

Luen paljon ja tässä muillekin lukuvinkki, Max Seeck: Uskollinen lukija. Kirja oli aivan omaa luokkaansa, tarina tapahtumarikas ja täynnä yllättäviä käänteitä!

Takaisin hankekuulumisiin