Asterin lääkäriverkostoon 10 kliinikkoa Pohjanmaalta

Aster-yhteistyöorganisaatioon kootaan ammattilaisten verkostoryhmiä, joihin tulee edustus kaikista tilaajaorganisaatioista. Ryhmien tavoitteena on lisätä avoimuutta ja tukea asiantuntijoita Aster-työskentelyssä läpinäkyvyyttä. 
Ensimmäinen verkosto, Medical network, on lääkäriverkosto, joka aloittaa toimintansa kesäkuussa. 

"Lääkärien ryhmä toimii tässä ikään kuin pilottina, ja parhaillaan suunnitellaan myös sosiaalihuollon ja hoitotyön verkostoja", Aster Bothnian terveydenhuollon muutosjohtaja Mirjam Jern-Matintupa kertoo. 

"Lääkäriryhmän tehtävänä on lisätä kliinistä asiantuntemusta hankeorganisaatioissa."

Verkostot tuovat kaikkien tilaajien ammattilaiset yhteen, mikä tukee tasavertaista osallistumista ja tiedonvälitystä eteenpäin oman alueen kollegoille. Samalla hyvien käytänteiden jakaminen helpottuu. Verkostot tarjoavat ammattilaisille myös kanavan keskustelulle, kysymyksille ja vastauksille tulevan järjestelmän mahdollisuuksista. 

Verkosto toimii myös myöhemmin  toimitusprojektissa  perustettavan Medical Advisory Boardin tukena ja neuvonantajana. Yksi lääkäriverkoston ensimmäisistä tehtävistä onkin valmistella tämän Medical Advisory Boardin toimintamallia ja tehtäviä Asterin edustajien kanssa. 

Aster-logo

Kliinistä asiantuntemusta alueelta 

Jern-Matintupa on ollut kokoamassa lääkäreitä Vaasan sairaanhoitopiirin alueelta Aster Bothnian edustajiksi lääkäriverkostoon. Osa heistä on ollut jo mukana alueellisessa määrittelytyössä tai tilaajien ja toimittajan yhteisissä työpajoissa ja osa lääkäreistä on kutsuttu mukaan ylilääkärien suositusten perusteella.  

Mukana on niin perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon kuin suun terveydenhuollon lääkäreitä eri puolilta aluettamme. Tärkein kriteeri on ollut kliininen asiantuntemus ja kiinnostus kehitystyöhön. Olen erittäin tyytyväinen meidän 10 lääkärin kokoonpanoon, jonka myös Pohjanmaan hyvinvointialueen johtoryhmä on hyväksynyt. 

Takaisin Ajankohtaista-sivulle