"Nyt vaaditaan uskallusta tehdä toisin"

Syyskuussa Aster Bothnia sai uuden johtajakaksikon, kun hankejohtajana aloitti Marianne Korvajärvi ja Elina Friederiksen siirtyi hankepäällikön rooliin.

Hankejohtaja ja hankepäällikkö tekevät tiivistä yhteistyötä. Hankejohtaja vastaa strategisen tason toiminnasta ja hankepäällikkö päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta.

- Hankejohtajana olen linkkinä Aster-asiakasorganisaation ja muiden tilaajien johtoon, vien viestiä hanketyöstä alueen kuntiin ja kuuntelen herkällä korvalla kuntien viestejä meille, Marianne kertoo.

- Minä puolestani huolehdin, että projektimme etenevät asetetussa aikataulussa ja saavuttavat niille asetetut tavoitteet, Elina jatkaa hankepäällikön roolista.

Sujuva tiedonkulku on molemmille tärkeä työväline, sillä ilman tietoa ei voi tehdä perusteltuja ja välillä nopeitakin päätöksiä, joita hankkeen eteneminen edellyttää.

Marianne Korvajärvi ja Elina Friederiksen

Hankejohtaja Marianne Korvajärvi ja hankepäällikkö Elina Friederiksen johtavat moniammatillista hanketiimiä. Suunnitteluprojektin alkaessa hanketoimiston ydintiimiin kuului jo yli 20 henkilöä.

Parhaat opit käyttöön

Marianne siirtyi Aster Bothnian johtoon vakuutusyhtiö Fennialta, missä hän ehti työskennellä 16 vuotta. Fennialla hänen vastuullaan oli valtakunnallinen contact center, joten digitalisaatio ja yhtenäisten toimintatapojen luominen ovat tuttuja teemoja jo edellisestä työpaikasta. Hän lupaa tuoda mukanaan Aster Bothniaan tehokkuutta ja kokemusta parhaiden käytäntöjen löytämisestä ja käyttöönotosta.

- Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan, mutta on nähtävä, miten toisten osaamista voitaisiin soveltaa. Se vaatii uskallusta tehdä toisin kuin on ennen tehty ja sitä me nyt tarvitsemme, Marianne kannustaa.

- Täällä on erittäin ammattitaitoisia ihmisiä, jotka todella tietävät, mistä puhuvat.  Tulen oppimaan tältä porukalta paljon. Minulla on luottavainen mieli, sillä nämä ammattilaiset ovat tekemässä yhteistä hyvää ja ottavat vastuun työstään.

Elina tuli mukaan Pohjanmaan alueelliseen hankkeeseen jo kilpailutusvaiheessa, vuonna 2018. Elinan tausta on sosiaali- ja terveydenhuollossa, missä hän työskenteli pitkään esimies- ja johtotehtävissä yksityisellä sektorilla ennen siirtymistä projektipäälliköksi 2M-IT:n palvelukseen. Hankepäälliköksi hän siirtyi Aster Bothnian koulutus- ja resurssipäällikön tehtävästä.

Suunta alueen asiantuntijoilta

Monta vuotta kestävä hanke vaatii pitkäjänteistä työtä, mutta myös kärsivällisyyttä sekä tekijöiltä että hankkeen valmistumista odottavilta. Moni voi muistaa Mariannen yleisurheilun parista, joten ei liene yllätys, että hän kuvaa hankkeen etenemistä urheilutermein.

- Tämä on vähän kuin meillä olisi neljän vuoden kuluttua olympialaiset. Niihin valmistautuminen vaatii harjoittelua, välikisoja, onnistumisia, epäonnistumisia ja lisää kovaa harjoittelua, ennen kuin ollaan saavutettu tavoite.

Marianne ja Elina kannustavat alueen sote-ammattilaisia osallistumaan hanketyöhön. Kun luodaan uusia yhteisiä toimintatapoja ja sosiaali- ja terveydenhuollon integroitua asiakas- ja potilastietojärjestelmää, tarvitaan alueen ammattilaisia antamaan suuntaviivat tälle työlle. Heitä siis tarvitaan liittymään Aster Bothnian valmennustiimiin.

- Yhdessä voimme löytää keinot sujuvampaan tiedonkulkuun ja siten tukea ja helpottaa ammattilaisten työskentelyä. Parempi tiedonkulku parantaa myös potilaan asemaa ja turvallisuutta. Uudenlaisten toimintamallien ja sähköisen asioinnin avulla voimme tarjota asiakkaille ja potilaille myös paremmat mahdollisuudet osallistua ja päästä palveluiden piiriin, Elina linjaa.

Hei sote-asiantuntija, tule mukaan!

Lue lisää