Kuinka tunnit kirjataan, miten pääsen Teamsiin?

Syksyn edetessä ja vielä tulevien viikkojen aikana monet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja esimiehet osallistuvat alueen sote-kehityshankkeisiin. Aster Bothnia, Hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelu ja valtion rahoitusta saaneet sote-kehityshankkeet tekevät tiivistä yhteistyötä, mutta niillä on myös omat käytäntönsä.

Resurssivastaava Johanna Becker neuvoo asiantuntijoita ja esimiehiä Aster Bothniaan liittyvissä käytännön kysymyksissä.

- Asiantuntijat ja resurssiyhteyshenkilöt voivat ottaa minuun yhteyttä kaikissa Aster-projektityöhön ja resursseihin liittyvissä kysymyksissä. Minä autan, jos Teams takkuaa, on kysyttävää tuntilistojen täyttämisestä tai jos on kiinnostunut projektiin osallistumisesta ja haluaisi päästä mukaan asiantuntijaksi.

Viime aikoina erityisesti tuntikirjaukset ovat olleet taajaan esillä, sillä asiantuntijatyöhön osallistuvat sote-ammattilaiset voivat tehdä työtä useammalle projektille. Esimerkiksi nykytilan kartoitukseen liittyviä toimeksiantoja voi tulla eri tahoilta, mutta materiaaleja hyödynnetään laajasti eri hankkeissa.

- Teemme tiivistä yhteistyötä, mutta on tärkeää, että asiantuntijat kirjaavat projekteille tehdyt tunnit oikein. Kun on kyse korvattavista tunneista, ei Aster Bothnialle tehtyä työtä saa kirjata muille projekteille tai toisin päin. Jos on epävarma, mille projektille asiantuntijatehtävä kuuluu, sen voi varmistaa työpajaan kutsuneelta tai tehtävän antaneelta projektipäälliköltä, Johanna Becker neuvoo.

Kevään aikatauluja valmistellaan

Resurssivastaava Johanna Becker

Tuntikirjauksia ja niihin liittyviä käytäntöjä työstetään parhaillaan, sillä tehtyjen tuntien kirjaaminen ja seuranta on koettu hankalaksi.

- Tavoitteemme on, että uusi tuntikirjaussysteemi tulisi käyttöön ensi vuoden alusta. Tiedotamme resurssiyhteyshenkilöille ja ammattilaisille heti, kun uusi toimintatapa ja lomake ovat valmiina käyttöön, Becker kertoo.

Aster Bothnian järjestämät alueelliset työpajat alkavat olla loppusuoralla syyskauden osalta ja keväällä työ jatkuu. Parhaillaan suunnitellaan kevään työpajojen aikatauluja ja niistä tiedotetaan mahdollisimman pian asiantuntijoille ja resurssiyhteyshenkilöille, jotta he voivat pitää myös tarvittavat esimiehet ajan tasalla tilanteesta.

- Aster Bothniaan osallistuville asiantuntijoille kerromme myös Teamsin kautta ajankohtaisista asioista, kuten infotilaisuuksista, heidän omassa Aster Bothnia Asiantuntijakanavassaan. Muistuttaisin asiantuntijoita hyödyntämään tätä työ- ja yhteydenpitovälinettä mahdollisimman aktiivisesti, Becker kannustaa.

Takaisin Hankekuulumisiin