Projektipäällikön tärkein työväline on yhteistyö

Sirpa Kaustinen työskentelee Aster Bothnia -hankkeessa projektipäällikkönäSosiaalihuollon projektipäällikkö Sirpa Kaustinen valmistelee parhaillaan työistuntoja, joissa alueen sote-ammattilaiset pääsevät konkreettisesti mukaan tulevaisuuden työtapojen suunnitteluun. Vapaa-ajan täyttävät harrastavan lapsiperheen askareet ja kolme äideille tuttua K:ta.  

Miten päädyit mukaan hankkeeseen?  

Ennen APTJ-hanketta työskentelin Pohjanmaan maakuntauudistuksen hankkeessa. Siitä oli luontevaa siirtyä APTJ-hankkeeseen, jossa aloitin toukokuussa 2019. Puhuttiin APTJ-hankkeesta ennen kuin se sai virallisen nimen, Aster Bothnia. 

Olet sosiaalihuollon projektipäällikkö. Mitä se käytännössä tarkoittaa? 

Tehtävääni kuuluu sosiaalihuollon osalta projektinhallinnalliset tehtävät. Esimerkiksi seuraan projektille asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja teen myös laatu-, aikataulu- ja kustannusseurantaa. Laadin projektin tilanneraportteja yhdessä muiden projektipäälliköiden kanssa. Teen tiivistä yhteistyötä hanketoimistomme muiden asiantuntijoiden kanssa sekä hankkeen edetessä myös muiden tilaajien projektipäälliköiden kanssa. 

Millaisten tehtävien parissa työskentelet juuri nyt? 

Tällä hetkellä olemme suunnitteluprojektin alussa ja valmistaudumme määrittelytyöhön, mikä on erittäin tärkeä vaihe sosiaalihuollon kannalta. Suunnittelen ja mietin yhdessä sosiaalihuollon muutosjohtajan, palveluarkkitehdin, terveydenhuollon projektipäällikön ja muutosjohtajan kanssa määrittelyjakson työistuntoja. Näissä työistunnoissa kunnista hanketyöhön osallistuvat sote-asiantuntijamme luovat suuntaviivoja sille, millaista järjestelmää olemme hankkimassa. 

Työistuntojen valmistelu tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mietimme millaisissa kokonaisuuksissa järjestelmän toiminnallisia vaatimuksia aletaan tarkentaa, millaisia asiantuntijoita ja kokemusta tarvitaan kuhunkin työistuntoon ja milloin työistunnot järjestetään.  

Mitkä ovat suurimmat sosiaalihuollon haasteet, joihin tällä hankkeella voidaan vaikuttaa? 

Hankkeen tarkoituksena olisi yhtenäistää toimintatapoja, joita yhteinen uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä tukee. Toki myös monet lainsäädännölliset asiat vielä estävät tiedonkulkua.

Pohjanmaan alueella on käytössä erilaisia toimintatapoja ja erilliset sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmät ja terveydenhuollon potilastietojärjestelmät. Tiedon kulkeminen saumattomasti nykyisissä järjestelmissä ei ole mahdollista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon välillä. Näin ollen palvelu- tai hoitoketjuun voi jäädä tietoaukkoja, jotka pahimmillaan vaarantavat asiakas- ja potilasturvallisuutta, ja esimerkiksi työntekijän aikaa kuluu paljon asioiden selvittelemiseen.

Asiakkaiden osallistumiseen tulisi saada uusia mahdollisuuksia ja tähän on mahdollisuus vaikuttaa digitaalisilla ratkaisuilla. Uudella järjestelmällä ja sen sisältämällä toimintojen automaatiolla on myös mahdollisuus helpottaa sosiaalihuollon ammattilaisten työskentelyä.

Toiminnanmuutoshanke on pitkä ja vaativa prosessi. Mikä tarjoaa työllesi vastapainoa? 

Perhe ja ystävät ehdottomasti sekä Bichon frisé -koirani kanssa ulkoilu ja muu tekeminen. Opiskelen myös kauppatieteitä, joten ajatukset kääntyvät vapaa-aikana myös sinne suuntaan. Matkustelu on myös intohimoni. Kaikki kolme lastani harrastaa kilpaurheilua, joten illat ja viikonloput kuluvat kustanna, kuskaa ja kannusta –tehtävissä!  

Takaisin hankekuulumisiin