Uudelle avoin mieli on ammattilaisen tärkein työväline

Sofia RantalaAster Bothnian koulutuspäällikkö Sofia Rantalan tehtävänä on suunnitella, miten kaikki alueen noin 7000 sote-ammattilaista pääsevät aikanaan sinuiksi uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän kanssa. Ammattilaisten koulutuspolut tulevat sisältämään niin omatoimista kuin ohjattuakin opiskelua.

Miten päädyit mukaan hankkeeseen?
Aloitin marraskuussa 2020 2M-IT:llä ja Aster Bothniassa koulutuspäällikkönä. Minulla on pitkä työkokemus mm. vakuutusalalta erilaisista tehtävistä. Olen työskennellyt erityisesti koulutusten ja järjestelmien parissa ja työhöni on oleellisesti kuulunut myös toiminnan kehittäminen. Olen siis ottanut tietoisen ja rohkean hypyn uudelle toimialalle, enkä ole katunut. Ympärilläni on osaava ja kannustava porukka ja heidän tuellaan ja kanssaan on hyvä olla avoimin mielin, oppia ja kehittää uutta.

Mitä koulutuspäällikkö tekee?
Koulutuspäällikkö on henkilöstön osaamisen kehittämisen asiantuntija. Täällä Aster Bothniassa se tarkoittaa, että suunnittelen, kehitän ja organisoin hankkeeseen liittyviä koulutuksia.

Meillä on Aster-yhteistyöorganisaatiossa koulutustiimi. Olen osa tätä tiimiä ja siihen kuuluu koulutuksen ammattilaisia kaikkien tilaajien, eli meidän Pohjanmaan Aster Bothnian sekä Etelä-Savon, Siun Soten ja Keski-Suomen Aster-organisaatioista sekä yhteistyöorganisaatio Asterin koulutuspäällikkö. Koordinoimme yhdessä tulevan asiakas- ja potilastietojärjestelmän koulutusten suunnittelua ja aikanaan myös toteutusta.

Koulutuspäällikön tehtävänä on esimerkiksi varmistaa, että koulutuksella on riittävät tilat ja pätevät kouluttajat. Koulutustiimin tavoitteena on varmistaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä on tarvittava tietojärjestelmäosaaminen, kun siirrytään käyttämään uutta työvälinettä.

Myös hankkeessa työskentelevät ammattilaisemme tarvitsevat koulutuksia. Koordinoin hankehenkilöstön osaamisen kehittämistä, jotta jokainen saa tehtävänsä ja tarpeidensa mukaista koulutusta.
Meneillään olevassa suunnitteluvaiheessa luomme pohjaa toimitusvaiheen koulutuksille. Se tarkoittaa nykytilanteen kartoitusta, mukana olevien projektihenkilöiden osaamisen ja tiedon lisäämistä ja tulevien koulutusten suunnittelua.

Tämän suunnitteluprojektin aikana pääpaino on ollut Asterin koulutusstrategian eli ylätason koulutussuunnitelman luomisessa, jota on työstetty yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Pohjanmaalla olemme mm. kartoittaneet alustavasti koulutustiloja ja karkeasti henkilöstömääriä.

Täällä Aster Bothniassa teen yhteistyötä oikeastaan koko hanketoimiston kanssa, mikä onkin yksi työni parhaita puolia. Viime aikoina työpöydälläni on ollut hanketyössä aloittavien ammattilaisten perehdytyksen suunnittelua ja työstämistä ja olemme saaneet valmiiksi perehdytyspolun hankkeeseen tuleville substanssiasiantuntijoille. Seuraavassa, eli toimitusprojektivaiheessa, alamme koota pohjanmaalle omaa koulutusverkostoa.

Mitä tiedetään tässä vaiheessa sote-ammattilaisten koulutuksista ennen uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoa?
Varsinaiset sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten eli uuden järjestelmän käyttäjien koulutukset käynnistyvät noin 12 kuukautta ennen kuin uusi järjestelmä otetaan käyttöön. Koulutus etenee pienin askelin ja se sisältää erilaisia itseopiskelumateriaaleja, verkko- sekä luokkahuonekoulutuksia.

Millaista koulutusta kukin saa, riippuu henkilön työtehtävistä. Puhutaan ns. roolipohjaisista koulutuksista eli koulutukset järjestetään käyttäjäryhmäkohtaisesti kunkin ammattilaisen roolin ja toimintaympäristön mukaan. Koulutuksen määrä ja toteutustapa vaihtelee sen mukaan, millaisessa roolissa työskentelee.

Pohjanmaan sote-ammattilaisilla on edessään monta suurta muutosta lähivuosina. Millaisia vinkkejä haluaisit antaa oman osaamisen kartuttamiseen ja ylläpitämiseen?
Oman osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen kannattaa ajatella jatkuvana, ikään kuin prosessina. Se pitää yllä työmotivaatiota ja auttaa varautumaan tulevaan.

Sen lisäksi, että pitäisi oppia uutta, meidän täytyy koko ajan oppia pois vanhasta. Vanhojen tapojen ja ajatusmallien ”poisoppiminen” voi jopa olla uuden oppimista vaikeampaa. Vanhaa ei tarvitse aina unohtaa, mutta täytyy tehdä aktiivisesti tilaa uudelle ymmärrykselle. Se vaatii omien ajatustapojen päivittämistä. Oppiminen ja itsensä kehittäminen on helpompaa, jos pystyy asettamaan sivuun omat ennakkoluulot ja oletukset ja on avoin uudelle.

Tulevaisuuden järjestelmäkoulutuksien kannalta antaisin vinkkinä, että kannattaa varmistaa jo hyvissä ajoin, että omat digitaidot ovat ajan tasalla. Jos tuntuu, että ne kaipaavat päivittämistä, niin kannattaa keskustella koulutustarpeista oman esimiehen kanssa ajoissa.

Mitä teet, kun vaihdat vapaalle?
Vapaalla vietän aikani perheeni kanssa, ja lasten harrastukset vievät vapaa-ajasta ison osan. Jos en ole futiskentällä, harrastan koirien kanssa ja koulutan niitä eri palveluskoiralajeihin. Liikumme paljon luonnossa. Lomilla suuntaamme pohjoiseen, Pyhän tuntureille, ja siellä viihdymme koko perhe ympäri vuoden.

Takaisin hankekuulumisiin