Aster-suunnitteluprojektia jatketaan noin kahdella kuukaudella

Aster-suunnitteluprojektia on päätetty pidentää noin kahdella kuukaudella siten, että poliittiset päätökset toimitusprojektiin siirtymisestä tehdään elo-syyskuussa alkuperäisen kesäkuun sijasta.

Päätöksen aikataulun pidentämisestä tekivät projektin ohjausryhmä (hankejohtajat) ja neuvottelukunta (sairaanhoitopiirien / sote-kuntayhtymien johtajat) yhteisessä kokouksessaan tiistaina 30.03.2021.

Aikataulun pidentämiseen päädyttiin, jotta voidaan varmistaa riittävä ja tarpeeksi tarkalla tasolla oleva tieto kustannuksista, hyödyistä ja piirien tulevan yhteistyön syvyydestä poliittista päätöksentekoa varten.

Joitain viivästyksiä projektille ovat aiheuttaneet myös koronapandemiasta johtuvat rajoitukset. Niiden takia useiden alueiden ja kansainvälisten toimittajiemme yhteistyölle on täytynyt luoda uudet toimintatavat. Näistä on opittu koko ajan lisää.

“Alkuperäistä aikataulua rakennettaessa emme osanneet täysimääräisesti varautua liki kokonaan verkossa tapahtuvan työskentelyn vaikutuksiin, puhumattakaan meidän ja toimittajan edustajien aikaerosta aiheutuneista haasteista”, kertoo Aster-yhteistyöorganisaation johtaja Simo Reipas.

Reipas korostaa, että nyt päätetty lisäaika mm. mahdollistaa tulosten syvällisemmän yhteisen läpikäynnin kaikkien tilaajaorganisaatioiden kesken.

Aster-logo

Takaisin Ajankohtaista-sivulle