Päätöksenteko toimitusprojektiin siirtymisestä käynnistyy

Aster-projekti on edennyt vaiheeseen, jossa jokainen mukana oleva organisaatio tekee päätöksensä toimitusprojektiin siirtymisestä. Suunnitteluprojektissa ollaan loppusuoralla ja tavoitteet minimikokoonpanon, eli kaikille alueille toteutettavat osuudet määrittelyn osalta on saavutettu. Lisäksi suunnitteluprojektin lopputuotokset, kuten hankesuunnitelma, APTJ-järjestelmän mukauttamisen ja konfiguroinnin suunnitelma, migraatio- ja konversiosuunnitelmat, käyttöönottosuunnitelmat sekä toimitusprojektin koulutus- ja viestintäsuunnitelmat ovat viimeisiä viilauksia ja katselmointia vaille valmiit. Suunnitteluprojekti päättyy syyskuun lopussa.

Mistä nyt päätetään?

Kaikki neljä organisaatiota ovat sitoutuneet uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan syksyllä 2020. Suunnitteluprojektin aikana on kerätty tietoa alueiden nykytilasta, tarkennettu hankinnan laajuutta ja perehdytetty järjestelmätoimittajiamme suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteisiin ja siten kartoitettu toiminnot, joihin toimittajalta vaaditaan vielä järjestelmäkehitystä. Vastavuoroisesti toimittaja on perehdyttänyt sote-asiantuntijoitamme järjestelmäratkaisuihin. Näiden tietojen pohjalta toimittaja on määritellyt kiinteän hinnan koko toimitukselle.

Nyt päätetään siirtymisestä toimitusprojektiin. Projektissa ”rakennetaan” varsinainen Aster-järjestelmäratkaisu. Järjestelmän kehittämiseen kuuluu olennaisena osana sosiaali- ja terveydenhuollon käytäntöjen, toimintamallien ja prosessien kehittäminen laadukkaan hoidon ja palvelun turvaamiseksi asukkaille myös jatkossa. Järjestelmä toteutetaan tukemaan sote-ammattilaisten työstämiä toimintamalleja. Toimitusprojektissa myös testataan ja lopulta otetaan käyttöön uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä.

Tämän hetken suunnitelman mukaan toimitusprojekti alkaa tammikuussa 2022.

Aster-logo

Kuka päättää ja koska?

Alueilla päätöksenteko etenee hieman eri aikataulussa. Asia on mukana sote-kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien hallitusten ja/tai valtuustojen esityslistoilla ja käsitellään kunkin alueen ennalta määrätyn aikataulun mukaisesti.

Päätöksensä tekee ensimmäisenä Essote, jonka hallitus kokoontuu 19.08. ja valtuusto 26.08. Samana päivänä kokoontuu myös Siun soten hallitus. Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus päättää asiasta 30.8. ja valtuusto 13.9. Keski-Suomen kunnat (ja sote-kuntayhtymät) tekevät omat päätöksensä, minkä jälkeen on vuorossa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus 29.09. ja valtuusto 15.10. KSSHP tekee päätöksen viimeisenä, sillä se edustaa sopimuksellisesti muita tilaajaorganisaatioita.

Mikäli joku alue päättäisi, ettei toimitusprojektiin siirrytä, päättyisi kaikkien neljän tilaajaorganisaation ja toimittajan välinen yhteistyö, ja voimassa olevat tilaajaorganisaatioiden keskinäiset Asteria koskevat sopimukset ja yhteistyö päättyvät. Samoin tilaajaorganisaatioiden ja järjestelmätoimittajan Cernerin kanssa tehdyt sopimukset irtisanottaisiin ilman taloudellisia seuraamuksia.

Takaisin Ajankohtaista-sivulle