Vauhdilla kohti vilkasta syksyä

Aster Bothnian hanketoimistolla elokuun alku tarkoittaa jälleen toiminnan vilkastumista. Kesän hiljaisemman jakson jälkeen ensimmäiset säännölliset palaverit ovat käynnistyneet ja työryhmät ovat aloittamassa toimintansa sekä Aster Bothniassa että Aster-yhteishankkeessa.

Keskiviikkona 5. elokuuta Aster Bothnian väki kokoontui yhteiseen perehdytys- ja kick off –päivään muiden tilaajaorganisaatioden, Aster-asiakasorganisaation sekä järjestelmätoimittaja Cernerin edustajien kanssa. Etäyhteyksien kautta päivän ohjelmaa seurattiin eri puolilta Suomea.

Kevään ja kesän aikana tilaajien projektitiimeihin on liittynyt uusia jäseniä, mutta yhteinen perehdytyspäivä toimi johdatuksena tulevan syksyn työhön myös pidempään Asterin parissa työtä tehneille.
Sosiaalihuollon muutosjohtaja Marja Mustonen esitteli Aster Bothniaa muille tilaajille ja oli tyytyväinen päivän sisältöön.

- Tällaiset yhteiset koko Aster-organisaatiota koskevat päivät ovat tärkeitä viestinnällisessä mielessä mutta erityisesti ne lisäävät myös yhteenkuuluvuuden tunnetta. Cernerin puheenvuorot lisäsivät luottamusta toimittajan kykyyn ja halukkuuteen rakentaa kanssamme juuri meidän tarpeisiin paras mahdollinen järjestelmä, Marja kertoo.

- Tuli tunne, että he haluavat työstää asioita perusteellisesti kanssamme ja varmistaa, että projekti onnistuu.

Perusteellinen työstäminen alkaa Pohjanmaan nykytilan ja tulevaisuuden tarpeiden kartoittamisella elokuun aikana, kun Vaasan sairaanhoitopiirin jäsenorganisaatioiden asiantuntijat kokoontuvat ensimmäisiin määrittelyryhmiin.

Viestintäasiantuntija Varpu Saari, Projektiassistentti Johanna Becker, Tekninen johtaja Tuomo Iso-Aho, Projektikoordinaattori Jenni Tynjälä, Sosiaalihuollon muutosjohtaja Marja Mustonen sekä Terveydenhuollon projektipäällikkö Carola Wisur-Hokkanen seurasivat etäyhteydellä Asterin perehdytyspäivää Vaasan hanketoimistolta.

Viestintäasiantuntija Varpu Saari, Projektiassistentti Johanna Becker, Tekninen johtaja Tuomo Iso-Aho, Projektikoordinaattori Jenni Tynjälä, Sosiaalihuollon muutosjohtaja Marja Mustonen sekä Terveydenhuollon projektipäällikkö Carola Wisur-Hokkanen seurasivat etäyhteydellä Asterin perehdytyspäivää Vaasan hanketoimistolta.

Takaisin hankekuulumisiin