Syksyn työpajaurakka on pian loppusuoralla

Aster Bothnian syksy on täyttynyt niin alueen omista kuin asiakasorganisaation yhteisistä työpajoista sekä koulutuksista. Joulukuussa on luvassa vielä monta tiivistahtista työpäivää työpajojen ja yhteenvetojen parissa.

Kulunut syksy, tuleva talvi ja vielä ensi kevätkin ahkeroidaan suunnitteluprojektiin kuuluvan määrittelytyön parissa. Määrittelytyö tarkoittaa tilaajaorganisaatioiden sote-kentän nykytilan eli toimintatapojen ja järjestelmien kuvaamista sekä suuntaviivojen luomista tulevaisuuden toiminnalle.

- Tämän syksyn tehtävät ovat muodostuneet työpajojen ympärille. Ennalta määriteltyjä aihepiirejä on käsitelty ensin alueen omissa työpajoissa, joiden sisältöjen käsittely jatkuu tilaajien ja toimittajan yhteisissä työpajoissa, hankepäällikkö Elina Friederiksen kertoo.

Toimittajan, eli Cernerin ja Aster-organisaation yhteisiä työpajoja oli aikataulutettu tälle vuodelle 135, joista 104 on saatu jo päätökseen. Näissä työpajoissa on käsitelty sosiaali- ja terveydenhuollon eri osa-alueita, kuten asiakas- ja potilaslaskutusta, dokumentointia, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä asiakassuunnitelmaa sekä kansallisten palveluiden toteutumista.

Hakepäällikkö Elina Friederiksen

Oppia mahdollisuuksista

Vielä ennen joulua laaditaan kevään työpaja-aikataulut hankkeen kuudelle pääprojektille. Keväällä syvennetään osin nyt käsiteltyjä aihepiirejä ja mukaan tulee myös runsaasti uusia aiheita. Siksi alueelta tarvitaan vielä lisää sote-ammattilaisia mukaan määrittelytyöhön.

Hanketoimiston henkilökunta on syksyn aikana osallistunut järjestelmätoimittajan tarjoamiin EVS- eli Early Visibility -koulutuksiin. Myös osa asiantuntijatyöhön osallistuvista alueen sote-ammattilaisista on saanut omaan rooliinsa liittyvää syvempää perehdytystä näissä koulutuksissa.

- EVS-koulutusten tarkoituksena on tutustuttaa tulevan järjestelmäkokonaisuuden toimintalogiikkaan. Koulutuksen avulla pystymme paremmin ymmärtää, millaisia mahdollisuuksia järjestelmäratkaisut tarjoavat tulevaisuuden toimintamallien tueksi, Friederiksen kertoo.

Yhteistyö tiivistyy

Kuluneen syksyn aikana sairaanhoitopiirin 13 jäsenkunnasta on kerätty paljon tietoa nykytilan kuvausta varten. Koska alueella on paljon eri toimijoita, on myös toimintamalleissa ja työkaluissa suuria eroja.

Aster Bothnian arkkitehtitiimi on kartoittanut muun muassa Pohjanmaan alueen tietojärjestelmiä sekä toimijoita. Hyvinvointialueen valmistelua varten kerätään vielä loppuvuoden aikana tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja laitekannasta. Myös Aster Bothniassa tarvitaan näitä tietoja.

- Tiivistämme yhteistyötä, jotta keräämme tietoa mahdollisimman tehokkaasti sekä Hyvinvointialueen valmistelun, että Aster Bothnian tarpeisiin. Hyödynnämme maakuntavalmistelun aikana kerättyä materiaalia, mutta esimerkiksi tiedot laitteista ja ohjelmistoista vanhenevat nopeasti. Siksi voi tuntua, että kyselemme uudelleen samoja asioita, kun joudumme päivittää olemassa olevia tietoja, Alueellinen IT-johtaja Kimmo Tiira kertoo.

Alueellinen IT-johtaja Kimmo Tiira

Kohti yhteisiä työtapoja

Konkreettinen esimerkki, miksi tietoja toimintatavoista ja laitteista kysellään, on esimerkiksi IT-tuen järjestäminen tulevaisuudessa. Nyt esimerkiksi VSHP:n työntekijä voi olla IT-ongelmasta yhteydessä service deskiin, kun jossain kunnassa saattaa olla yksi henkilö, joka oman toimensa ohessa hoitaa myös IT-tuen tehtävää.

- Hyvinvointialueen kuntayhtymä aloittaa ennen Aster Bothniaa. IT-tuki on ratkaistava myös välivaiheen ajaksi tavalla, joka palvelee kaikkia kuntien sote-ammattilaisia mahdollisimman hyvin, Tiira kertoo.

Yhteydenotot ja tietopyynnöt on koettu paikoin kuormittaviksi ja ne ovat kirvoittaneet kipakkaakin palautetta kunnista. Tiira ymmärtää tilanteen, mutta toivoo ymmärrystä puolin ja toisin.

- On kuntien etu, että käytössämme on ajantasaista tietoa. Silloin pystymme oikeasti huomioimaan tarpeet ja suunnittelemaan tulevia ratkaisuja nykytilan perusteella. Yhteistyössä pääsemme parhaaseen lopputulokseen.

Takaisin Ajankohtaista-sivulle