Aster-yhteistyölle tukea sosiaali- ja terveysministeriöstä

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut tiedotteen, jossa se kannustaa tulevia hyvinvointialueita yhteistyöhön uusien asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankinnassa. 

"Tällaisesta yhteistyöstä hyvänä esimerkkinä ovat Apotin ja Asterin kaltaiset hankkeet. STM:n tavoitteena ei siis ole saada yhtä tietojärjestelmää kaikkien alueiden käyttöön. Keskeisimmät perusteet tälle ovat digiturvallisuuteen ja sote-palvelutuotannon toimintavarmuuteen sekä ICT-ratkaisujen markkinoiden toimivuuteen liittyviä", sanoo STM:n osastopäällikkö Kari Hakari tiedotteessa.

Aster ei ole irrallinen sosiaali- ja terveydenhuollon muusta kehityksestä, toteavat Aster-piirien johtajaylilääkärit Juha Paloneva (KSSHP), Jarmo Koski (Essote), Peter Nieminen (VSHP) ja Susanna Wilen (Siun sote). 

"Aster tukee muuta kehitystä keskeisellä tavalla. Tarve saada ratkaisuja monialaiseen yhteistyöhön, sujuvaan tiedonkulkuun sekä tiedolla johtamisen tueksi on ollut olemassa jo vuosia, eikä se poistu. Päinvastoin tarve kasvaa siirryttäessä hyvinvointialueille, kun yhteisenä asiakaskuntanamme ovat sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevat ihmiset. Nyt päätetään siitä, tartutaanko ratkaisuun nimeltä Aster", tiivistää Juha Paloneva em. kollegoineen. 

Päätöskierros on käynnissä

Asiakas- ja potilastietojärjestelmää tekevän Aster-hankkeen jatkumisesta tehdään paraikaa päätöksiä. Essote ja Siun sote ovat jo näyttäneet vihreää valoa uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimitusvaiheeseen siirtymiselle. Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus esittää 4.10. kokoontuvalle valtuustolle hankkeen jatkamista.

Asteria koskevaa päätöksentekoa KSSHP:ssä edeltää käsittely Keski-Suomen kunnissa, joilla on sosiaali- ja/tai terveydenhuollon järjestämisvastuuta alueellaan. Tähän mennessä kolme kunnanvaltuustoa on tehnyt kielteisen päätöksen. Jyväskylän kaupunginvaltuusto kokoontuu päättämään asiasta osaltaan 27.09.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on Asterissa kaksi roolia: KSSHP on Keski-Suomen tilaaja ja hankkeen ainoa asiakas, kun se toimii hankkeen isäntäorganisaationa. KSSHP:n hallitus päättää 29.09. ehdotuksestaan KSSHP:n valtuustolle. KSSHP:n valtuuston päätös 15.10. ei koske yksin Keski-Suomen kuntia ja sairaanhoitopiiriä, vaan myös kolmea muuta tilaajaa.

Aster-logo

Kustannukset ovat olleet kaikilla Aster-alueilla keskustelun ytimessä. Myös niiden täsmentämisen osalta on edetty suunnitelmallisesti. Tammikuussa 2020 saatiin toimittajien tarjoukset, joista Cernerin tarjous oli edullisin, selvästi. Hankintapäätös maaliskuussa 2020 perustui ko. tietoihin. Syyskuussa 2020 aloitetussa suunnitteluprojektissa puolestaan ne osat kustannuksista, jotka olivat hankintamenettelyssä laskennallisia, sidottiin kiinteiksi. Näin on saavutettu varmuus toimittajan toteutuskustannuksista, ilman riskiä ennakoimattomista lisäkustannuksista. Todellisia kustannuksia muiden, mediassakin esillä olleiden järjestelmätoimittajien ratkaisuista ei ole tiedossa. 

"Asteriin on edetty tarkasti hankintalain edellyttämällä tavalla. Kilpailutuksessa käytetyt, sote-ammattilaisten järjestelmälle asettamat vaatimukset sille, miten työtä pitää tulevaisuudessa pystyä tekemään, ovat olleet korkeat. Näihin vaatimuksiin on toimittajamme sanonut kyllä, vaatimukset on mahdollista toteuttaa. Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua Asterin tarjoamiin mahdollisuuksiin ja avata väylät yhteiseen kehittämiseen, osaamisen jakamiseen ja tehdä yhdessä meille paras mahdollinen tulevaisuuden työväline", sanoo Asterin muutosjohtaja Anu Pihl.

Lue koko Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote täältä

Takaisin Ajankohtaista-sivulle