”Tärkein tehtävämme on tuottaa laadukkaita palveluja asukkaille”

Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollossa eletään historiallisesti merkittävää ajanjaksoa, kun suurimmat sote-sektorin hankkeet kautta aikojen rullaavat eteenpäin. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä alkaa muotoutua, Vaasan keskussairaala-alueelle rakentuva H-talo on jo harjakorkeudessa ja Aster Bothnian työ uusien toimintatapojen sekä yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehittämiseksi on edennyt suunnitteluprojektiin. Myös valtionavustusta saaneet Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelma sekä Rakenneuudistus-hanke ovat jo hyvässä vauhdissa.

- Nämä kaikki hankkeet kytkeytyvät toisiinsa ja niillä on sama päämäärä. Tärkein tehtävämme on tuottaa hyviä ja laadukkaita palveluja alueemme asukkaille, Marina Kinnunen linjaa.

Vaasan sairaanhoitopiirin johtajana ja Pohjanmaan Hyvinvointialueen kuntayhtymän tulevana johtajana Kinnunen on tiiviisti mukana alueen merkittävissä hankkeissa. Hän korostaa hankkeiden välistä yhteistyötä.

Kuntayhtymä on ikään kuin katto, jonka alle alueen muut hankkeet sijoittuvat. Kun kuntayhtymä vastaa palvelujen järjestämisestä koko alueelle, sekä esimerkiksi sote-palveluissa työskentelevistä ammattilaisista ja tiloista, Aster Bothnia valmistelee näiden ammattilaisten yhteisiä työ- ja toimintatapoja ja niitä tukevaa uutta järjestelmää.

Marina Kinnunen

Selkeyttä ja uusia mahdollisuuksia

Valtakunnan tasolla sote-uudistusta on työstetty pitkään. Kinnusen mukaan läpi kaikkien vaiheiden on ollut selvää, että Vaasan sairaanhoitopiirin alueelle tarvitaan yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Mitä sote-uudistukselle nyt tapahtuukaan, yhteisten toimintatapojen ja järjestelmän toteutus etenee siitä riippumatta.

Tällä hetkellä alueen 13 kunnassa on sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon ammattilaisten käytössä lukuisia eri järjestelmiä. Se tuo omat haasteensa ammattilaisten työpäiviin.

- Meillä hajanaisuus näkyy myös potilaan ja asiakkaan arjessa, kun häntä koskevat tiedot ovat hajallaan eri paikoissa.

Kinnunen odottaa uuden järjestelmän selkiyttävän ammattilaisten työtä, kun järjestelmä tukee ja ohjaa tekemään asioita oikein. Myös paremmat mahdollisuudet raportoinnin ja tekoälyn hyödyntämiseen tukevat palvelujen ja hoidon laatua. Järjestelmän keräämä ajantasainen tieto tuo tehokkuutta toiminnan johtamiseen.

- Asiakkaalle ja potilaalle ei tule enää tunnetta, että kaikki alkaa aina alusta vastaanotolle tullessa, kun tiedot ovat jo samassa järjestelmässä. Samalla ihmiset saavat uusia mahdollisuuksia osallistua omaan hoitoon ja palveluihin.

Yhteistyön voimaa

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta neljän sairaanhoitopiirin ja sote-alueen yhteistyönä on valtakunnan tasollakin mittava hanke. Aster- järjestelmä tulee palvelemaan 700 000 ihmistä ja sitä käyttäviä sote-ammattilaisia tulee olemaan 25 000.

Kinnunen korostaa, että näin mittavaa kilpailutusta ja hankintaa ei Vaasan sairaanhoitopiirin kokoisen toimijan ole mahdollista tehdä yksin. Siksi päätös yhteistyöstä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Etelä-Savon Essoten sekä Pohjois-Karjalan Siun Soten kanssa oli ainut realistinen tie edetä.

- Pohjanmaalla oli jo pitkään tiedostettu tarve alueen sote-toimijoiden yhteiselle asiakas- ja potilastietojärjestelmälle. Olen tyytyväinen, että tähän hankkeeseen lähdettiin, sillä muita varteenotettavia vaihtoehtoja ei tuolloin ollut. Tietyssä vaiheessa kehitystyömme tulee joka tapauksessa jatkumaan itsenäisesti, Kinnunen kertoo.

Aster-yhteistyö ei vaikuta Pohjanmaan toimintaan osana Turun erityisvastuualuetta. Potilaiden tiedot liikkuvat vastaisuudessakin Kanta-palvelun kautta, riippumatta Turun ja Porin käyttämistä järjestelmistä.

Nyt on toiminnan aika

Parhaillaan Aster Bothniassa tehdään määrittelytyötä eli kartoitetaan nykytilaa ja luodaan pohjaa alueen yhteisille toimintatavoille.

Kinnunen tietää, että hankkeeseen osallistuminen on pitkäjänteistä työtä. Sote-ammattilaisilta hän toivoo avoimutta, halua ja rohkeutta ajatella ja tehdä asioita uudella tavalla.

- Nyt sote-alan asiantuntijat voivat vaikuttaa osallistumalla. Kun aikanaan edetään koulutuksiin, silloin ei voi enää vaikuttaa, vaan puhtaasti opetellaan uutta järjestelmää, Kinnunen muistuttaa.

Takaisin Ajankohtaista-sivulle