Tähti, joka tuikkii hyvinvointia

Nimi Aster on muinaskreikkaa ἀστήρ (astér), mikä tarkoittaa tähteä. Asterin logo eli tunnus muodostaa viitteellisen A-kirjaimen ja Aster-nimeen viittaavan viisisakaraisen tähden, joka symboloi verkostoa, tiedonsiirtoa ja tiedonvaloa.

Viivasta piirtyy myös risteävä polku, jonka varrelta löytyy Asterin kolme toisiinsa linkittyvää palvelua – erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto.

Liukuväri kuvastaa energistä hyvinvoinnin hehkua sekä palvelupolun ja tiedon liikettä järjestelmässä.

Aster-logon muodostaa tähteä muistuttava viitteellinen A-kirjain.

Aster on kaikkia neljää toiminnanmuutos- ja asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeeseen osallistuvaa toimijaa yhdistävä nimi. Jokaisen tilaajan eli sairaanhoitopiirin tai kuntayhtymän osahankkeille on johdettu Asterista omat nimet. Vaasan sairaanhoitopiirin alueen hanketta kutsutaan Aster Bothniaksi, Pohjanmaalla kun ollaan.

Asterin slogan, Hyvinvoinnin tähden, tiivistää toimintamme ytimen: luomme edellytykset toiminnan muutokselle sekä edistämme asiakkaiden ja potilaiden kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla sosiaali- ja terveydenhuoltoon innovatiivisia ja vaikuttavia työkaluja. Teemme työtä yhdessä asiakasta ja potilasta varten.