Aster Bothnian pääprojektit

Aster Bothnia on mittava hanke, jossa työskentely jakautuu pääprojekteihin. Uusia työskentely- ja toimintatapoja sekä niitä tukevaa Aster-järjestelmää valmistellaan kuudessa pääprojekteissa, jotka ovat:

  • Sote-integraatio
  • Sote-tukipalvelut
  • Sosiaalihuolto
  • Terveydenhuolto
  • Raportointi ja analytiikka
  • Sähköinen asiointi

Pääprojekteja tukevista projekteista yksi keskeisimmistä on tekninen projekti, jonka tavoitteena on tuottaa Aster Bothnialle asiakas- ja potilastietojärjestelmää tukeva IT-järjestelmäkokonaisuus.

Pääprojektit jakautuvat erilaisiin sisältökokonaisuuksiin, jotka täydentyvät ja tarkentuvat hankkeen edetessä. Pääprojekteissa tehdään sekä alueellista kehitystyötä että yhteisen järjestelmän valmisteluun liittyvää työtä. Kaikkien neljän tilaajaorganisaation yhteistä kehitystyötä valmistellaan ensin paikallisesti ja jatketaan yhteisissä työpajoissa järjestelmätoimittajan kanssa.

Piirros esittelee hankkeen pääprojektit: sosiaalihuolto, terveydenhuolto, sote-tukipalvelut, sähköinen asiointi, raportointi ja tiedolla johtaminen, sähköinen asiointi sekä tekniikka. Mukana on myös alueen sote-asiantuntijat, joka liittyvät kaikkiin pääprojekteihin.

Jokaisella pääprojektilla on projektipäällikkö, joka vastaa projektinsa sisältökokonaisuudesta. Pääprojektien alla toimii aliprojekteja tai työryhmiä riippuen kokonaisuuksien koosta. Näissä moniammatillisissa aliprojekteissa ja edelleen työryhmissä on mukana kymmeniä sote-ammattilaisia eri puolilta Pohjanmaata.

Vaikka projekteilla on määrätyt sisältökokonaisuudet , sosiaali- ja terveydenhuollon kehitystyötä tehdään yhdessä. Esimerkiksi märittelytyötä tehdään jonkin tietyn projektin alaisuudessa, mutta käytännössä yhteistyötä tehdään yli projektirajojen, sillä tunnistettuja yhtymäkohtia ja yhteisiä tarpeita on paljon. Yksi esimerkki yhtymäkohdista on hoidon ja palvelutarpeen arviointi, jossa käydään läpi sosiaali- ja terveydenhuollon prosesseja ja määritellään yhteisiä toimintatapoja.

Kaikilla kuudella pääprojektilla on omat yhtymäkohtansa tekniseen projektiin. Projektien työtä tukevat ja niihin osallistuvat muutosjohtamisen, arkkitehtuurin ja testauksen tiimit sekä koulutuksen ja viestinnän asiantuntijat.

Jako pääprojekteihin on samankaltainen kaikissa neljässä tilaajaorganisaatiossa sekä yhteisessä Aster-yhteistyöorganisaatiossa. Projektipäälliköiden vastinpareja Aster-yhteistyöorganisaatiossa ovat tuoteomistajat.

Lue lisää Aster Bothnia -hankkeen vaiheista