Teemme työtä asiakasta ja potilasta varten

Aster Bothnia –hankkeen tarkoitus on luoda hyötyjä niin asiakkaille ja potilaille kuin sote-ammattilaisille ja alueelliselle johtamistyölle.  Tulevaisuuden kattavien ja saavutettavien sote-palveluiden järjestämisen lähtökohtana on alueen asukkaiden hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa.

1.     Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteiset kaksikieliset palvelu- ja hoitoprosessit alueen julkisen perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon toimijoille. Uusi, yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä tulee näiden kaikkien käyttöön.

2.     Uudet, yhtenäiset työskentelytavat parantavat tiedonkulkua sekä asiakkaiden, potilaiden ja työntekijöiden turvallisuutta. Se mahdollistaa myös asiakkaiden ja potilaiden aktiivisemman roolin ja osallistumisen palveluihin ja hoitoon digitaalisten ratkaisujen kautta.

3.     Uusi järjestelmä mahdollistaa tiedolla johtamisen ja tukee toiminnan suunnittelua. Koko alueelta saatavat kattavat tiedot mahdollistavat esimerkiksi sen, että tietynlaista hoitoa tai palvelua voidaan järjestää sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

4.      Hankkeen avulla mahdollistetaan jatkuva kehittäminen. Kun uudet toimintatavat ja järjestelmä on saatu käyttöön, työtä jatkaa aktiivinen kehittämisorganisaatio.

Aster Bothnia. Kuvituskuva.