Asiantuntijat koolle yli toimialarajojen

Vaasan Sairaanhoitopiirin jäsenkunnista eli tulevalta Pohjanmaan hyvinvointialueelta osallistuu Aster Bothnia –hankkeeseen sote-alan ammattilaisia hankkeen eri vaiheissa. Mukana tulee olemaan osaajia kaikista sote-alan ammattiryhmistä ja tukipalveluista, kaikilta organisaatiotasoilta.

Hankkeen suunnitteluprojektin aikana (syksy 2020 – kesä 2021) ammattilaiset kokoontuvat työryhmissä, jotka tehtävästä riippuen voivat olla hyvin laaja-alaisia ja moniammatillisia tai vastaavasti vain tiettyyn toimintoon tai ammattiryhmän työskentelyyn liittyviä. Kun käydään läpi ihmisen elinkaaren varrella tarvittavia palveluita ja hoitoa, työryhmissä tarvitaan rohkeutta ajatella asioita uudella tavalla, asiakas- ja potilaslähtöisesti ja yli perinteisten toimialarajojen.

Mitä työryhmissä tehdään?

- Kartoitetaan ja kirjataan alueen nykyiset työ- ja toimintatavat
- Kirjataan selkeät kehityskohteet nykytilasta
- Pohditaan ja tuotetaan uusia, innovatiivisia ja tehokkaampia toimintatapoja

Osa asiantuntijoista tekee hankkeen parissa töitä osa-aikaisesti, kun taas joidenkin tehtävä saattaa vaatia ajallisesti vain muutamien tuntien työpanosta. Kaikki roolit ja tehtävät kestosta riippumatta ovat hankkeen onnistumisen kannalta tärkeitä.

Asiantuntijoiden työskentelyä ohjaavat ryhmänvetäjät, jotka vastaavat työskentelyn edistymisestä, kutsuvat työryhmiä koolle ja raportoivat eteenpäin työn tuloksista projektipäälliköille. Ryhmien kanssa työskentelee myös analyytikko, jolla on kokemusta sekä tietojärjestelmistä että hoito- tai sosiaalialan käytännön arjesta.

Aster Bothnia. Kuvituskuva.

Nyt kääritään hihat!

Jos et ole vielä mukana, mutta haluaisit osallistua ja jakaa omaa asiantuntemustasi tärkeään kehitystyöhön, ota yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta tai laita viesti suoraan resursseista vastaavalle Johanna Beckerille, johanna.becker(at)vshp.fi. 

Jos olet jo mukana hankkeessa asiantuntijana, sinulle on lähetetty sähköpostiin linkki työtilaan ja materiaaleihin. Mikäli linkki ei toimi, ota myös siinä tapauksessa yhteyttä Johanna Beckeriin.