Tietosuojaseloste

Aster Bothnia -hankkeen verkkosivujen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1. Rekisterinpitäjä 

Aster Bothnia -hanke c/o Vaasan sairaanhoitopiiri

Yhteystiedot: 

Vt. Hankejohtaja Kimmo Tiira
Olympiakatu 3Q, 65100 Vaasa
Puh. 040 1935 011
Sähköposti: kimmo.tiira(at)vshp.fi

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Vaasan sairaanhoitopiiri / Aster Bothnian Viestintäasiantuntija Varpu Saari
Olympiakatu 3Q, 65100 Vaasa
Puh. 040 3589 981
Sähköposti: varpu.saari(at)vshp.fi 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojapäällikkö Tuija Viitala 
Hietalahdenkatu 2-6 
65130 Vaasa 
Puh. 06 213 1840 
Sähköposti: tuija.viitala(at)vshp.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisteröidyt ovat Aster Bothnia -hankkeen ulkoisten verkkosivujen (asterbothnia.fi) yhteydenottolomakkeen täyttäneitä tai verkkosivuilla mainittuun, suoraan sähköpostiosoitteeseen palautetta tai muuta viestiä lähettäneet henkilöt. 

3. Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus 

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen yhteydenpito ja vuorovaikutus Aster Bothnia -hankkeen viestinnässä. Esimerkiksi rekisteröidyn yhteydenotto, kannanotto tai kommentti, lisätietojen pyytäminen tai palautteen antaminen ja näihin vastaaminen. 

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

rekisteröidyn palautelomakkeessa tai sähköpostissa jätettyyn yhteydenottopyyntöön vastaaminen, palautteen analysointi ja tilastointi.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Tiedot tallentuvat julkaisujärjestelmän lisäksi sähköpostilaatikkoon, jonka vastaanottajia ovat Aster Bothnian viestintäryhmän Vaasan sairaanhoitopiirissä työskentelevät jäsenet.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot

Yhteystiedot 
nimi 
sähköposti
muut tiedot 
annettu palaute tai yhteydenotto
muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja säilytetään käyttötarkoitussidonnaisuusperiaatteen mukaan vain niin kauan kuin välttämätöntä. Tiedot suojataan Sairaanhoitopiirissä käytössä olevilla tietoturvajärjestelmillä.

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen varpu.saari(at)vshp.fi.

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät Tietosuojavaltuutetun kotisivuilta. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Yhteystiedot saadaan säännönmukaisesti:

Henkilöltä itseltään verkkosivujen yhteydenottolomakkeen tai sähköpostin kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei luovuteta Aster Bothnia -hankkeen ulkopuolelle.  

8. Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja käsitellään Aster Bothnia -hankkeen käyttöönottovaiheen päättymiseen saakka. 

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Rekisterin käyttöoikeus on rajattu vain Aster Bothnia -hankkeen nimetyille vastuuhenkilöille. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain julkaisujärjestelmän toimittajalle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.