Bothnia High 5 -allianssi valitsi Aren toteutusvaiheen talotekniikkakumppaniksi

Bothnia High 5 -allianssi on valinnut Aren talotekniikkaurakoitsijaksi Vaasan sairaanhoitopiirin H-uudisrakennuksen toteutusvaiheeseen. Talotekninen kokonaisuus käsittää putki-, sähkö- ja ilmanvaihtourakoiden lisäksi myös muut talotekniset työt, kuten rakennusautomaatio-, sprinkleri- ja putkipostiurakat. Sopimus tehtiin YIT:n ja Aren kesken, ja sen arvo on lähes 30 miljoonaa euroa. 

Terveet tilat ja turvallinen ympäristö sekä Suomen paras laatu

Bothnia High 5 -allianssi suunnittelee ja toteuttaa H-rakennukseen terveet tilat ja turvallisen ympäristön. Tavoitteena on tyytyväiset asiakkaat ja henkilökunta sekä Suomen paras laatu. Suunnittelussa, rakentamisessa sekä materiaali- ja järjestelmävalinnoissa huomioidaan tilojen terveellisyyden ja turvallisuuden lisäksi myös toimivuus, ympäristöystävällisyys ja koko elinkaaren aikaiset kustannukset. H-rakennuksesta tulee nykyaikainen ja laadukkaasti tehty. Suunnittelussa huomioidaan valmius tulevaisuuden teknologian hyödyntämiseen.

”Are tekee tiivistä yhteistyötä allianssin kanssa ja osallistuu viikoittaiseen Big Room -työskentelyyn. Are tuo talotekniikan osaamistaan urakoinnin lisäksi myös projektin ohjaukseen”, kertoo allianssin projektipäällikkö Markus Kaustinen YIT:ltä.  

”Are oli mukana hankkeessa jo kehitysvaiheessa. Olemme iloisia voidessamme jatkaa yhteistyötä myös toteutusvaiheessa. Talotekniikka on keskeisessä asemassa rakennuksen käytön ja sisäolosuhteiden kannalta. Hyvin toimivan talotekniikan ansiosta ylläpito-, huolto- ja energiakustannukset pysyvät maltillisina rakennuksen käytön aikana”, kertoo Aren Vaasan aluejohtaja Petri Alapelto

H-uudisrakennus kokoaa palveluita saman katon alle 

Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennus toteutetaan Bothnia High 5 -projektiallianssina yhdessä Vaasan sairaanhoitopiirin, YIT:n, Granlund Pohjanmaan, Ramboll Finlandin sekä Raami Arkkitehtien ja Arkkitehdit Kontukosken kanssa.  

Uusi rakennus yhdistää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon maakunnallisia ja yksityisiä palveluita. Digitalisaation ja etäyhteyksien avulla palvelut tuodaan tasapuolisesti asiakkaiden lähelle asuinkunnasta riippumatta. Uudisrakennus suunnitellaan muuntojoustavaksi ja monikäyttöiseksi. Uusi rakennus otetaan käyttöön vuonna 2022. 

360°-kuvia työmaalta  

Lisätietoja:
Marina Kinnunen, Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja, marina.kinnunen@vshp.fi, puh. 044 323 1808

Mikael Snellman, YIT Suomi Oy, aluejohtaja Pohjanmaa, mikael.snellman@yit.fi, puh. 020 715 8315

Petri Alapelto, Are Oy, aluejohtaja,  petri.alapelto@are.fi, puh. 0400 563 337  

BOTHNIA HIGH 5 -ALLIANSSI
www.bothniahigh5.fi

Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet

LIITTEET: visualisointikuvat

 

 

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää