Bothnia High 5:n vuosi 2018

Yhteisiä tavoitteita, tiivistä yhteistyötä ja suunnitelmien edistämistä

Välipäivinä meillä oli hetki aikaa hengähtää ja summata, mitä kaikkea saimme aikaiseksi Bothnia High 5 -allianssihankkeessa vuonna 2018.

Reilu vuosi sitten, 22.12.2017, allekirjoitimme allianssin kehitysvaiheen sopimuksen. Se oli monelle meistä merkittävä ja ansaittu joululahja. Tätä hetkeä edeltänyt pitkä ja työläs hankintavaihe oli ohi, ja pääsimme vihdoinkin suuntaamaan katseet tulevaan! Jännityksellä ja innolla odotimme tulevaa vuotta. 

Kick off käynnisti allianssityöskentelyn

Varsinaisen allianssityöskentelyn pääsimme aloittamaan allianssin Kick offissa 18–19.1.2018. Hyvin suunniteltu ja fasilitoitu kaksipäiväinen tapahtuma antoi meille hyvät lähtökohdat aloittaa projektin kehitysvaihe täydellä teholla. Kick offissa meillä oli ohjelmassa muun muassa viikkoaikataulun suunnittelua, alustavan KAS (kehitysvaiheen) -aikataulun laadinta, organisoitumista, riskienhallintaa ja allianssin pelisääntöjen määrittämistä. Samalla rakentui tiivis joukkuehenkemme, minkä voimin olemme vieneet hanketta eteenpäin koko vuoden. Meillä kaikilla on ollut heti alusta alkaen sama määränpää – sairaalarakennus, joka täyttää tilaajan, eli Vaasan sairaanhoitopiirin tavoitteet.

Tehokasta Big Room -työskentelyä

Kick offin jälkeen olemme järjestäneet yhteisiä Big Room -päiviä kaksi kertaa viikossa. Ensimmäisinä kuukausina määritimme allianssille muun muassa hankintastrategian, johtamisjärjestelmän ja kehitysvaiheen projektisuunnitelman. Lisäksi aloitimme allianssin avaintulostavoitteiden määrittämisen.

Jokaisella viikolla olemme päässeet eteenpäin sairaalan suunnittelussa. Keväällä päätimme rakennuksen muodon ja sijoittumisen tontille. Arkkitehdit yhdistelivät taitavasti useista eri versioista finaalikaksikon, joista monilla vertailukriteereillä pääsimme valitsemaan nykyisen, Y-kirjainta muistuttavan ratkaisun.

Valmistelevat työt ovat jo käynnissä

H-uudisrakennuksen suunnittelun lomassa olemme toteuttaneet merkittäviä infran siirtotöitä tulevan rakennuksen alueella. Suurimpina näistä mainittakoon jäähdytysverkoston ja varavoimakaapeleiden muutostyöt. Syksyllä pääsimme aloittamaan myös valmistelevia maanrakennus- ja louhintatöitä sekä purimme osan NO-rakennuksesta. Tästä syystä rakennusalue on ollut aidattuna hyvissä ajoin, kesästä alkaen.

Uusia kulkureittejä ja muutoksia pysäköintipaikkoihin turvallisuuden takaamiseksi

Uuden H-rakennuksen työmaa on keskellä toimivaa sairaala-aluetta. Tämä aiheuttaa alueelle merkittäviä logistisia haasteita. Olemme merkinneet kulkureittejä uudelleen, jotta alueella on turvallista ja mahdollisimman helppo liikkua. Työmaa vaatii riittävän ison tilan, jotta työ voidaan toteuttaa turvallisesti sekä työmaan että ulkopuolisten näkökulmasta.

Autopaikkojen kokonaismäärä alueella ei vähene, vaikka otamme vaiheittain työmaan käyttöön sairaalan pysäköintipaikkoja. Vastaavasti olemme tehostaneet rannan pysäköintipaikkojen käyttöä ja korotamme pysäköintitaloa. Työmaan henkilökunnan autojen paikoitukseen yritämme löytää ratkaisun mahdollisimman pian.

Henkilökunnan ja asiakkaiden edustajat mukana suunnittelussa

Uusi H-rakennus yhdistää monia toimintoja samaan rakennukseen. Tästä syystä on ollut erityisen tärkeää, että projektissa on mukana sairaalan käyttäjien, eli henkilökunnan edustajia, ja että he ovat osallistuneet viikoittaisiin tapaamisiimme. Projektiin nimettyjen henkilöiden lisäksi olemme kutsuneet paljon henkilökuntaa erillispalavereihin ja työpajoihin. Lisäksi Vaasan keskussairaalan asiakasraati osallistuu rakennuksen suunnitteluun. Kiitämme kaikkia tähän mennessä osallistuneita erittäin arvokkaasta panoksesta.

H-rakennuksen tulevat käyttäjät ovat päässeet kommentoimaan mallihuoneiden virtuaalimalleja sekä todellisen kokoisiksi (1:1) rakentamiamme, yleisimpiä vastaanotto- ja potilashuoneita. Saimme runsaasti kommentteja ja voimme todeta, että tämä ratkaisu on ollut erittäin tarpeellinen projektinhallinnan näkökulmasta.

Rakenne- ja talotekniikkasuunnitelmat edistyvät

Arkkitehti- ja toiminnallisen suunnittelun rinnalla olemme vieneet systemaattisesti eteenpäin myös rakennuksen runkoratkaisuja sekä taloteknisiä ratkaisuja. Ramboll on ollut avainasemassa runkoratkaisujen vaihtoehtojen selvittämisessä. Granlund on vastannut talotekniikan suunnittelusta ja esimerkiksi energiaoptimoinneista. Are valittiin kesällä kehitysvaiheen talotekniikkaurakoitsijaksi ja olemme saaneet heidän asiantuntemuksensa ja kustannustietoisuuden käyttöömme suunnittelun tueksi.

Tietomallinnus tärkeä työkalu läpi koko hankkeen elinkaaren

Olemme hyödyntäneet tietomallia suunnittelussa heti hankkeen alusta lähtien. Matkan varrella olemme ihmetelleet, miten vastaavia hankkeita on voitu joskus suunnitella ilman tietomallintamista. Tulemme kantamaan oman kortemme kekoon tietomallinnusosaamisen kehittämiseksi Suomessa. Meitä kiinnostaa erityisesti, mihin kaikkeen tietomallia voidaan hyödyntää rakennuksen ylläpitovaiheessa.

Hyvää uutta vuotta

Me kaikki Bothnia High 5 -allianssissa toivotamme hyvää uutta vuotta 2019! Viime vuosi meni nopeasti työn touhussa ja meistä tuntuu, että vuosi 2019 menee vieläkin vauhdikkaammin. Siksi oli hyvä pysähtyä ja miettiä, mitä kaikkea olemme saaneet yhdessä aikaan. Ylävitoset tähänastisille saavutuksillemme!

Kurkkaa työmaalle 360º-kuvien avulla! Kuvaamme H-uudisrakennuksen työmaan säännöllisesti. Täältä pääset katsomaan, miltä työmaalla näyttää ja miten rakentaminen edistyy.

Lue lisää

Haluatko tietää lisää Bothnia High 5 -allianssista tai H-uudisrakennuksesta? Kokosimme yhteen usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen.

Lue lisää

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää