Bothnia High 5:n työntäyteinen vuosi 2019

Työmme allianssissa alkaa vähitellen konkretisoitua ja näkyä paremmin sairaalan alueella liikkuville. H-rakennuksen perustukset ovat nousseet montusta ylöspäin ja alakerroksien elementtiasennukset ovat lähes valmiit. Vuoden 2019 aikana olemme jatkaneet H-rakennuksen suunnittelua ja aloittaneet varsinaisen rakentamisen.

Käyttäjien edustajat mukana suunnittelussa

H-rakennuksen standardisoidut, toimivat ja muuntojoustavat tilat sekä käyttäjien edustajien osallistaminen ovat olleet tärkeimpiä lähtökohtiamme suunnittelussa. Olemme käyneet arkkitehtisuunnitelmia hallitusti läpi kerros kerrallaan. Käyttäjän edustajat ovat olleet mukana mm. monitoimityötilojen, omien toiminta-alueiden ja aulatilojen suunnittelussa. Suunnitelmia on tarkasteltu sekä perinteisinä 2D-suunnitelmina että 3D:nä VR-lasien avulla erillisissä työpajoissa. Samanaikaisesti suunnittelijat ovat yhteensovittaneet rakenteet, talotekniset järjestelmät ja sairaalalaitteet yhteisen 3D-tietomallin avulla.

Toteutusvaiheeseen siirtyminen käynnisti varsinaiset rakennustyöt

Vuonna 2019 olemme jatkaneet H-rakennuksen suunnittelua. Keväällä 2019 hankkeen tavoitekustannus täsmennettiin ja päätettiin. Allianssin osapuolet allekirjoittivat toteutusvaiheen allianssisopimuksen kesäkuun alussa, jolloin käynnistimme mittavan projektiallianssin varsinaiset rakennustyöt.

Syksyllä 2019 työmaalla työskenteli noin 60–70 henkilöä työvaiheesta riippuen. Kaikkiaan vuodesta 2018 lähtien Bothnia High 5 -allianssin toimintaan on osallistunut noin 300 henkilöä.

Rakennustyöt edistyvät aikataulussa

H-talon rakennustyöt etenevät suunnitellusti. Syksyllä työmaalle pystytettiin kolme torninosturia. Valmista julkisivupintaa alkaa näkyä myös työmaa-aitojen ulkopuolelle. Julkisivu toteutetaan valmiina betonielementteinä, joiden pinnassa on merellisiä, graafisia kuvioita. Betonielementteihin ikkunat ja tippapellit on asennettu jo tehtaalla, minkä ansiosta hallitsemme kuivaketjun ja saamme vähennettyä korkealla työskentelyä sekä rekkaliikennettä sairaala-alueella.

Olemme saaneet perustustyöt ja alimpien kerrosten runkotyöt lähes valmiiksi. Rakennuksen runko alkaa nousta siten, että ensimmäisen rakennusosan vesikatto on päällä jo loppukesällä 2020. Runkotöiden edetessä pääsemme tekemään sisävalmistustöitä vaiheittain. Vuoden päästä koko rakennuksen vesikatto on asennettu.

Yksi vuoden merkittävistä saavutuksista oli talotekniikkaurakoitsija Aren toteutusvaiheen sopimuksen solmiminen. Are on ollut jo kehitysvaiheessa mukana vaikuttamassa ja tuomassa osaamistaan taloteknisiin suunnitteluratkaisuihin.

Työmaa keskellä toimivaa sairaala-aluetta – sujuvan liikkumisen turvaaminen

Runkotöiden edetessä työmaaliikenne kasvaa sairaala-alueella. Työmaan aluesuunnittelussa olemme alusta asti pyrkineet minimoimaan sairaalan toimintaan vaikuttavat riskit ja varmistamaan, että alueella on turvallista liikkua. Olemme esimerkiksi perustaneet rekoille oman rekkaparkin, jotteivat ne kuorman purkua tai lastausta odottaessaan häiritse kulkua Sanmarkinkadulla.

Pysäköintitalon korotusosa valmistui keväällä, jolloin saimme lisää pysäköintipaikkoja.

Avointa ja monikanavaista viestintää

Mittava hanke vaikuttaa asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin koko sairaanhoitopiirin alueella. Tavoitteemme on viestiä heille hankkeesta avoimesti ja aktiivisesti. Suunnitelmallisella ja monikanavaisella viestinnällä vaikutamme osaltamme mm. alueella liikkumisen sujuvuuteen sekä ihmisten tietoisuuteen hankkeen tärkeydestä.

Olemme järjestäneet muun muassa mediatilaisuuksia toimittajille sekä infotilaisuuksia sairaalan henkilökunnalle. Bothnia High 5 -verkkosivuston lisäksi viestimme aktiivisesti sosiaalisen median kanavissa.

Kiitämme kaikkia allianssissa mukana olleita vuodesta 2019!

Ilmakuvat_työmaa_2018ja2019_800x600.png H-rakennuksen työmaa-alue 11/2018 ja 11/2019

Bothnia High 5 Big_Room-työskentely_2019_800x600.png Big Room -työskentelyä

Nosturimaisemia_2019_800x600.jpg Maisemia torninostureista kuvattuna.

Keskeisimmät tavoitteemme Bothnia High 5 -projektiallianssissa ovat terveet tilat ja turvallinen ympäristö, tyytyväiset asiakkaat ja henkilökunta sekä Suomen paras laatu.

Lue lisää

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää