H-talon toiminnot yhdistyvät luontevasti Vaasan keskussairaalan palvelukokonaisuuteen

BOTHNIA HIGH 5 -ALLIANSSI          LEHDISTÖTIEDOTE                           15.9.2020 KLO 9.00 

H-talon toiminnot yhdistyvät luontevasti Vaasan keskussairaalan palvelukokonaisuuteen

Vaasan keskussairaalan alueelle rakennettavassa H-talossa yhdistyvät erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut tehokkaasti ja joustavasti. Uusi rakennus suunnitellaan eri palveluihin mukautuvaksi ja rakennushankkeen tärkein kohde on alusta asti ollut palveluita käyttävä asiakas.

Sairaala-alueen palvelukokonaisuutta, sujuvaa liikkumista ja turvallista hoitoa tukevat yhdyssilta sekä yhdyskäytävä, jotka liittävät H-talon F- ja T-taloihin.

H-taloon sijoittuvat psykiatriset hoitotoiminnot on pyritty järjestämään asiakkaiden hoitoa mahdollisimman hyvin tukeviksi. Osastojen yhteyteen rakennettavat ulkoilutilat edesauttavat kuntoutumista turvallisessa ympäristössä.

Yhdyssilta ja -käytävä liittävät H-talon sairaala-alueen muihin rakennuksiin

H-talon neljänteen kerrokseen tulee yhdyssilta, jonka kautta kulku F- ja T-taloihin sujuu nopeasti. Silta on tarkoitettu henkilökunnan saattamiin potilaskuljetuksiin sekä henkilökunnan käyttöön. Yhdyssillan ansiosta H-talosta on suora yhteys esimerkiksi F-rakennukseen leikkaussaleihin, röntgeniin sekä teho- ja valvontaosastolle.​

Yhdyssillan kautta tullaan tekemään päivittäin myös runsaasti kiireettömiä potilaskuljetuksia, sillä H-talon somatiikan vuodeosastoilta ja päiväyksiköstä kuljetetaan potilaita tutkimuksiin sekä toimenpiteisiin. Kiireellisissä tilanteissa yhteys parantaa potilasturvallisuutta merkittävästi, kun sillan kautta voidaan kuljettaa potilas nopeasti tarvitsemaansa hoitoon. Yhdyssillan välittömään läheisyyteen sijoitetaan kirurgian osasto, jossa äkillisiä hoitotarpeita ilmaantuu eniten. Lisäksi H-talosta tullaan rakentamaan yhdyskäytävä T-rakennukseen. Yhdyskäytävä sijoittuu katutasoon.

H-talon kulkureitit on suunniteltu mahdollisimman toimiviksi ja turvallisiksi. Niissä on mietitty eri ryhmien kulkutarpeet – itsenäisesti liikkuvien asiakkaiden, saatettujen asiakkaiden sekä henkilökunnan ja huoltohenkilöstön liikkuminen. Parkkitalosta tulee käynti suoraan H-taloon, mikä osaltaan helpottaa kulkemista.

Psykiatriset vuodeosastot ja niiden omat ulkoilutilat

Psykiatrian vuodeosastot muuttavat Huutoniemeltä H-taloon. ​Aikuisten vuodeosastot sijoittuvat seitsemänteen kerrokseen, lasten ja nuorten​ vuodeosastot kerrosta ylemmäksi. Aikuisille avohoidon mielenterveyspotilaille tarkoitettu psykiatrian poliklinikka asettuu H-talon kolmanteen kerrokseen.

H-talon ylimmät kerrokset on suunniteltu usein pidempiä hoitojaksoja tarvitseville psykiatrian osastojen asiakkaille. Heidän hoitoaan tukevat rauhallinen ympäristö sekä ikkunoista avautuva meri- ja kaupunkinäkymä. Lakisääteinen ulkoilumahdollisuus voidaan taata omien ulkoilutilojen ansiosta ja ulkoilu voidaan toteuttaa turvallisesti. Molempiin kerroksiin, sekä seitsemänteen että kahdeksanteen, rakennetaan hoitokokonaisuutta tukevat ulkoilutilat, jotka mahdollistavat erilaisten virikkeiden ja aktiviteettien hyödyntämisen.

BOTHNIA HIGH 5 -ALLIANSSI 
www.bothniahigh5.fi 

Lisätietoja:
 
Marina Kinnunen, Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja, marina.kinnunen@vshp.fi, puh. 044 323 1808 

Mikael Snellman, YIT Suomi Oy, aluejohtaja Pohjanmaa, mikael.snellman@yit.fi, puh. 020 715 8315 

Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet  


LIITTEET:
 Visualisointikuvat ja kuvia H-rakennuksen työmaalta

Vaasan keskussairaalan H-rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa projektiallianssi Bothnia High 5. Bothia High 5 muodostuu ryhmittymästä YIT, Ramboll Finland, Granlund Pohjanmaa, Raami Arkkitehdit ja Arkkitehdit Kontukoski sekä Vaasan sairaanhoitopiiri. Vuonna 2022 valmistuva H-talo yhdistää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluita saman katon alle. H-talosta tulee älykäs sairaalarakennus, jossa on nykyaikaiset ja laadukkaasti tehdyt tilat. Asiakas saa monipuoliset palvelut tehokkaasti ja joustavasti, samasta paikasta.