Dialyysiosasto muuttaa H-taloon 2022

Vaasan keskussairaalan dialyysiosasto muuttaa uuteen H-taloon, kun rakennus valmistuu syksyllä 2022. Potilaiden ja henkilökunnan käyttöön saadaan uudenaikaiset tilat, joiden suunnittelussa on huomioitu dialyysiosaston toiminnalliset erityisvaatimukset.

Tulevassa H-talossa dialyysille on varattu nykyistä enemmän tilaa. Dialyysiosastolle tulee 20 hemodialyysihoitopaikkaa, ja niistä kuusi on hoitotuolipaikkoja. Potilaiden yksityisyys toteutuu paremmin väljemmissä tiloissa ja sairaalahygienian ylläpitäminen onnistuu helpommin. H-talossa potilaille voidaan tarjota enemmän vaihtoehtoja hoidon saamiseen.

Omatoimisia hoitoja varten osastolle tulee dialyysikioski. Potilas voi varata kioskiin ajan ja tehdä siellä itsenäisesti dialyysihoidon periaatteessa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Kioskia ja osaston tiloja käytetään myös koulutuksissa ja kotihoidon opetuksessa. Osaston toimintaa tullaan digitalisoimaan ja tavoitteena on toimia paperittomasti.

Henkilöstön ja asiakkaiden kuuleminen suunnittelun lähtökohtana

Henkilöstön asiantuntijuutta ja erikoisosaamista on hyödynnetty laajasti uuden osaston suunnittelutyössä. Lähtötiedot arkkitehdeille koottiin dialyysiosaston toiminnan, potilaiden ja ammattilaisten tarpeiden näkökulmasta.

Hyviä kehitysajatuksia on saatu muun muassa ideavihkoa käyttämällä sekä lukuisista työpajoista, joissa on simuloitu osaston toimintoja ja haettu parhaita ratkaisuja. Parhaita käytäntöjä on haettu myös tutustumalla muihin dialyysiosastoihin Suomessa.

Tärkeä osa-alue suunnittelussa on ollut dialyysihoitoa saavien potilaiden mielipiteiden ja toiveiden kuuleminen. Osaston potilaat ovat esimerkiksi vastanneet kyselyyn, jossa haluttiin selvittää parhaita ratkaisuja heidän näkökulmastaan.

Uusille tiloille kova tarve – henkilökunta odottaa jo innolla muuttoa

Dialyysiosasto sijoittuu H-talon rannanpuoleisen sakaran katutasoon (0-kerrokseen). Osastolle tulee oma sisäänkäynti ja sisäänkäynnin lähelle tulee dialyysipotilaille varattuja parkkipaikkoja.

Nykyiset tilat E- ja D-rakennuksissa eivät vastaa nykyaikaisen dialyysihoidon tarpeita. Vanhat tilat ovat huonossa kunnossa ja niissä on sisäilmaongelmia. Tilat ovat ahtaat, ja ajoittain henkilökunta on ollut huolissaan hoitopaikkojen riittävyydestä. Vanhat tilat puretaan H-talon valmistumisen jälkeen.

Vesilaitos, joka on dialyysiosaston tärkeimpiä laitteita, on elinkaarensa loppupäässä. Osastolla oleva laitos on noin 20 vuotta vanha, joten H-taloon tuleva uusi vesilaitos on todella tarpeellinen. Vesilaitteistossa valmistetaan dialyysihoidossa tarvittava vesi.

Dialyysiosaston henkilökunta odottaa innokkaasti pääsyä uusiin tiloihin. Nyt, kesällä 2020, suunnitelmat alkavat selkiintyä ja hankintakierroksen tulokset ovat selvillä myös vesilaitoksen ja dialyysikoneiden osalta. Vaasan sairaanhoitopiirille on valmistumassa moderni dialyysiyksikkö, joka tarjoaa potilailleen laadukasta hoitoa asianmukaisissa tiloissa.


Dialyysihoitoa tarvitaan potilaille, joilla on vaikea-asteinen munuaisten vajaatoiminta, eikä omien munuaisten toiminta ole riittävää.
Dialyysihoidon aikana veri puhdistetaan kuona-aineista ja ylimääräisestä nesteestä, joita munuaiset eivät pysty itse suodattamaan pois. Dialyysihoitoa annetaan keskimäärin kolme kertaa viikossa ja yhden hoidon kesto on 4–5 tuntia. Väestön ikääntyessä ja elämää ylläpitävien hoitojen lisääntyessä dialyysipotilaiden määrä nousee vuosittain 10–12 prosenttia.

 

“Tavoitteenamme on, että asiakkaan kokema laatu on Suomen parasta. ”
Marina Kinnunen
Sairaanhoitopiirin johtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri

Keskeisimmät tavoitteemme Bothnia High 5 -projektiallianssissa ovat terveet tilat ja turvallinen ympäristö, tyytyväiset asiakkaat ja henkilökunta sekä Suomen paras laatu.

Lue lisää

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää