Vaasan keskussairaalan dialyysiosastolle uudet ja laadukkaat tilat vuonna 2022

BOTHNIA HIGH 5 -ALLIANSSI          LEHDISTÖTIEDOTE                           09.11.2020 KLO 09.00  


VAASAN KESKUSSAIRAALAN DIALYYSIOSASTOLLE UUDET JA LAADUKKAAT TILAT VUONNA 2022

Vaasan keskussairaalan dialyysiosasto muuttaa uuteen H-taloon, kun rakennus valmistuu syksyllä 2022. Potilaiden ja henkilökunnan käyttöön saadaan uudenaikaiset tilat, joiden suunnittelussa on huomioitu dialyysiosaston toiminnalliset erityisvaatimukset.

Tulevassa H-talossa dialyysille on varattu nykyistä enemmän tilaa. Dialyysiosastolle tulee 20 hemodialyysihoitopaikkaa, ja niistä kuusi on hoitotuolipaikkoja. Potilaiden yksityisyys toteutuu paremmin väljemmissä tiloissa ja sairaalahygienian ylläpitäminen onnistuu helpommin. H-talossa potilaille voidaan tarjota enemmän vaihtoehtoja hoidon saamiseen.

Omatoimisia hoitoja varten osastolle tulee dialyysikioski. Potilas voi varata kioskiin ajan ja tehdä siellä itsenäisesti dialyysihoidon periaatteessa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Kioskia ja osaston tiloja käytetään myös dialyysikoulutuksessa ja kotihoidon opetuksessa. Osaston toimintaa tullaan digitalisoimaan ja tavoitteena on toimia paperittomasti.

Henkilöstön ja potilaiden kuuleminen suunnittelun lähtökohtana

Henkilöstön asiantuntijuutta ja erikoisosaamista on hyödynnetty laajasti uuden osaston suunnittelutyössä. Lähtötiedot arkkitehdeille koottiin dialyysiosaston toiminnan, potilaiden ja ammattilaisten tarpeiden näkökulmasta.

”Saimme hyviä kehitysajatuksia muun muassa ideavihkoa hyödyntämällä sekä lukuisista työpajoista, joissa simuloimme osaston toimintoja ja haimme parhaita ratkaisuja. Olemme myös tutustuneet muihin dialyysiosastoihin Suomessa ja hakeneet sieltä hyvin toimivia käytäntöjä. Lisäksi olemme huomioineet  dialyysihoitoa saavien potilaiden mielipiteitä ja toiveita”, kertoo nefrologian ylilääkäri Anna Salmela.

Uusille tiloille kova tarve – henkilökunta odottaa jo innolla muuttoa

Dialyysiosasto sijoittuu H-talon rannanpuoleisen sakaran katutasoon (0-kerrokseen). Osastolle tulee oma sisäänkäynti ja sisäänkäynnin lähelle tulee dialyysipotilaille varattuja parkkipaikkoja.

Tämänhetkiset tilat Vaasan keskussairaalan E- ja D-rakennuksissa eivät vastaa nykyaikaisen dialyysihoidon tarpeita. Vanhat tilat ovat huonossa kunnossa ja niissä on sisäilmaongelmia. Tilat ovat ahtaat, ja ajoittain henkilökunta on ollut huolissaan hoitopaikkojen riittävyydestä. Vanhat tilat puretaan H-talon valmistumisen jälkeen.

Vesilaitos, joka on dialyysiosaston tärkeimpiä laitteita, on elinkaarensa loppupäässä. Osastolla oleva laitos on noin 20 vuotta vanha, joten H-taloon tuleva uusi vesilaitos on todella tarpeellinen. Vesilaitteistossa valmistetaan dialyysihoidossa tarvittava vesi.

”Dialyysiosastolla odotamme innokkaasti pääsyä uusiin tiloihin. Olemme saamassa modernit ja asianmukaiset tilat, jossa voimme tarjota potilaillemme laadukasta hoitoa”, toteaa dialyysiosaston osastonhoitaja Kirsi Vaaranmaa.

BOTHNIA HIGH 5 -ALLIANSSI
www.bothniahigh5.fi

Lisätietoja:
Anna Salmela, Vaasan sairaanhoitopiiri, nefrologian ylilääkäri anna.salmela@vshp.fi, puh. 06 213 1111 (vaihde)
Kirsi Vaaranmaa, Vaasan sairaanhoitopiiri, osastonhoitaja, kirsi.vaaranmaa@vshp.fi puh. 06 213 2666

Jakelu: Paikalliset tiedotusvälineet 

LIITE: Visualisointikuva H-rakennus, dialyysin sisäänkäynti. Lataa kuva tästä.

Dialyysihoitoa tarvitaan potilaille, joilla on vaikea-asteinen munuaisten vajaatoiminta, eikä omien munuaisten toiminta ole riittävää. Dialyysihoidon aikana veri puhdistetaan kuona-aineista ja ylimääräisestä nesteestä, joita munuaiset eivät pysty itse suodattamaan pois. Dialyysihoitoa annetaan keskimäärin kolme kertaa viikossa ja yhden hoidon kesto on 4–5 tuntia. Väestön ikääntyessä ja elämää ylläpitävien hoitojen lisääntyessä dialyysipotilaiden määrä nousee vuosittain 10–12 prosenttia.


Vaasan keskussairaalan H-rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa projektiallianssi Bothnia High 5. Bothia High 5 muodostuu ryhmittymästä YIT, Ramboll Finland, Granlund Pohjanmaa, Raami Arkkitehdit ja Arkkitehdit Kontukoski sekä Vaasan sairaanhoitopiiri. Vuonna 2022 valmistuva H-talo yhdistää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluita saman katon alle. H-talosta tulee älykäs sairaalarakennus, jossa on nykyaikaiset ja laadukkaasti tehdyt tilat. Asiakas saa monipuoliset palvelut tehokkaasti ja joustavasti, samasta paikasta.