Bothnia High 5 -allianssin katsaus vuoteen 2020

H-talo etenee aikataulussa sekä suunnittelun että rakentamisen osalta. Bothnia High 5 -allianssissa ja H-talon työmaalla koronaviruspandemian vaikutukset jäivät vuonna 2020 vähäisiksi.  

H-talo etenee aikataulussa 

Vuoden 2020 aikana H-talon rakennustyöt sujuivat suunnitellusti. Rakennuksen betonielementit asennettiin aikataulussa ja talon näkyvä runko valmistui lähes kokonaan. Kaikkiaan H-taloon asennettiin noin 600 julkisivuelementtiä ja 2 000 ontelolaattaa. Elementtipilareita pysytettiin noin 300 ja teräspalkkeja noin 350 kappaletta. Lämmitys kytkettiin päälle, kun rakennuksen ulkovaippa saatiin umpeen. Runkotöiden valmistuttua kaksi torninosturia purettiin ja viimeinen saa työnsä päätökseen alkuvuodesta 2021.  
Lue lisää tiedotteesta Vaasan keskussairaalan H-talo etenee aikataulussa. 

Sisävalmistustöitä sekä taloteknisiä asennuksia käynnistettiin alueittain ja kerroksittain. Alimmissa kerroksissa muurattiin väliseiniä ja tehtiin maalaustöitä, kun ylempien kerrosten suunnittelua vielä viimeisteltiin. 

Koronaviruspandemiasta johtuen työmaalla porrastettiin työaikoja ja taukoja. Etätöitä tehtiin mahdollisuuksien mukaan. Allianssin yhteisen digitaalisen työalustan ja yhteisten työtapojen ansiosta siirtyminen etätyöskentelyyn sujui vaivattomasti. Vuonna 2020 pandemian vaikutus työmaan etenemiseen ja hankintoihin oli onneksi hyvin minimaalinen.

Työturvallisuus ja puhtaudenhallinta 

Työturvallisuusasiat on huomioitu monipuolisesti jo perehdytyksestä alkaen. Niitä seurattiin ja kehitettiin työsuojelukokousten lisäksi urakoitsijapalavereissa ja allianssin projektiryhmän kokouksissa. Työturvallisuuteen liittyvää havainnointia tehtiin päivittäin. Tapaturmilta ei kuitenkaan valitettavasti vältytty. Syksyn aikana lisättiin edelleen turvallisuuskoulutuksia. 

Työmaaliikenne jatkui edelleen vilkkaana, ja se muuttui runkorakenteiden toimituksista enemmän sisämateriaalitoimituksiin. Selkeän aikataulutuksen, ohjauksen ja rekkaparkin ansiosta ruuhkia ei tullut. Turvallinen liikkuminen ja esteetön kulku sairaalan alueella voitiin turvata.  

Puhtaudenhallintaa toteutettiin sairaalarakentamisen vaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi ennen  ilmanvaihtojärjestelmän asennuksen aloittamista sekä asennustyön aikana todennettiin katselmuksilla, että ilmanvaihtotöiden puhtaudelle asetetut tavoitteet toteutuvat. Hankkeen puhtaudenhallinnan koordinaattori seuraa tilojen puhtautta sekä ohjaa ja kouluttaa henkilöstöä.  
Lue lisää artikkelista Tavoitteena puhdas sisäilma ja terveet tilat. 

Käyttäjien edustajat mukana suunnittelussa ja hankintojen valinnoissa 

Käyttäjien edustajat sekä hoitotoiminnasta että kiinteistö- ja laitehuollosta ovat olleet mukana suunnittelussa koko hankkeen ajan. Vuonna 2020 he olivat mukana määrittelemässä tilojen, teknisten järjestelmien, kalusteiden, varusteiden ja laitteiden vaatimuksia sekä laatutasoa. He osallistuivat hankintojen valmisteluun ja valintoihin.  

H-talon suunnittelu eteni alkuvuonna 2020 vielä täydellä teholla. Syksyn 2020 aikana arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelua jatkettiin, ja vuodenvaihteessa ne olivat lähes valmiit. Allianssimallille tyypilliseen tapaan H-talon suunnittelu ja rakentaminen ovat tähän asti edenneet lähes rinnakkain. 

Vuonna 2021  

  • Jatketaan H-talon sisätöitä ja kalusteasennuksia.  
  • H-talon ylimpien kerroksien väliseinät valmistuvat kesällä.  
  • Vuoden loppupuolella tehdään jo loppusiivouksia ensimmäisissä rakennusosissa.  
  • Aloitetaan piha-alueiden rakentaminen. 
  • Työmaalle tulee edelleen runsaasti materiaalikuljetuksia vuonna 2021.  
  • Liikennejärjestelyihin ei ole tulossa muutoksia, paitsi kesällä 2021, kun Vaasan kaupunki rakentaa liikenneympyrän Sanmarkinkadulle. 

Kiitämme kaikkia allianssissa mukana olleita vuodesta 2020.  

Katso 360-kuvista, miten H-talo edistyi vuonna 2020

1_H-rakennuksen_työmaa_20200213.png13.2.2020

2_H-rakennuksen_työmaa_20200401.png1.4.2020

3_H-rakennuksen_työmaa_20200427.png.png27.4.2020

4_H-rakennuksen_työmaa_20200625.png25.6.2020 
5_H-rakennuksen_työmaa_20200907.png7.9.2020 6_H-rakennuksen_työmaa_20201207.png7.12.2020