Kosteudenhallinnalla terveet ja turvalliset tilat

H-talon kosteudenhallintaan liittyvät toimenpiteet aloitettiin heti hankkeen alussa ja niitä jatketaan rakennuksen koko elinkaaren ajan. Kosteudenhallinnalla varmistetaan rakenteiden kuivina säilyminen sekä talotekniikan toimivuus – näin rakennuksen sisäilmasta saadaan mahdollisimman hyvä hengittää.

H-talon tiloista tulee terveet ja turvalliset. Bothnia High 5 -allianssi nimettyine vastuuhenkilöineen huolehtii, että rakennus täyttää sairaalarakennukselle asetetut vaatimukset myös kosteudenhallinnan osalta.

Kosteudenhallintakoordinaattori valvoo ja ohjaa

Kosteudenhallintakoordinaattori toimii H-uudisrakennushankkeessa nimettynä kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavana henkilönä. Hän valvoo ja ohjaa kosteudenhallinnan toteutumista hankkeessa aina rakennuksen käyttöönottoon asti.

Kosteudenhallintaselvitys ja -suunnitelma

Hankkeen alussa kosteudenhallintakoordinaattori laati Bothnia High 5 -allianssille kosteudenhallintaselvityksen, jonka perusteella päätoteuttaja laati hankkeelle  kosteudenhallintasuunnitelman. Näiden avulla varmistetaan, että kosteudenhallinta tulee hoidettua tavoitteiden, asetusten ja määräysten mukaisesti.

Kosteustekniselle toimivuudelle asetetut vaatimukset huomioidaan suunnittelussa

H-talon pääsuunnittelija huolehtii yhdessä erityisalojen suunnittelijoiden (RAK, LVI, S, GEO ym.)* kanssa suunnittelusta siten, että H-talo täyttää sen kosteustekniselle toimivuudelle asetetut vaatimukset.

Rakennuksen, rakenteiden ja rakennusosien tulee kestää sisäiset ja ulkoiset kosteusrasitukset niiden koko suunnitellun käyttöiän ajan. Lisäksi varmistetaan, että  rakenteiden kosteuspitoisuus pysyy sallituissa rajoissa ja ettei kosteutta kerry rakennuksen osiin tai sisäpinnoille niin, että se vaurioittaisi rakennusta tai aiheuttaisi rakennuksessa oleskeleville terveyshaittaa.

Kuivaketju 10 -menetelmän avulla huomio mahdollisiin kosteusriskeihin

Bothnia High 5 -allianssi hyödyntää Kuivaketju 10 -menetelmää H-talon kosteudenhallinnassa. Kuivaketju 10:n avulla toimenpiteet suunnataan mahdollisiin hankekohtaisiin kosteusriskeihin ja niiden estämiseen. Kuivaketju 10:n riskilistan ja todentamisohjeen avulla saadaan selkeä työkalu kosteusriskien hallintaan suunnittelusta toteutukseen.

Yhteistyössä ratkaisuja kosteudenhallinnan parantamiseksi

”Se mitä tehdään, tehdään mahdollisimman hyvin, on ollut H-talon kosteudenhallinnan periaatteena”, kertoo hankkeen kosteudenhallintakoordinaattori Leif Wirtanen. ”Emme ota riskejä valitsemalla uusia ratkaisuja, joista ei ole olemassa vielä aikaisempaa kokemusta. Olemme tehneet ratkaisuja pikemminkin kosteustekninen toimivuus edellä”, jatkaa Wirtanen. (Lue Leif Wirtasen Me teemme H-rakennusta -juttu tästä)

H-uudisrakennushankkeessa on haettu yhdessä ratkaisuja kosteudenhallinnan parantamiseksi. Prosessi on hyvin hallinnassa ja se on dokumentoitu perusteellisesti. Tämä helpottaa kosteudenhallintaan liittyvien toimenpiteiden seuraamista sekä jälkitoimenpiteitä, jos jotain täytyisi myöhemmin muuttaa tai korjata. Kosteudenhallinnan tavoitteena on saada aikaan terveelliset tilat ja turvallinen ympäristö H-talon asiakkaille ja henkilökunnalle.

*) RAK= Rakennetekniikka, LVI= lämmitys-, vesijohto- ja ilmanvaihtotekniikka, S=sähkötekniikka, GEO=geotekniikka

 

 

Keskeisimmät tavoitteemme Bothnia High 5 -projektiallianssissa ovat terveet tilat ja turvallinen ympäristö, tyytyväiset asiakkaat ja henkilökunta sekä Suomen paras laatu.

Lue lisää

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää