Allianssin aikataulu

Bothnia High 5 -allianssissa on parhaillaan menossa kehitysvaihe. Allianssin kehitysvaihe alkoi 22.12.2017 ja se kestää huhtikuun 2019 loppuun saakka.  

Olemme tehneet paljon valmistelevia töitä sairaala-alueella, jotta toteutusvaihe voi käynnistyä toukokuussa 2019. Toteutusvaiheen aikana jatkamme yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja aloitamme rakentamistyöt. Uusi rakennus otetaan käyttöön vuonna 2022. 

H-uudisrakennuksen allianssihanke toteutetaan peräkkäisinä kehitys- ja toteutusvaiheina.  

Bothnia High 5 -allianssin KAS- ja TAS-vaiheet

Kehitysvaihe 

Kehitysvaiheen tavoitteita ovat

 • muodostaa allianssiorganisaatio
 • laatia allianssin johtamisjärjestelmä
 • kehittää allianssin ohjaus- ja raportointimenettelyt
 • määrittää tilaajan tavoitteisiin ja reunaehtoihin perustuvat allianssin avaintulosalueet ja niiden mittarit
 • laatia allianssin hankintastrategia
 • laatia allianssin vakuutussuunnitelma
 • laatia kehitysvaiheen projektisuunnitelma
 • määrittää hankkeen suunnitteluperusteet
 • määrittää hankkeen tavoitekustannus
 • innovoida ja kehittää hankkeen teknisiä ratkaisuja ja toteutustapoja
 • laatia toteutusvaiheen projektisuunnitelma.

Kehitysvaiheen aikana teemme infran siirtotöitä ja korotamme pysäköintitaloa.

Bothnia High 5 -allianssin kehitysvaiheen aikataulu


Toteutusvaihe

Hankkeen toteutusvaihe muodostuu rakennusvaiheesta ja viiden vuoden jälkivastuuajasta.  

Toteutusvaiheen tehtäviä ovat 

 • hankkeen suunnittelun jatkaminen ja rakentaminen tilaajan tavoitteiden mukaisesti 
 • käyttöönoton suunnittelu 
 • hankkeen jälkivastuuajan sekä hoitoon ja ylläpitoon siirtymisen suunnittelu
 • jälkivastuuajan tehtävät. 

Rakennusvaihe päättyy töiden valmistumiseen ja hyväksyttyyn vastaanottoon, josta alkaa jälkivastuuaika. 

Jälkivastuuaikana vastaamme urakkasuorituksen sopimuksenmukaisuudesta ja varmistamme yhdessä tilaajan kanssa, että rakennuksen käyttö ja huolto alkaa suunnitellun mukaisesti.   

 

Rakennamme terveet tilat ja turvallisen ympäristön sairaalan asiakkaille ja henkilöstölle. Lue lisää uudesta H-rakennuksesta.

Lue lisää

Mitä tarkoittaa allianssi tai Open book -periaate? Katso täältä sanastoa sekä allianssin keskeiset elementit ja periaatteet.

Lue lisää