Allianssin aikataulu

Bothnia High 5 -allianssissa on parhaillaan menossa toteutusvaihe. Hankkeen toteutusvaihe muodostuu rakennusajasta ja viiden vuoden jälkivastuuajasta, joka alkaa käyttöönotosta. Rakennusaikana jatkamme yksityiskohtaisempaa suunnittelua sekä rakennamme H-talon tilaajan tavoitteiden mukaisesti.

Toteutusvaihetta edeltänyt kehitysvaihe alkoi joulukuussa 2017, jonka aikana teimme suunnitelmien lisäksi sekä infran siirtotöitä ja valmistelevia töitä sairaalan alueella.

Uusi rakennus otetaan käyttöön vuonna 2022. 

Bothnia High 5 -allianssin KAS- ja TAS-vaiheet

H-uudisrakennuksen allianssihanke toteutetaan peräkkäisinä kehitys- ja toteutusvaiheina.  

Kehitysvaihe 

Kehitysvaiheen tavoitteita ovat

 • muodostaa allianssiorganisaatio
 • laatia allianssin johtamisjärjestelmä
 • kehittää allianssin ohjaus- ja raportointimenettelyt
 • määrittää tilaajan tavoitteisiin ja reunaehtoihin perustuvat allianssin avaintulosalueet ja niiden mittarit
 • laatia allianssin hankintastrategia
 • laatia allianssin vakuutussuunnitelma
 • laatia kehitysvaiheen projektisuunnitelma
 • määrittää hankkeen suunnitteluperusteet
 • määrittää hankkeen tavoitekustannus
 • innovoida ja kehittää hankkeen teknisiä ratkaisuja ja toteutustapoja
 • laatia toteutusvaiheen projektisuunnitelma.

Aikajana_KAS.png

Toteutusvaihe

Hankkeen toteutusvaihe muodostuu rakennusvaiheesta ja viiden vuoden jälkivastuuajasta.  

Toteutusvaiheen tehtäviä ovat 

 • hankkeen suunnittelun jatkaminen ja rakentaminen tilaajan tavoitteiden mukaisesti 
 • käyttöönoton suunnittelu 
 • hankkeen jälkivastuuajan sekä hoitoon ja ylläpitoon siirtymisen suunnittelu
 • jälkivastuuajan tehtävät. 

TAS-vaiheen aikataulu2_FI.png

Rakennusvaihe päättyy töiden valmistumiseen ja hyväksyttyyn vastaanottoon, josta alkaa jälkivastuuaika. 

Jälkivastuuaikana vastaamme urakkasuorituksen sopimuksenmukaisuudesta ja varmistamme yhdessä tilaajan kanssa, että rakennuksen käyttö ja huolto alkaa suunnitellun mukaisesti.   

Rakennamme terveet tilat ja turvallisen ympäristön sairaalan asiakkaille ja henkilöstölle. Lue lisää uudesta H-rakennuksesta.

Lue lisää

Mitä tarkoittaa allianssi tai Open book -periaate? Katso täältä sanastoa sekä allianssin keskeiset elementit ja periaatteet.

Lue lisää