Allianssin pelisäännöt

Kaikki allianssissa toimivat henkilöt ovat lupautuneet noudattamaan yhdessä laadittuja pelisääntöjä. Niiden tavoitteena on edistää yhteistyötä, päätöksentekoa ja hankkeen edistymistä sekä avoimuutta, tasapuolista kohtelua ja luottamusta.

 Allianssin pelisäännöt

LUOTTAMUS

 • Olen luottamuksen arvoinen
 • Luotan itseeni ja toisiin
 • Olen rehellinen itseäni ja muita kohtaan
 • Uskallan myöntää tapahtuneen virheen
 • En syyllistä toisia

YHTEINEN VASTUU

 • Ymmärrän, että voimme saavuttaa tavoitteemme vain yhteistyöllä
 • Siirryn ”Minä tarvitsen” –ajattelusta ”Me tarvitsemme” -ajatteluun
 • Nousen poteroista ylös ja hankkiudun siiloista eroon

POSITIIVINEN ILMAPIIRI

 • Kannustan ja tuen toisia
 • Muistan huumorin ja naurun merkityksen
 • Luon ilmapiiriä, jossa uskaltaa kokeilla uusia ideoita

 

KUNNIOITUS

 • Kunnioitan itseäni ja toisia
 • Kuuntelen toisten mielipiteitä
 • Haastan itseni ymmärtämään toisten ideat ja näkökulmat
 • Muistan, että teemme päätökset yhteisesti
 • Olen läsnä tapaamisissa (pidän palavereissa kännykät yms. kiinni)
 • Annan ja vastaanotan rakentavasti palautetta
 • Osallistun tapaamisiin, joissa minua tarvitaan

AJAN KUNNIOITUS

 • Toimin sovitusti ja pidän sovituista aikatauluista kiinni
 • Annan toisille työrauhan silloin kun sen aika on
 • Tulen ajoissa paikalle ja työskentelen tehokkaasti
 • Suhtaudun joustavasti, jos parhaan ratkaisun löytämiseen tarvitaan lisäaikaa

 

 

JÄMÄKKÄ PÄÄTÖKSENTEKO

 • Tiedostan, että jokaisen työpajan tulee johtaa selkeisiin päätöksiin
 • Tiedotan tehdyistä päätöksistä sovitusti ja selkeästi
 • Varmistan, että tehdyt päätökset tulee kirjattua ylös palavereiden yhteydessä 

AVOIMUUS

 • Jaan tietoa aktiivisesti ja avoimesti sitä tarvitseville
 • Kommunikoin ymmärrettävästi enkä pidä mitään itsestään selvänä
 • Muistan, että toiset eivät ole ajatustenlukijoita

TIEDON PRIORISOINTI

 • Fokusoin tiedon pyytämisen ja antamisen
 • Pyrin kiteyttämän olennaiset asiat
 • Pidän mielessä, että olennainen hukkuu helposti tietotulvaan  
 • Noudatan tiedon tallentamisen sääntöjä
 • Rohkaisen Open Space -käytäntöön

JOUSTAVUUS

 • Olen joustava toisten suhteen
 • Tunnistan toisten ”tontit”
 • Hyväksyn, että osaamisen löytämiseksi asioita joskus myös ”pallotellaan”
 • Olen valmis uudistumaan ja muuttamaan näkemyksiäni

Keskeisimmät tavoitteemme Bothnia High 5 -projektiallianssissa ovat terveet tilat ja turvallinen ympäristö, tyytyväiset asiakkaat ja henkilökunta sekä Suomen paras laatu.

Lue lisää

“Yhteinen allianssisopimuksemme perustuu avoimuuteen, luottamukseen, yhteiseen riskien jakamiseen, yhteisvastuullisuuteen ja yhteiseen päätöksentekoon.”
Bothnia High 5 -projektiallianssi

Tutustu tekijöihin! Esittelemme Bothnia High 5 -projektiallianssin jäseniä ja heidän tehtäviään.

Lue lisää