Tavoitteet H-uudisrakennushankkeelle

  • Asiakaslähtöisyys: rakennamme terveet tilat ja turvallisen ympäristön asiakkaille ja henkilökunnalle.  Asiakkaan kokema laatu on Suomen parasta. 

  • Tehokkaat ja joustavat tilat:  varaudumme muuttuviin asiakastarpeisiin. 

  • Älykäs sairaala: ennakoimme toiminnallisen ja kliinisen teknologian kehityksen. 

  • Laadukas suunnittelu ja rakentaminen: etsimme, suunnittelemme ja toteutamme toimivimmat ratkaisut sovitussa aikataulussa. Varmistamme sairaalan häiriöttömän toiminnan hankkeen aikana.
  • Kustannustehokas ja kestävä elinkaari: huomioimme ylläpidon ja muutosten hallinnan. 

  • Positiivinen ja dynaaminen julkisuuskuva: viestimme hankkeesta avoimesti, suoraan ja aktiivisesti. 

 

“Tavoitteenamme on, että asiakkaan kokema laatu on Suomen parasta. ”
Marina Kinnunen
Sairaanhoitopiirin johtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri

Rakennamme terveet tilat ja turvallisen ympäristön sairaalan asiakkaille ja henkilöstölle. Lue lisää uudesta H-rakennuksesta.

Lue lisää