Adriatik Lika - työmaan turvatiimin jäsen

Adriatik ”Tiko” LikaAdriatik Lika Bothnia High 5 -allianssi

Turvatiimin jäsen ja H-rakennuksen työmaan työsuojeluvaltuutettu

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Kuulun H-rakennuksen työmaan työturvallisuustiimiin. Päätavoitteemme on ylläpitää ja kehittää työmaan työturvallisuutta sekä alueen logistiikan sujuvuutta. Arvioimme riskejä, tarkkailemme työmaan olosuhteita ja teemme turvallisuustarkistuksia sekä tarvittavia parannustoimia.

Turvallisuustiimin tehtävänä on katsoa, että turvallisuusasiat ovat kunnossa ja että työmaa sekä sosiaalitilat ovat siistit ja järjestyksessä. Teemme TR-mittaukset(* työmaalla kerran viikossa, jolloin käymme järjestelmällisesti läpi koko työmaa-alueen. TR-mittauksessa havainnoimme seuraavia asioita: nosturit, telineet, työmaa-aidat, kulkusillat ja tikkaat, koneet ja välineet, putoamissuojaukset, työskentely, sähkö ja valaistus, järjestys ja pölyisyys. Puutumme myös hyvinvointiin liittyviin asioihin – työmaan pitää olla kaikille hyvä ja turvallinen paikka tehdä töitä.
*) TR tulee sanasta talonrakennus

Logistiikan puolellakin tärkeintä on turvallisuus – olemme keskellä sairaala-aluetta, ja työmaan ympäristössä täytyy voida liikkua ilman pelkoa vaaratilanteista. Huolehdimme, ettei tavaratoimitukset ja muu työmaaliikenne häiritse ambulanssiliikennettä ja sairaalan asiakkaiden kulkua.

Olen myös H-rakennuksen työmaan työsuojeluvaltuutettu. Toimin työntekijöiden edustajana turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Minä vien esille nousseita asioita työnjohdolle ja toisin päin. Pyrin varmistamaan tiedonkulun kaikille osapuolille. Seuraan työturvallisuutta koskevien lakien noudattamista ja puutun tarvittaessa epäkohtiin. Teen tiivistä yhteistyötä työmaan työntekijöiden, työnjohdon, aliurakoitsijoiden sekä tilaajan edustajien kanssa.

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä? Mitä se tarkoittaa asiakkaalle? 

Minun työni on näkyvintä nyt työmaa-aikana. Tavoitteenamme on tehdä laadukasta työtä aikataulussa ja turvallisesti.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä? 

Tämä on ensimmäinen allianssihankkeeni. Minusta kaikki on toiminut hyvin. Allianssin osapuolien kanssa on mukava työskennellä.

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista?

Teemme tiiviimpää yhteistyötä. Asioista otetaan aikaisemmassa vaiheessa tarkemmin selvää.

Kerro joku juttu allianssista?

Työmaan putkimiesten kanssa olemme kehittäneet Bothnia High 5:iin ja allianssihenkeen sopivan ylävitostervehdyksen. Siinä näytämme sormilla viittä ja huudamme ”High five”. Meidän tervehdyksemme sopii hyvin myös pandemia-aikaan, jolloin kättelyä tulee välttää. 🙂

Mitä itse ajattelet tulevasta rakennuksesta ja tästä hankkeesta?

Minusta on hienoa olla mukana tekemässä uutta ja modernia sairaalarakennusta Vaasaan. On hyvä, että huonokuntoisista rakennuksista voidaan luopua. Asiakkaat ja henkilökunta saavat terveelliset ja olosuhteiltaan kunnolliset tilat käyttöönsä.

Mitä harrastat? 

Harrastan jalkapalloa vähintään kerran viikossa. Käyn pelaamassa Fennia Areenassa albanialaiskavereideni kanssa. Koiran kanssa ulkoilu ja pyöräily ovat myös mieluisia ajanviettotapoja minulle.

 

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää