Aleksi Kivisaari - Sprinklerisuunnittelija

Aleksi Kivisaari Aleksi_Kivisaari_400x300.jpg

Sprinklerisuunnittelija Bothnia High 5 -allianssissa

SPR/LVI-suunnittelija
Granlund Pohjanmaa Oy

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Toimin sprinklerisuunnittelijana Bothnia High 5 -allianssissa. Tehtävänäni on sprinkleri- ja kaasusammutusjärjestelmien suunnittelu. Lisäksi vastaan tietomallinnuksesta näiden järjestelmien osalta. Teen tiivistä yhteistyötä sekä Granlundin suunnittelutiimin että allianssin muiden osapuolien kanssa.

Sprinklerijärjestelmä on automaattinen palonsammutusjärjestelmä. Järjestelmä havaitsee tulipalon, kun lämpötila ylittää tietyn arvon, tekee palohälytyksen hälytyskeskukseen ja suihkuttaa vettä palokohteeseen. Sprinklerit reagoivat tulipaloon jo palon alkuvaiheessa. Tavoitteena on sammuttaa tulipalo ja pysäyttää sen leviäminen. Mikäli tulipaloa ei sprinklereillä saada alkuvaiheessa sammumaan, pitävät ne tulipalon hallinnassa, kunnes lopullinen sammutus saadaan suoritettua muilla menetelmillä.

H-talon palontorjunnassa käytetään myös kaasusammutusjärjestelmää. Sillä suojaamme sähkötiloja, joissa ei voi käyttää vettä palon sammuttamiseen. Järjestelmä ilmoittaa palosta herkästi ilmaisimien avulla, ja sammuttaa alkavan palon nopeasti sammutuskaasun avulla.

Tietomalli on hyvin merkittävässä roolissa. Tietomalli elää ja tarkentuu läpi koko hankkeen. Yhteistyössä muiden suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa teemme tietomallista tavallista tarkemman. Ohjaan sprinklereiden tietomallinnusta omalta osaltani niin, että se palvelisi mahdollisimman hyvin työmaata asennusvaiheessa mutta myös valmiin rakennuksen huoltoa ja ylläpitoa. Lisäksi olen mallintanut myös sairaalakaasujen ja dialyysilaitteistojen erikoisputkistoja tietomalliin.

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä? Mitä se tarkoittaa asiakkaalle? 

H-rakennuksessa liikkuville työni näkyy konkreettisesti kattoon asennetuissa sprinklerisuuttimissa. Tärkeintä työssäni on kuitenkin paloturvallisuus ja suoja, jonka palonsammutusjärjestelmä tarjoaa niin ihmisille kuin investoinnillekin. Sen avulla asiakkailla ja henkilökunnalla on huomattavasti suuremmat mahdollisuudet päästä poistumaan turvallisesti rakennuksesta tulipalon sattuessa.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä? 

Onhan tämä allianssityöskentely mukavaa vaihtelua. Näin suuressa hankkeessa on hyötyä siitä, että urakoitsija on mukana jo suunnitteluvaiheessa. Teen yhteistyötä etenkin talotekniikkaurakoitsijan ja valvojien kanssa. Tietomalleja hyödyntämällä selvitämme esimerkiksi sprinkleriputkistojen reittien sopivuutta, sähkökaapelien suojauksia sekä IV-konehuoneisiin tehtäviä putkistojen ja kanavien kannakointeja.

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista?

No ainakin tietomallille on kovat vaatimukset. Se tehdään todella tarkasti, jolloin yhteensovittaminen muun tekniikan kanssa vie enemmän aikaa. Tietomallia hyödynnetään asennuksissa, joten kaikki malliin viety pitää olla asennettavissa.

Lisäksi erilaista on suunnittelun ja rakentamisen samanaikainen eteneminen. Suunnittelijana minun on oltava hyvin perillä työmaan tilanteesta. Suunnitelmien on oltava valmiit kyseisen kohdan asennuksen alkaessa, sillä asennusten jälkeiset suunnitelmamuutokset aiheuttavat ylimääräistä muutostyötä myös työmaalla.

Kerro joku mieleenpainuva tapahtuma allianssista?

Ei tule nyt mieleen mitään erityistä, yksittäistä tapahtumaa, mutta onhan tämä hanke kokonaisuutena mieleenpainuva. Kyseessä on erittäin suuri, monivuotinen uudisrakennushanke ja toteutusmuotona projektiallianssi on ensimmäinen laatuaan Pohjanmaalla. On hienoa olla tässä hankkeessa mukana.

Mitä toivot Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaiden ajattelevan hankkeesta?

Toivon, että lopputulokseen ollaan kaikin puolin tyytyväisiä – henkilökunta pitää H-taloa hyvänä ja toimivana paikkana tehdä töitä ja asiakkaiden mielestä H-talo on hoitoympäristönä tarkoituksenmukainen ja viihtyisä.

Mitä harrastat ja miten rentoudut? 

Viihdyn kotona perheen parissa ja harrastan liikuntaa aina kun ehdin. Harrastan myös metsästystä, ja siihen liittyvä ampumaharjoittelu vie tehokkaasti ajatukset pois töistä. Syysviikonloppuisin menen mieluusti lintumetsälle.

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää