Anne-Mari Kuoppala - tietomalliasiantuntija

Anne-Mari Kuoppala, Anne-Mari Kuoppala Bothnia HIgh 5 BIM
BIM(* Project Manager, tietomalliasiantuntija
Ramboll Finland Oy

*) BIM = Building Information Modelling eli rakennusten tietomallintaminen.

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Toimin Bothnia High 5 -allianssissa tietomalliasiantuntijana. Tarkistan yhdistelmämalleja ja toimin tukena muille tietomallien käytössä sekä niiden hyödyntämisessä.

Rakennuksen tietomalli on rakennusprosessin ja rakennuksen koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus digitaalisessa muodossa.

Tietomallintamisen keskeisiä etuja ovat

  • suunnitelmien havainnollisuus
  • eri osa-alueiden laadukkaampi yhteensovittaminen
  • suunnittelun korkeatasoinen lopputulos
  • suunnitelmien laajempi tietosisältö, joka mahdollistaa uusia toimintoja, esimerkiksi simulaatioiden teon
  • mahdollisuus hyödyntää ja täydentää kertynyttä tietoa rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Yhdistelmämallit näyttävät eri suunnittelualojen tietomallit yhteen koottuna. Yhdistelmämallin ansiosta voimme tarkastella suunnitelmia kokonaisuutena ja pyöritellä mallia eri suunnista. Hyödynnämme yhdistelmämalleja suunnitellessamme rakennuksen sekä ympäröivän alueen toimintoja ja ratkaisuja. H-rakennuksen tietomallikokonaisuus koostuu yli 50 tietomallista eri suunnittelualoilta ja eri kokonaisuuksista.

Katson tietomallien kokonaisuudesta rakennettavuutta ja suunnitelmien yhteensopivuutta, eli että suunnitelmat eivät ole ristiriidassa keskenään. Tarkistan suunnitelmien sisällöt myös jatkokäytön kannalta ja varmistan, että niitä pystytään hyödyntämään rakennuksen käytön aikana.

Lisäksi olen suunnittelijoiden apuna heidän tarkastellessaan yhdistelmämallia oman suunnittelunalansa näkökulmasta, esimerkiksi mitä heidän on huomioitava muiden suunnitelmista. Hyödynnämme tietomalleja myös suunnittelun ja rakentamisen aikataulutuksessa.

Toimin työmaan apuna ja tukena tietomallien hyödyntämisessä. Työmaa käyttää malleja esimerkiksi betonielementtien aikatauluttamiseen suunnittelusta asennukseen saakka. Autan allianssin suunnittelijoita ja työmaan henkilöstöä, jos heillä on ongelmia tietomallien kanssa. Lisäksi toimin Rambollin sisäisen elementtisuunnitteluryhmän ohjelmistotukena.

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä? Mitä se tarkoittaa asiakkaalle? 

Ennen kaikkea pyrimme varmistamaan suunnitelmien oikeellisuuden ja käyttökelpoisuuden, eli että ne toimivat sataprosenttisesti, eikä rakentamisen aikana tarvitse tehdä kompromisseja. Kun tässä onnistumme, periaatteessa meidän työmme ei pitäisi näkyä asiakkaille tai henkilökunnalle muutoin kuin tehokkaasti toimivana rakennuksena.

Tärkeänä tavoitteenamme on tehdä tietomalleista rakennuksen käytön aikana hyödynnettäviä työkaluja. Rakennuksen huoltokirja pyritään tekemään tietomalleihin perustuvaksi. Tämä helpottaa rakennuksen ylläpitäjien työtä. Jokaiseen tilaan voidaan linkittää ylläpitoon liittyviä asioita. Käytännössä tietomallista voidaan esimerkiksi katsoa, minkälainen lamppu tulee vaihtaa rikki menneen tilalle. Myös käyttäjien palautteet voidaan viedä järjestelmään. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä, hyödyntämismahdollisuuksia on paljon ja tulevaisuudessa niitä on varmasti vielä enemmän.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä? 

Erityisesti allianssissa toimiminen tarkoittaa yhdessä tekemistä. Mielestäni tapa, jolla allianssissa toimitaan, pitäisi olla käytössä kaikissa projekteissa. Uskon aitoon yhteistyöhön ja siihen, että sen avulla päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Olen aika vähän Big Roomissa paikan päällä. Vaikka en näe ihmisiä kovin usein, kommunikointi ja yhteistyö toimivat erinomaisesti. Hyödynnämme tiimin toimintaa helpottavia alustoja ja vaalimme allianssihenkeä. Allianssissa katsotaan yhteistä hyvää, ja kun onnistumme, jaamme sen yhdessä.

Allianssityöskentelyssä minua viehättää myös kehitysnäkökulma. Uusia ideoita ja tapoja on helpompi kokeilla ja ottaa käyttöön, ja tähän kannustetaan.

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista?

Allianssissa teemme kaikki yhtä, yhteistä projektia. Voimme valita kokonaisuuden ja projektin kannalta järkevimmän ratkaisun, eikä mennä yksittäisen toimijan ehdoilla. Perinteisessä projektissa ollaan enemmän omissa lokeroissa ja huolehditaan omista vastuualuista, omasta näkökulmasta.

Haasteellisinta allianssissa on se, että allianssimalli on monelle meistä uusi tapa toimia, emmekä ole tottuneet siihen. Päätöksentekomalli on erilainen, ja joskus vanhat, totutut tavat nostavat päätään.

Kerro joku mieleenpainuva asia allianssista?

Junamatkat Tampereen ja Vaasan välillä tulevat päällimmäisenä mieleen. Junat ovat olleet melko usein ja monesta eri syystä myöhässä, mikä ei ymmärrettävästi ole mukavaa. Mutta jos junassa sattuu olemaan allianssikollegoja, juttua ja naurua riittää niin, että matka tuntuu lyhyeltä viivästyksestä huolimatta.

Mitä toivot Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaiden ajattelevan hankkeesta?

H-talon myötä Vaasan keskussairaala saa modernin ja älykkään uudisrakennuksen. Toivon uusien ja hyvin toimivien tilojen parantavan sen palveluja käyttävien elämänlaatua. Usein uudistuksissa saatetaan keskittyä ongelmiin ja uhkiin, toivottavasti tässä tapauksessa nähdään se hyvä, mitä uudisrakennus tuo tullessaan.

Mitä harrastat?

Harrastan maastohiihtämistä, ja pidän kovasti talvesta, lumesta ja pakkasesta. Toivottavasti saamme myös Etelä-Suomeen lumipeitteen pikapuoliin, ja pääsee hiihtämään. 

 

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää