Antti Koivisto - rakennusteknisten töiden valvoja

Antti Koivisto Antti Koivisto Bothnia High 5 -allianssi
rakennusteknisten töiden valvoja, VSHP

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Olen allianssin projektiryhmän (APR) jäsen ja teen tiivistä yhteistyötä kaikkien allianssin osapuolien kanssa. APR:llä on erittäin keskeinen merkitys allianssin toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä. Isot päätökset viemme tietysti allianssin johtoryhmään, mutta me työstämme käytännön asioita ja johdamme päivittäistä toimintaa.

Allianssissa tavoitteenamme on etsiä, suunnitella ja toteuttaa toimivimmat ratkaisut sovitussa aikataulussa. Tehtäviini kuuluu suunnittelun ohjaus rakennus- ja taloteknisissä asioissa. Olen mukana suunnitteluun tarvittavien pohjatietojen hankkimisessa, rakenneratkaisujen valinnassa sekä osallistun urakoitsijoiden ja erityissuunnittelijoiden, kuten palokatkosuunnittelijoiden ja kosteudenhallintasuunnittelijoiden, valintoihin.

Vastuulleni kuuluu työmaan toteutuksen laadun varmistaminen. Katson, että suunnitelmia ja malleja noudatetaan ja että työvaiheet tehdään suunnitellusti.

Työmaavaiheiden aikatauluseurannalla varmistamme, että rakennus valmistuu suunnitellusti. Yhdessä pääurakoitsijan (YIT) kanssa pyrimme varmistamaan, ettei työmaa ja sen logistiikka aiheuta häiriöitä sairaalan asiakkaille ja henkilökunnalle.

Hoidan myös työturvallisuuskoordinaattorin tehtäviä sekä P1-luokan puhtaudenhallintaan liittyviä tehtäviä tilaajan edustajana. Katson, että urakoitsijat toimivat työturvallisuussuunnitelman mukaan ja noudattavat ohjeita. Puhtaudenhallinnassa pyrimme minimoimaan rakennusvaiheen aikaiset pölyt ja muut epäpuhtaudet. Kiinnitämme huomiota rakenneratkaisuihin, työmenetelmiin ja materiaalivalintoihin. Tarkoituksena on varmistaa, että rakennus on myös rakenteiden sisältä puhdas, kun se luovutetaan tilaajalle käyttöön. Tällä estetään rakennusaikaisten pölyjen ja epäpuhtauksien kulkeutuminen ilmanvaihdon mukana sisäilmaan.

Miten työsi näkyy hankkeen lopussa?

Tavoitteena on, että sairaanhoitopiirin asiakkaat ja henkilökunta saavat käyttöönsä virheettömän sekä laadullisesti ja ajallisesti suunnitelmien mukaan toteutetun rakennuksen.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä?  

Allianssimalli on uusi toimintatapa meillä Vaasan sairaanhoitopiirissä ja itse asiassa koko Pohjanmaalla. Pilottikohteeksi tämä H-uudisrakennus on melko mittavan kokoinen hanke.

Minusta on hyvä, että yhteistyömme ansiosta voimme saavuttaa kaikkia osapuolia tyydyttävän lopputuloksen, niin ajallisesti, laadullisesti kuin taloudellisesti. Innovointi mahdollistaa uusien menetelmien ja toimintatapojen käyttöönoton, tosin se on välillä haasteellista kiireen vuoksi.

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista? 

Aikaisemmat kohteet ja urakkamuodot ovat olleet valmiiksi suunniteltuja ja niitä on sitten lähdetty toteuttamaan urakoitsijan johdolla ja aikataulun mukaisesti.

Allianssihankkeessa saamme tilaajan tavoitteet paremmin esille ja ne tulevat varmemmin huomioiduiksi kaikissa hankkeen vaiheissa. Minusta allianssityöskentely on helppoa ja mutkatonta osapuolten välillä. Meillä on tavoitteena jatkuva parantaminen, eli parannamme ja kehitämme toimintatapoja, suunnitteluratkaisuja sekä toteutustapoja jatkuvasti hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi aikataulujen seurannassa meillä on vielä varaa parantaa, jotta saamme esille nousseet asiat yksilöityä riittävällä tasolla ja sen jälkeen päätökset maaliin ajoissa.

Kokonaisuutena suunnittelutilanne on aika hyvä ottaen huomioon hankkeen suuruuden – ollaan sentään vasta vuosi suunniteltu ja kohta pääsemme jo rakentamaan. Normaalisti tässä kestää kauemmin.

Kerro joku hauska kommellus allianssista?

Eipä taida olla tästä kerrottavaa, sillä eikös vitsiä kerrota vain epäonnistuneista kohteista! ;)

Mitä itse ajattelet tulevasta rakennuksesta ja tästä hankkeesta?

Uskon, että H-talo sekä sen palvelut ja toiminnot tukevat erinomaisesti hoitoprosessia. Lisäksi arvelen, että uudisrakennus kohottaa Vaasan sairaanhoitopiirin asemaa, kun voimme yhdistää palveluja asiakkaalle helpolla tavalla ja tuottaa heille edelleen laadukasta hoitoa.

Mitä harrastat ja miten rentoudut?

Harrastin ennen mökkeilyä, mutta nyt kun asumme mökillämme vakituisesti, sitä ei kai voi enää harrastukseksi kutsua. Merenrannalla on mukava asua, avantoon voi pulahtaa vaikka joka päivä, ainakin talvisin :)
En rentoudu erikseen. Olen aina rento!

 

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projektitoimiston osoitteen ja yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää