Ari Juuti – rakennusautomaation valvoja

Ari Juuti
Rakennusautomaation valvoja
Granlund Pohjanmaa Oy 

Mikä sinun roolisi on BH5-allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää?

Sitä mukaa kun H-rakennuksen automaatiojärjestelmä on valmistunut, olen järjestänyt rakennusautomaation toimintakokeita.  Toimintakokeessa varmistetaan säätökaavioiden mukaiset toiminnot, että ne varmasti toteutuvat. Varmistamme siis tilaajalle, että se saa mitä on tilannut. Käytämme automaatiourakoitsijan tekemää valvontagrafiikkaa, jossa näkyvät tarvittavat tiedot, esimerkiksi huonelämpötilat.

Rakennusautomaatio nivoo monta asiaa yhteen ja on usein kaiken hienon talotekniikan ”talon/kiinteistön aivot”. Rakennusautomaatio kattaa tässä kohteessa esimerkiksi ilmastointikoneiden automatiikan, huonesäädöt ja niiden automatiikan, lämmitysjärjestelmän ja sen automatiikan sekä erillispisteet kuten sairaalakaasut, hälytykset ja erilliset sähköjärjestelmät.

Miten rakennusautomaation toimintakokeet järjestetään?

Toimintakokeet on vaiheistettu. Esimerkiksi Ensimmäisessä toimintakokeessa tarkistetaan, että IV-koneet saadaan käyntiin ja voidaan säätää ilmamäärät. Kun se on tehty ja muu verkkojärjestelmä on käytössä, kaikkia kentällä olevia laitteita voidaan tarkkailla valvomossa. Tämän jälkeen voidaan pitää toinen toimintakoe.

Tarkistamme, että laitteet toimivat oikein ja antavat toimintaselostuksessa mainitut arvot. 

Toimintakokeen havainnoista tehdään toimintakoepöytäkirja, jota päivitetään järjestelmän testausten myötä.

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä? Mitä se tarkoittaa asiakkaalle?

Tilaaja voi luottaa siihen, että rakennusautomaatio toimii suunnitellusti. Tämä on työni tärkein päämäärä. Kun asiakas näkee, että huoneessa on tietty lämpötila, hän tietää, että se tieto pitää paikkansa ja että huoneeseen tulee kylmää ja lämmintä kuten suunniteltu. Tämä on meidän työllämme varmennettu.

Miten allianssimalli näkyy sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä?

Minulle allianssimalli on näkynyt aika vähän, koska en ole ollut vielä suunnitteluvaiheissa mukana.

Mitä toivot Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaiden ajattelevan H-rakennuksesta ja mitä itse ajattelet hankkeesta?

Siitä tulee hieno sairaalarakennus, kertakaikkiaan! Kaikki tilat on tehty viimeisen päälle. Sairaalarakennuksen toimintakokeet poikkeavat tavanomaisemmista rakennushankkeista. Ensinnäkin kokoluokka on Vaasan mittakaavassa valtava. Huoneita on satoja, joten automaatiolaitteiden lukumäärä on suurempi. Pelkkiä ilmanvaihtokoneitakin on lähes 30. Sairaalaympäristö tuo myös erikoisuuksia kuten ilmaeristystilat ja sairaalakaasujen ja hälytysjärjestelmien erillispisteet.

Tämä on ollut mielekäs hanke, ja kaikki H-rakennuksen toimintakokeet ovat menneet erittäin hyvin. Rakennusautomaatiourakoitsijalla on kokeneita tekijöitä, mikä on näkynyt tekemisen laadussa ja järjestelmällisyydessä.

Mikä on ollut hankkeessa mieleenpainuvinta?

Se, että olemme saaneet valtavan hybridilämmitysjärjestelmän toimimaan. Tämä on ollut teknisessä mielessä talon haastavin ja suurin järjestelmä. Se on monimutkainen systeemi, jossa lauhdetta otetaan muusta sairaala-alueen jäähdytyslauhteesta lämpöpumpuilla talteen. Käytössä on ihan perus lämpöpumppujärjestelmä, mutta innovaatio on juuri aluejäähdytysjärjestelmän lauhteen hyödyntämisessä. Sellaista toiminnetta ei ainakaan Vaasassa ole muualla käytössä.

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää