Ari Marttila - turvallisuuspäällikkö

Ari MarttilaAri Marttila Bothnia High 5 YIT
turvallisuuspäällikkö, YIT Suomi

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Toimin turvallisuuspäällikkönä H-rakennuksen työmaalla. Huolehdin myös logistiikan toimivuudesta ja lisäksi olen työnjohtajana parkkitalon korotustöissä. Työturvallisuus ja logistiikka ovat tärkeimmät vastuuni.

H-rakennuksen työmaalla, kuten muillakin työmailla, huolehdimme jatkuvasti työturvallisuuden ylläpidosta ja parantamisesta. Arvioimme riskejä, tarkkailemme työmaan olosuhteita ja teemme turvallisuustarkistuksia sekä tarvittavia kehittämistoimia. Meillä on tavoitteena nolla tapaturmaa. Se edellyttää meiltä kaikilta sitoutumista sekä yhteisten sääntöjen noudattamista.

TR-mittaukset turvallisuudenhallinnan apuna

Minä vastaan TR-mittauksista, joiden avulla arvioimme työmaan turvallisuutta. Huomioimme siinä sekä hyvät toimintamallit että mahdolliset puutteet. 

Teemme TR-mittauksen työmaalla säännöllisesti, joka viikko. Katsomme, että turvallisuusasiat ovat kunnossa ja että työmaa sekä sosiaalitilat ovat siistit ja järjestyksessä. Mittauksen yhteydessä puutun myös hyvinvointiin liittyviin asioihin – tämän työmaan pitää olla kaikille hyvä ja turvallinen paikka tehdä töitä.

TR-mittauksessa käymme läpi nosturit, telineet, kulkusillat ja tikkaat, koneet ja välineet, putoamissuojauksen, työskentelyn, sähkön ja valaistuksen, järjestyksen ja pölyisyyden. 

Sujuva logistiikka vaatii tiukkaa organisointia

Logistiikkapuoleen kuuluu yleinen järjestys sekä tavaratoimitusten ja liikkumisen sujuvuus. Keskellä sairaala-aluetta kun olemme, ympäristön turvallisuuden tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Ambulanssiliikennettä ja sairaalan asiakkaiden kulkua ei saa häiritä.

Työmaalle tulee paljon tavaraa ja kuormia ­– niiden järjestyksessä, purkamisessa ja rekkaruuhkien välttämisessä on oma hommansa. Kuormat on suojattava heti, etteivät rakennusmateriaalit pääse kastumaan ja likaantumaan. Hyvällä ennakkosuunnittelulla ja järjestelemällä saamme homman pelaamaan.

Parkkihallin korotustyöt lähes valmiit

Pysäköintitalon korotustöiden työnjohtajan tehtävät eivät enää ole niin suuressa roolissa, sillä olemme jo avanneet lisäkerroksen asiakkaiden ja henkilökunnan käyttöön. Pieniä töitä siellä on vielä jäljellä, esimerkiksi yläosan julkisivusäleikön asennamme myöhemmin. Parkkitalon ylätasanne on H-rakennuksen työmaan käytössä koko rakennusvaiheen ajan.

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä? Mitä se tarkoittaa asiakkaalle? 

Minun työni on näkyvintä nyt työmaa-aikana. Pyrin huolehtimaan, että työmaalla kaikki sujuu niin kuin pitää.

Aikataulussa pysyminen on tärkeä tavoite, minkä eteen teemme töitä joka päivä. Jos siinä epäonnistuisimme, näkyisi se asiakkaille käyttöönoton viivästymisenä. 

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista? 

Teemme paljon yhteistyötä rakennuttajan edustajan eli sairaalan väen kanssa, ja toki myös muiden allianssin osapuolien kanssa. Sairaala-alueella toimiminen aiheuttaa paljon huomioitavaa ja erikoisohjeita työmaalla. Esimerkiksi tarkka pölynhallinta ja ambulanssiliikenteen huomiointi ovat tämän työmaan erityispiirteitä. 

Kerro joku mieleenpainuva tapahtuma allianssista?

No vaikkapa torninostureiden pystytys. Se oli iso prosessi, johon meni aikaa noin kaksi viikkoa. Kaikkiaan työmaalle tuli 25 rekka-autollista tavaraa nostureita varten. Toimituksien aikatauluttaminen, kasaamisen organisointi ja häiriöttömän sairaalaliikenteen varmistaminen vaativat yhteensovittamista. Välillä jouduimme keskeyttämään kasaamistyöt kovan tuulen vuoksi, mutta pysyimme kuitenkin suunnitellussa aikataulussa. Harvoilla työmailla on käytössään noin isoja nostureita, kuin mitä meillä on täällä.

Mitä itse ajattelet tulevasta rakennuksesta ja tästä hankkeesta?

Toivon, että kaikki tulevat asiakkaat ovat tyytyväisiä lopputulokseen ja kokevat saavansa hyvää vastiketta verorahoille.

Mitä harrastat? 

Harrastan metsästystä ja kalastusta. Metsällä käyn useimmiten Orisbergissä. Olen sieltä kotoisin, ja niissä maisemissa olen liikkunut koko ikäni. Kalaan suuntaan usein Merikarvianjoelle. Ja kun jotain saan saaliiksi, kokkaan niistä itse ruokaa.

 

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää