Camilla Ahlskog – hoitotoiminnan edustaja

Camilla AhlskogCamilla Ahlskog Bothnia High 5 allianssi
Suunnittelija, hoitotoiminnan edustaja rakennusprojekteissa, VSHP ja Bothnia High 5 -allianssissa

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five 
-allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Keskeisenä tehtävänäni on toimia yhteyshenkilönä hoitotoiminnan – eli hoitajien ja lääkäreiden – sekä suunnittelun välissä. Selvittelen asioita ja olen monessa mukana. Allianssin projektiryhmässä toimin hoitotoiminnan edustajana. Katson kokonaisuutta ja huolehdin, että tässä projektissa sovitut asiat, VSHP:n linjaukset ja aiemmissa projekteissa parhaiksi todetut käytännöt tulevat huomioiduiksi.

Huolehdin osaltani, että tiloista tulee kustannustehokkaat sekä asiakkaita ja henkilökuntaa hyvin palvelevat. Suunnitellessamme pyrimme huomioimaan tulevat muutokset ja teknologian kehityksen. H-rakennuksen tulee myös linkittyä saumattomasti yhteen sairaala-alueen muiden rakennusten sekä niissä olevien toiminnallisuuksien ja palveluiden kanssa.

Allianssissa on mukana myös muita hoitotoiminnan edustajia ja työskentelemme paljon yhdessä.  En tiedä kaikkea, eikä minun tarvitsekaan tietää, sillä konsultoin tarpeen mukaan erikoisalojen osaajia. Koordinoin eri osa-alueita ja vastaan kokonaisuudesta. Lisäksi teen tiivistä yhteistyötä sairaalan teknisen yksikön kanssa tässä hankkeessa, kuten kaikissa muissakin rakennusprojekteissamme.

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä?

Tavoitteemme on löytää asiakkaita ja henkilökuntaa hyvin palvelevat ratkaisut. Kaikki toiminta ja asiointi tulisi olla mahdollisimman sujuvaa sekä H-rakennuksen sisällä että koko sairaala-alueella.

Kaikessa suunnittelussa huomioimme rakennuksen elinkaaren: käytön ja ylläpidon sekä tilojen muunneltavuuden käyttö- ja asiakastarpeiden muuttuessa. Lopputuloksena on nykyaikaiset ja laadukkaasti tehdyt tilat, joissa on edulliset ylläpito- ja muutoskustannukset sekä valmiudet tulevaisuuden teknologian hyödyntämiseen.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista? 

Minusta allianssimallin parhaita puolia on se, että meillä on käytettävissä laaja-alaista osaamista heti suunnittelun alusta alkaen. Hyödynnämme kaikkien osaamista ja saamme asioihin eri näkövinkkeleitä. Näin toimien löydämme uusia ja hankkeelle hyödyllisiä ratkaisuja.

Perinteisessä mallissa suunnittelijat suunnittelevat ensin, ja sen jälkeen rakentajat astuvat remmiin ja aloittavat rakentamisen. Allianssimallissa edistämme asioita toisin, nyt meillä on rakentajat mukana alusta asti. Tämä malli vaatii totuttelua myös rakentajapuolella. Rakentajat tuovat mukaan osaamistaan, vaikka eivät heti mukaan tultuaan pääse varsinaisiin rakennustöihin. 

Toimintatapa on välillä haasteellinen. Suunnittelun tulee olla tarpeeksi pitkällä, ennen kuin pääsemme konkreettisesti rakentamaan varsinaista rakennusta. Infran siirtotöitä ja pysäköintitalon korotusta olemme toki jo voineet tehdä. 

Big Room -päivät ovat työläitä, mutta toisaalta on hyvä, kun voimme silloin keskittyä tehokkaasti vain yhteen projektiin. Meillä on sairaalassa samanaikaisesti menossa koko ajan muitakin projekteja.

Kerro joku mieleenpainuva tapahtuma allianssista?

Allianssimalliin perehtyminen ja hankintavaiheen eri osuudet olivat todella mielenkiintoisia ja opettavaisia, joskin ne olivat vaativia. Työpajat tarjoajien kanssa jäivät mieleen. Käytetyssä pisteytysjärjestelmässä katsottiin rahan lisäksi myös kokonaisuutta ja jopa sitä, miten ihmiset toimivat keskenään.

Mitä toivot Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaiden ajattelevan hankkeesta? 

Toivon, että asiakkaat pitävät H-rakennuksessa asiointia helppona ja sujuvana. Ja että he kokevat meidän suunnitelleen ja toteuttaneen heille tehokkaan sekä toimivan rakennuksen. Toisin sanoen heidän mielestään olemme käyttäneet viisaasti rahat, jotka hankkeeseen on investoitu.

Lempivuodenaikasi?

Ehdottomasti talvi, etenkin silloin kun on kymmenen astetta pakkasta, paljon puhtaanvalkoista lunta ja aurinkoinen keli. Pidän luonnosta ja ulkona liikkumisesta. Parasta se on kunnon talvikeleillä, josta tänäkin talvena olemme välillä saaneet nauttia!

 

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projektitoimiston osoitteen ja yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää