Elina Salakari - sisustusarkkitehti

Elina Salakari Elina_Salakari_400x300.jpg
sisustusarkkitehti
Arkkitehdit Kontukoski Oy

Mikä sinun roolisi on Bothnia High 5 -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Toimin Bothnia High 5 -allianssissa sisustusarkkitehtina. Suunnittelen H-talon alimpien kerrosten (00-0) sisustuksen. Suunnitelma käsittää käytettävät sisävärit ja -materiaalit, irtokalusteet sekä kiinteästi asennettavat erikoiskalusteet, kuten kahvilan myyntilinjasto ja pääaulan infopiste. 

Bothnia High 5 -allianssiryhmittymässä on mukana kaksi arkkitehtitoimistoa, Arkkitehdit Kontukoski ja Raami Arkkitehdit. Minun työnantajani, Arkkitehdit Kontukoski, vastaa H-uudisrakennuksen alimmista kerroksista sekä kaupunkikuvallisista ratkaisuista, kuten rakennuksen julkisivusta ja piha-alueista.

Yhdessä Raami Arkkitehtien kanssa olemme suunnitelleet sisävärikonseptin ja irtokalusteiden päälinjaukset. Sisävärisuunnitelmaan määrittelimme käytettävät materiaalit ja värit. Olemme esitelleet sisävärikonseptia asiakasraadille sekä integrointitiimille, joka koostuu sairaalan ja perusterveydenhuollon hoitohenkilökunnan sekä sairaalan teknisen henkilökunnan edustajista. Heidän lisäkseen myös muut tahot ovat saaneet kommentoida suunnitelmia. Tilakohtaisen, tarkemman sisustussuunnittelun ja pintojen materiaalimääritykset teemme sisävärikonseptin linjauksien mukaisesti.

Teen tiivistä yhteistyötä etenkin muiden suunnittelualojen suunnittelijoiden ja käyttäjien edustajien kanssa. Sisätyöt, sisustus, materiaali- ja kalustehankinnat ovat nyt ajankohtaisia suunnittelupalavereissa, joten osallistun niihin viikoittain.

Miten työsi näkyy valmiissa H-talossa? Mitä se tarkoittaa asiakkaalle ja henkilökunnalle? 

Meidän työmme näkyy H-talon sisustuksessa, yleisilmeessä ja värimaailmassa kaikille talossa asioiville ja siellä työskenteleville. Työmme lopputulosta voisi luonnehtia rakennuksen käyttöliittymäksi: teemme H-talon käyttäjille selkeän käyttöympäristön, jossa voi liikkua vaivattomasti. H-talon sisätiloista tulee kauttaaltaan yhdenmukaiset, aistiystävälliset ja esteettömät. Kussakin tilassa huomioimme siihen tulevat toiminnot ja niihin liittyvät käyttäjien tarpeet.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä? 

Teemme yhteistyötä ja kuljemme kaikki samaan suuntaan, kohti yhteisiä tavoitteita. Asiat etenevät välillä vähän hitaammin, koska monen eri tahon mielipide on huomioitava jo varhaisessa vaiheessa. Siinä on se hyvä puoli, että saamme haastavat kohdat näkyviin aiemmin, eikä vasta toteutusvaiheessa. Mielestäni meillä on allianssissa työskennellessä paremmat mahdollisuudet onnistua, koska keskustelemme ja pohdimme ratkaisuja yhdessä.

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista?

Kaikissa töissäni teen aina paljon yhteistyötä muiden suunnittelijoiden ja käyttäjien kanssa. Allianssissa myös toteutus- ja hankintapuoli ovat vahvasti läsnä. Se on varmasti isoin ero allianssityöskentelyssä.

Kerro joku mieleenpainuva tapahtuma allianssista?

Se tunne on aina yhtä hieno ja mieleenpainuva, kun menen ensimmäisen kerran työmaalle siinä vaiheessa, kun tilojen pintojen toteutus on jo nähtävissä. Silloin näen livenä sen, mikä siihen asti on ollut näytölläni konsepteissa, suunnitelmissa ja 3D-tietomalleissa.

Mitä toivot Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaiden ajattelevan hankkeesta?

Loppujen lopuksi meidän arkkitehtien työ on ennen kaikkea asiakaspalvelutyötä – meillä on tavoitteena tehdä korkeatasoinen, eheä ja hyvin toimiva rakennus sen käyttäjille.

Tottakai toivon, että H-talon asiakkaat ja henkilökunta ottavat rakennuksen omakseen ja pitävät sitä onnistuneena sekä käyttötarkoitukseensa sopivana kokonaisuutena.

Miten rentoudut?

Laitan tennarit jalkaan ja lähden metsäpolulle. Musiikki soi korvanapeissa ja nautin luonnosta sekä liikkumisesta.

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää