Erkka Harju-Säntti - lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmäsuunnittelija

Erkka Harju-Säntti, Erkka_Harju-Sa╠łntti_Bothnia_High5 -allianssi.
Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmäsuunnittelija Bothnia High 5 -allianssissa

LVI-projektipäällikkö Granlund Pohjanmaa

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Toimin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmäsuunnittelijana Bothnia High 5 -allianssissa. Suunnittelun lisäksi tehtäviini kuuluu koordinointi työmaan kanssa LVI-suunnitteluun liittyen.

Työni on käytännön suunnittelua konseptitasolta toteutukseen – LVI-suunnittelusta vastaavan Mikael Beijarin(* kanssa katsomme, että lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien mitoitus on sopiva ja mihin ne fyysisesti sijoitetaan.
*) Lue tästä Mikael Beijarin Me teemme H-rakennusta -juttu

H-taloon tulee modernit lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, joiden avulla tilojen sisäilmaolosuhteet ovat säädettävissä nopeasti oikeanlaisiksi. Rakennukseen tulee hybridilämmitysjärjestelmä, joka tuottaa lämmityksen yhteydessä sivutuotteena jäähdytysenergiaa sairaalan aluejäähdytysverkostoon. Tämän ansiosta säästetään energiaa, koska se pienentää tarvetta tuottaa jäähdytystä serverihuoneisiin tai muihin jäähdytystä vaativiin tiloihin erillisellä kompressorilla.

Tietomalli on ollut keskeinen työkalu H-talon suunnittelussa. Se elää ja tarkentuu läpi koko hankkeen. Pyrimme yhdessä urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa tekemään lopullisesta tietomallista tavallista tarkemman. Ohjaan LVI-tietomallinnusta omalta osaltani niin, että se palvelisi mahdollisimman hyvin työmaata asennusvaiheessa sekä myös valmiin rakennuksen huoltoa ja ylläpitoa. Talon valmistuttua tietomallista voi katsoa huoltoon ja ylläpitoon liittyviä tietoja. Tietomalliin tulee huollettavat komponentit, ja esimerkiksi säätöventtiilit löytyvät siitä helposti taloa huollettaessa.

Nyt heinäkuussa 2020 noin 70 prosenttia meidän osuudestamme on suunniteltu. Suurin haaste taitaa olla takana päin, kun lämmönjakohuone ja IV-konehuoneet on suunniteltu ja asennettu. Näiden tilojen suunnittelu on poikennut perinteisestä hankkeesta siinä suhteessa, että niiden asentaminen on alkanut ennen kuin koko rakennus on suunniteltu. Suunnittelun viimeistely ja asennuksen samanaikainen edistäminen on toiminut yhteistyössä ammattitaitoisten talotekniikka-asentajien kanssa hienosti!

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä? Mitä se tarkoittaa asiakkaalle? 

Olen omalta osaltani vaikuttanut siihen, että H-talossa on hyvä asioida ja työskennellä. Sisäilmaolosuhteet ovat tasaiset sekä helposti säädettävät lämmityksen ja jäähdytyksen suhteen. Rakennuksen ylläpitäjien työtä auttaa tarkka tietomalli talon järjestelmistä.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä? 

Allianssi on virkistävä tapa työskennellä. Teemme tiivistä yhteistyötä, keskustelemme ja käymme asioita ja suunnitelmia yhdessä läpi. Pääsen tässä hankemuodossa osallistumaan enemmän myös työmaavaiheeseen.

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista?

Tässä hankkeessa suunnittelemme ja rakennamme yhtä aikaa. Se vaatii keskinäistä koordinaatiota enemmän, mutta mahdollistaa joustavamman loppuratkaisun. Huomaamme mahdolliset ongelmakohdat aiemmin ja voimme ratkoa niitä yhdessä.

Kerro joku mieleenpainuva asia allianssista?

Pidän merkittävänä ainakin tekemäämme, normaalia tarkempaa tietomallia. Modernista sairaalarakennuksesta löytyy todella paljon kaikenlaista tekniikkaa. Järjestelmien hahmottaminen on joskus haastavaa ja pyrimme helpottamaan erilaisin keinoin. Olemme esimerkiksi laatineet lämmönjakohuoneesta yksityiskohtaisen 3D-havainnemallin perinteisen kytkentäkaavion rinnalle. Mallista saadaan visuaalisesti näkyviin eri järjestelmät ja segmentit, jolloin monimutkaisen hybridijärjestelmän hahmottaminen helpottuu sekä asentajalle että loppukäyttäjälle.

Lisäksi olen tyytyväinen, miten olemme yhteistyössä allianssiosapuolten kanssa löytäneet innovatiivisen ratkaisun jäte- ja pyykkijärjestelmän toteuttamiseen. Kyseessä on keskitetty järjestelmä, jota kautta pyykki ja jäte lähtee ulkoiseen logistiikkaan. Näin laajan järjestelmän toteuttaminen keskelle toimivaa sairaalakampusta on haastavaa. Ratkaisumme on suunniteltujen varausten ansiosta helposti laajennettavissa myös olevan kantasairaalan alueelle tulevissa saneerauksissa.

Mitä toivot Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaiden ajattelevan hankkeesta?

Toivon, että asiakkaat ja henkilökunta pitävät tiloja mukavina ja viihtyisinä. Ja tietysti, että he olisivat tyytyväisiä moderniin sairaalarakennukseen.

Mitä harrastat? 

Käyn suunnistamassa iltarasteilla akselilla Vaasa–Laihia–Kurikka. Kevät on ollut todella kiireinen työrintamalla ja suunnistukset ovat jääneet vähiin, mutta tarkoitukseni on jatkaa harrastusta taas kesän mittaan. On ollut mukava huomata, että allianssiporukassa on muitakin suunnistuksen harrastajia ja olenpa muutamaan törmännyt iltarasteillakin.

 

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projektitoimiston osoitteen ja yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää