Esa Turunen - vastaava rakennesuunnittelija

Esa TurunenEsa Turunen Ramboll Bothnia High 5 -allianssi.
vastaava rakennesuunnittelija Bothnia High 5 -allianssissa

Projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää?

Olen H-uudisrakennuksen vastaava rakennesuunnittelija ja toinen minulle sopiva titteli on rakennesuunnittelun sekatyömies. Huolehdin, että rakennesuunnitelmat täyttävät vaatimukset. Käyn läpi hankkeen rakennesuunnitelmat ja niiden kokonaisuuden riittävyyden, toimivuuden ja yhteensopivuuden yhdessä muiden suunnittelijoiden kanssa.

Lisäksi toimin yhteyshenkilönä työmaan suuntaan, eli jos heillä on rakennesuunnitelmista kysyttävää, he ottavat minuun yhteyttä. Tässä kohteessa työnkuvaani kuuluu myös rakennelaskentaa (lujuuslaskentaa), suunnittelun ohjausta sekä työmaakatselmuksia. Työmaakatselmuksissa käymme läpi tehdyt rakenteet ja katsomme, että ne vastaavat suunnitelmia. Katselmuksissa teemme myös tiettyjä ennakkotarkistuksia, esimerkiksi ennen betonivalua tarkistamme toteutetun raudoituksen vastaavan  suunnitelmia.

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä? Mitä se tarkoittaa asiakkaalle ja henkilökunnalle?

Teemme H-taloon rakenteen, joka kestää suunnitellusti koko elinkaaren ajan – talo pysyy tukevasti pystyssä ja tilat ovat turvalliset sekä terveet. Rakenneratkaisuilla vaikutamme myös talon muuntojoustavuuteen, mikä on tärkeä seikka tulevaisuutta ajatellen. Teemme tiloista mahdollisimman helposti muunneltavat, sillä vuosien saatossa sairaalatoimintojen tilatarpeet voivat muuttua tai talotekniikan kehittyessä voi tulla uudistustarpeita.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä? 

Rakennesuunnittelun kannalta olemme päässeet jo varhaisessa vaiheessa kehittämään ratkaisuja yhdessä tilaajan sekä suunnittelu- ja toteuttajapuolien kanssa. Mielestäni allianssityöskentelyssä ei ole raja-aitoja eri osapuolten välillä, koska kaikilla on yhteinen päämäärä ja samat tavoitteet. Onhan meillä toki haasteitakin ollut, mutta olemme ratkoneet ne yhteisvoimin. Olen tutustunut moniin huikeisiin tyyppeihin tämän projektin aikana.

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista?

Allianssissa kehitysvaihe on tavanomaista pidempi, mutta nyt kun olemme toteutusvaiheessa, suunnittelu etenee vain hiukan edellä rakentamista ja rakennesuunnitteluun jää erittäin rajoitetusti aikaa. Toisaalta reagointikyky muuttuviin tai yllättäviin asioihin on joustavampaa perinteiseen tapaan verrattuna.

Kerro joku mieleenpainuva tapahtuma allianssista?

En osaa nimetä yksittäistä hetkeä, mutta kaikkiaan tämän hankkeen todella hyvä yhteistyö, haasteista huolimatta, jää varmasti mieleen pidemmäksi aikaa.

Mitä itse ajattelet tulevasta rakennuksesta ja tästä hankkeesta?

Minulle hanke on silloin onnistunut, kun itse voi hyvällä mielellä asioida rakennuksessa. Eli astellessani sisään tiedän, että talon rakenteen jokainen yksityiskohta on laadukkaasti suunniteltu ja tehty.

Mitä harrastat?

Kestävyysurheilua.

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää